เรื่องน่ารู้ของ โรคข้อเสื่อม และ สารอาหาร ที่มีคุณประโยชน์ กับ กระดูก และ ข้อ จาก กิฟฟารีน

โรคข้อเสื่อม คืออะไร? และ สารอาหาร ที่มีคุณประโยชน์ ต่อกระดูก และ ข้อ มีอะไรบ้าง? เรามาทำความรู้จักกับ สารอาหารต่างๆ เหล่านี้กันครับ

สารบัญ

“โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)” เป็นความผิดปกติของ “ข้อ” ที่พบได้บ่อยในช่วงเข้าสู่วัยกลางคน และพบได้ เพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น พบในเพศหญิงได้มากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะ “ข้อเข่าเสื่อม” สาเหตุเกิดจากความเสื่อมของร่างกายทําให้เกิดความไม่สมดุลในการสร้าง การทําลาย และการซ่อมแซมภายในข้อ ทําให้กระดูกอ่อนผิวข้อ (Cartilage) ถูกทําลายอย่างช้าๆ เป็นผลให้กระดูกอ่อนผิวข้อสึกกร่อน

ซึ่งโดยปกติกระดูกอ่อน ผิวข้อ จะทําหน้าที่เป็นเสมือนตัวดูดซับแรงกดภายในข้อ และป้องกันมิให้กระดูก ที่อยู่ภายใต้กระดูกอ่อนกระแทกกับกระดูกอีกฝั่ง หากกระดูกอ่อนผิวข้อเหล่านี้ ถูกทําลาย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม เมื่อมีน้ําหนักหรือแรงกดที่กระทํากับข้อ ก็จะส่งผลให้กระดูกใต้กระดูกอ่อนผิวข้อสัมผัสกัน กล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้อ ถูกยึด เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดตามมา กระดูกใต้กระดูกอ่อนหน้าตัวเกิด กระดูกงอกทั้งตรงกลางและริมกระดูก

นอกจากนี้เมื่อกระดูกอ่อนผิวข้อ ถูกทําลายเยื่อบุผิวข้อจะสร้างน้ําไขข้อลดลงอีกด้วย ผลจากการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ทําให้ผู้ป่วยมีอาการข้อฝืด ใช้งานข้อไม่คล่อง มีเสียงดังในข้อปวด หรือ เสียวในข้อโดยเฉพาะเวลาเคลื่อนไหวหรือใช้งานข้อมากกว่าปกติ พบได้บ่อย ในตําแหน่งของข้อที่ต้องรับน้ําหนักมาก เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อต่อกระดูก สันหลัง เป็นต้น

ปัจจัยที่น่าจะมีส่วนร่วมทําให้กระดูกอ่อนผิวข้อถูกทําลาย ได้แก่ อายุที่มากขึ้น น้ําหนักตัวที่มากเกินไป กิจกรรมบางอย่างที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมาก จนเกินไป เช่น การนั่งคุกเข่า หรือนั่งพับเพียบ และปัจจัยทางพันธุกรรม

 • ปวดข้อเรื้อรัง ปวดมากเมื่อเคลื่อนไหว
 • ข้อฝืดหลังตื่นนอน งอหรือเหยียดเข่าได้ลําบาก
 • มีเสียงดังในข้อขณะงอหรือเหยียดเข่า
 • ปวดขณะนอนหลับ หรือตอนอากาศเย็น
 • เคลื่อนไหวลําบาก ลงน้ําหนักได้ไม่เต็มที่
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีการใช้งานข้อที่มากเกินไป เช่น นักกีฬา หรือ การทํางานหนักในท่าต่างๆ ใส่ส้นสูง, ก้มเล่นโทรศัพท์ เป็นเวลานาน,นั่งพับเพียบ หรือนั่งขัดสมาธินานๆ
 • คนอ้วน หรือน้ําหนักเกิน
 • ผู้ที่มีกรรมพันธุ์ของโรคข้อเสื่อม

ระยะเริ่มแรก ข้อจะมีอาการปวดบวมแดงร้อน ซึ่งเป็นสัญญาณ เพื่อเตือนให้ลดการใช้งานลง ให้ข้อได้พักอาการอักเสบจะได้ทุเลาลง ถ้ายังคงใช้งานต่อไปข้อจะบวมมากขึ้น

ระยะปานกลาง เมื่อกระดูกอ่อนเริ่มมีการสึกกร่อน จะมีอาการ อักเสบของข้อภายหลังการใช้งาน กล้ามเนื้อเริ่มปวดเมื่อย อ่อนแรง ที่เห็นชัดเจนคือ ข้อเข่าจะเริ่มโค้งงอมากขึ้น การเคลื่อนไหวเริ่มติดขัด เหยียดงอไม่สุดเหมือนปกติ

ระยะรุนแรง เมื่อกระดูกอ่อนสึกกร่อนมากขึ้น ข้อจะเริ่มหลวม ไม่มั่นคง หรือมีข้อหนาตัวขึ้นจากกระดูกงอกหนา ข้อโก่งงอ ผิดรูปชัดเจน เวลาเดินหรือขณะลุกขึ้นจากท่านั่ง จะมีอาการปวดที่รุนแรง

ปกติข้อของเรา จะประกอบไปด้วย…
 • กระดูกแข็ง
 • น้ําหล่อเลี้ยงข้อ
 • กระดูกอ่อน ผิวข้อ

หากส่วนประกอบดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ดี การเคลื่อนไหวก็จะเป็นไปอย่างคล่องตัว

รู้หรือไม่? กระดูกอ่อนผิวข้อ ถูกทําลายได้อย่างไร

เราจะเคลื่อนไหวข้อเข่าประมาณ 10,000 – 15,000 ครั้ง รวมถึงเวลานอนอีกประมาณ 500 ครั้ง จะเห็นได้ว่าข้อเข่ามีการใช้งานอยู่เกือบตลอดเวลา ทําให้เกิดการสูญเสียกระดูกอ่อนผิวข้ออย่างช้าๆ รวมถึงปริมาณน้ําในข้อลดลง กระดูก และเอ็น

 • การเล่นกีฬาหนักๆ, การใส่รองเท้าส้นสูง หรือการเดินขึ้น-ลงบันไดบ่อยๆ
 • อายุที่เพิ่มมากขึ้น
 • น้ําหนักตัวมาก มีแรงกระแทกของข้อเข่า
 • ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบริเวณข้อต่อ การอักเสบของข้อที่นานและรุนแรง
จะเกิดอะไรขึ้น? เมื่อกระดูกอ่อนผิวข้อถูกทําลาย

ถ้ากระดูกอ่อนผิวข้อถูกทําลายจะส่งผลให้กระดูกใต้กระดูก อ่อนผิวข้อสัมผัสกัน กล้ามเนื้อ และเอ็นรอบข้อถูกยึด เป็นเหตุ ให้เกิดอาการปวดตามมา กระดูกใต้กระดูกอ่อนจะหนาตัวขึ้น ทําให้เกิดกระดูกงอกทั้งตรงกลาง และริมกระดูก และเยื่อบุผิวข้อสร้างน้ําไขข้อลดลง

ผลจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทําให้ข้อฝืด ใช้งานข้อไม่คล่อง มีเสียงดังในข้อ ปวดหรือเสียวในข้อ โดยเฉพาะเวลาเคลื่อนไหวหรือใช้งานข้อมากกว่าปกติ พบได้บ่อยในตําแหน่ง ของข้อที่ต้องรับน้ําหนักมาก เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อต่อกระดูก สันหลังเป็นต้น สําหรับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมที่มีอาการรุนแรงมาก อาจมี อาการปวดข้ออย่างมากและรุนแรงเมื่อใช้งาน

ปัจจัยที่ทําให้กระดูกอ่อนผิวข้อถูกทําลาย มีอะไรบ้าง?

กระดูกอ่อนผิวข้อทําหน้าที่เป็นเสมือนตัวดูดซับแรงกด ภายในข้อ และป้องกันมิให้กระดูกที่อยู่ภายใต้กระดูกอ่อนกระแทกกับกระดูกอีกฝั่ง

กลับสู่สารบัญ

กระดูกอ่อนผิวข้อ คือ อะไร?

กระดูกอ่อนผิวข้อ มีคอลลาเจน ไทพ์ทู เป็นส่วน ประกอบหลัก ขณะที่ผิวหนังจะเป็นคอลลาเจน ไทพ์วัน ทั้งนี้คอลลาเจนไม่ได้คงอยู่ตลอดไป แต่จะลดลงเมื่ออายุ มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออายุเข้าสู่วัย 30 ปี อัตราการ สร้างจะลดลงร้อยละ 1.5 ในทุกๆ ปี และเกิดในผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย ทําให้ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของโครงสร้างอวัยวะต่างๆ ของร่างกายลดลง เป็นผลให้ เกิดปัญหาข้อเสื่อม ปวดข้อ ในส่วนของผิวหนังก็จะ เกิดริ้วรอย รอยเหี่ยวย่น ผิวพรรณแห้งกร้าน 

กลไกการสร้างและทำลาย กระดูกอ่อนของร่างกาย

ปกติร่างกายของเรามีกระบวนการสร้างและทําลายกระดูกอ่อนตลอดเวลา หากเปรียบกระบวนการ เหล่านี้เสมือนการเติมน้ําลงในถังที่มีรูรั่ว โดยการเปิดน้ําใส่ถัง คือการที่ร่างกายได้รับคอลลาเจนเพื่อ เข้าไปสร้างกระดูกอ่อน ขณะที่รูรั่วก็คือการทําลายกระดูกอ่อน

ถ้าน้ําไหลออกมากกว่าการเติมเข้า น้ํา ในถังก็จะลดลง เช่นเดียวกันกับกระดูกอ่อนผิวข้อ หากมีการทําลายมากกว่าสร้างกระดูกอ่อนก็จะบางลง ซึ่ง การได้รับคอลลาเจนทุกชนิด จะเป็นการเสริมสร้าง/ซ่อมแซมกระดูกอ่อน (เหมือนเติมน้ําลงในถัง) แต่การได้รับ อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู จะเป็นตัวช่วยลดการทําลายกระดูกอ่อน (เสมือนเป็นตัวอุดรูรั่วลดการสูญเสีย น่าจากกับได้นั่นเอง)

เราจะดูแลกระดูกอ่อนผิวข้อได้อย่างไร?

โดยกระดูกอ่อนผิวข้อจะมีคอลลาเจน ไทพ์ทู (Collagen Type II) เป็นส่วนประกอบหลัก ขณะที่ผิวหนังจะเป็นไทพ์วัน (Collagen Type 1) ทั้งนี้คอลลาเจนไม่ได้คงอยู่ตลอดไป แต่จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออายุเข้าสู่วัย 30 ปี อัตรา การสร้างจะลดลงร้อยละ 1.5 ในทุก ๆ ปี และเกิดในผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย ทําให้ความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของโครงสร้าง อวัยวะต่างๆ ของร่างกายลดลง

เป็นผลให้เกิดปัญหาข้อเสื่อม ปวดข้อ ในส่วนของผิวหนังก็จะเกิดริ้วรอย รอยเหี่ยวย่น ผิวพรรณ แห้งกร้าน และรอยตีนกา การเสริมคอลลาเจน ไทพ์ทู เป็นประจํา จึงน่าจะมีส่วนช่วยเสริมสร้าง และลดการทําลาย กระดูกอ่อนผิวข้อได้

คอลลาเจน ไทพ์ทู ในท้องตลาดปัจจุบันแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ
 1. อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู มีบทบาทในด้านลดการทําลายกระดูกอ่อนผิวข้อ
 2. ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู มีบทบาทในด้านการสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อ
อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู (Undenatured Collagen Type II) คือ อะไร?

เป็นคอลลาเจน ไทพ์ทู ที่สกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณอกไก่ มีเทคโนโลยีและกระบวนการพิเศษเฉพาะ คือ ผลิตภายใต้ อุณหภูมิที่ต่ํา และไม่ใช้เอนไซม์ในกระบวนการผลิต ทําให้ได้ คอลลาเจนที่เรียกว่า อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู ที่มี โครงสร้างและความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับคอลลาเจน ไทพ์ทู ที่มี ในร่างกาย (เป็นแบบ Triple Helix Structure) โดยคอลลาเจน ชนิดนี้จะมีส่วนที่สําคัญที่เรียกว่า เอพพิโทพส์ (Epitopes) อันเปรียบเสมือนเป็นกุญแจที่จะไปหยุดกระบวนการทําลาย กระดูกอ่อนผิวข้อ

มีงานวิจัยที่อธิบายถึงกลไกการทํางานของ Epitopes ว่า จะไปส่งสัญญาณให้ ที-เซลล์ (T-cell) หยุดการทําลายกระดูกอ่อน ผิวข้อ งานวิจัยนี้ใช้อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน 10 มก. ต่อวัน ในผู้หญิงอายุ 58-78 ปี ที่ทรมานจากอาการปวดข้อ จํานวน 5 คน เป็นเวลา 42 วัน พบว่ามีอาการดีขึ้น

อีกงานวิจัยหนึ่ง ทําในกลุ่มคนที่มีอาการเจ็บเข่าจากการ เคลื่อนไหว (แต่ไม่มีปัญหาในขณะที่พัก) จํานวน 55 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับอันดีเนเจอร์ คอลลาเจน 40 มก. ต่อวัน จํานวน 27 คน กับกลุ่มที่ได้ยาหลอก 28 คน เป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่า อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ช่วยบรรเทาอาการปวด ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวได้

สําหรับงานวิจัยในมนุษย์ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ในการรักษาโรคข้อเสื่อมนั้น ทําในกลุ่มคน 52 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับอันดีเนเจอร์ คอลลาเจน 40 มก. ต่อวัน จํานวน 26 คน กับกลุ่มที่ได้รับกลูโคซามีน (Glucosamine) 1,500 มก. ผสมกับคอนดรอยตินซัลเฟต (Chondroitin Sulfate) 1,200 มก. ต่อวัน จํานวน 26 คน เป็นระยะเวลา 90 วัน

พบว่า อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ช่วยลดอาการปวดในกลุ่มทดลองได้ และได้ผลดีกว่า อีกกลุ่มโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ ทั้งนี้ ยังช่วยลดการทําลาย คอลลาเจน อาจมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ และช่วยทําให้ เคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้น ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู (HydrolyzedCollagen Type II) คือ อะไร?

เป็นคอลลาเจน ไทพ์ทู ที่ผลิตจากกระดูกอ่อนของสัตว์ โดยผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์ จึงทําให้โครงสร้างของ คอลลาเจน ไทพ์ทูนี้ มีขนาดเล็กลง ง่ายต่อการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

โดยมีงานวิจัยว่า การรับประทานไฮโดรไลซ์ คอลลาเจนมีส่วน ช่วยในการสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อ และอาจช่วยในโรคข้อเข่าเสื่อม อาจด้วยกลไกการสร้างร่างแหเส้นใยคอลลาเจน ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กระดูกอ่อนผิวข้อ

และมีอีกงานวิจัยแบบ Randomized double-blind, placebo-controlled study ถึงผลของไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู ที่สกัดได้จากกระดูกของไก่ ในผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือ สะโพกเสื่อม และมีอาการเจ็บปวดข้อ 80 คน โดยให้แคปซูล ที่ประกอบด้วย ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู 300 มก. ผสมกับ คอนดรอยตินซัลเฟต 100 มก. และกรดไฮยารูโลนิก 50 มก. วันละ 4 แคปซูล ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน หลังจากนั้นประเมินผล การรักษาด้วยแบบทดสอบด้วย VAS Score, WOMAC Score และการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการรักษา

ผลการวิจัย พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอกแล้ว กลุ่มที่รับประทานไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู มี VAS Score และ WOMAC Score ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ นั่นหมายถึงสามารถ ทํากิจกรรมต่างๆ ได้ โดยมีความเจ็บปวดลดลงและไม่มีผลข้างเคียง เกิดขึ้น

การที่คอลลาเจน ไทพ์ทู ทั้งสองชนิดไปช่วยในเรื่อง ข้อเสื่อมนั้น อาจอธิบายได้ว่า ร่างกายมีกระบวนการสร้าง/ซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อ โดยสร้างคอลลาเจนจากอาหารที่รับประทานเข้าไป แต่ร่างกายเองก็มีกระบวนการทําลายกระดูกอ่อนผิวข้อ หากเปรียบถังบรรจุน้ําเป็นกระบวนการสร้างผิวกระดูกอ่อนการรับประทานไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ก็เปรียบเสมือนการ เติมน้ําลงในถัง เพื่อไปสร้าง / ซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อ

ซึ่งน้ํา ที่อยู่ในถัง ก็คือกระดูกอ่อนผิวข้อส่วนการทําลายกระดูกอ่อนผิวข้อ ก็คือรูรั่วของถัง ที่ทําให้น้ําไหลออกจากถัง หากน้ําที่ไหลออก จากถังมีมากกว่าน้ําที่เติมเข้าไป ก็คือ มีการทําลายกระดูกอ่อน ผิวข้อมากกว่า น้ําในถังก็จะลดลง เปรียบเสมือนกระดูกอ่อน ผิวข้อบางลง ดังนั้น การได้รับอันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู จึงเป็นการไปอุดรูรั่วของถังหรือลดการทําลายกระดูกอ่อนผิวข้อทําให้กลับคืนสู่สภาวะสมดุลนั่นเอง

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสกัดคอลลาเจน ไทพ์ทู จาก กระดูกอ่อนบริเวณอกไก่ (Chicken Stemum Cartilage) ที่มีกระบวนการพิเศษเฉพาะ ทําให้ได้คอลลาเจนที่ เรียกว่า อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู (Undenatured Collagen Type-ll) ซึ่งส่วนที่สําคัญของคอลลาเจน ชนิดนี้ คือ เอพพิโทพส์ (Epitopes) อันเปรียบเสมือน เป็นกุญแจที่จะไปหยุดกระบวนการทําลายของ กระดูกอ่อนผิวข้อ

การที่อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู ไปช่วยในเรื่องข้อเสื่อมนั้นอาจอธิบายได้ว่าร่างกายมีกระบวนการสร้างหรือซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อ โดยสร้างคอลลาเจนจากอาหารที่รับประทานเข้าไป แต่ร่างกายเองก็มีกระบวนการ ทําลายกระดูกอ่อนผิวข้อโดยที-เซลล์ (T-cell) หากเปรียบถังบรรจุน้ําเป็น กระบวนการสร้างผิวกระดูกอ่อน การเติมน้ําลงในถังก็คือการได้รับคอลลาเจน เพื่อไปสร้างหรือซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อ

โดยน้ําที่อยู่ในถังก็คือกระดูกอ่อน ผิวข้อ ส่วน T-cell ก็คือรูรั่วของถังที่ทําให้น้ําไหลออกจากถัง หากน้ําที่ไหลออก จากถังมีมากกว่าน้าที่เติมเข้าไป ก็คือมีการทําลายกระดูกอ่อนผิวข้อมากกว่า น้ําในถังก็จะลดลง เปรียบเสมือนกระดูกอ่อนผิวข้อบางลง ดังนั้นการได้รับ อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู จึงเป็นการไปอุดรูรั่วของถังหรือลดการทําลายกระดูกอ่อนผิวข้อทําให้กลับคืนสู่สภาวะสมดุล

ความปลอดภัยของการใช้ อันดีเนเจอร์ คอลลาเจนไทพ์ทู ในโรคข้อเสื่อม

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้อันดีเนเจอร์ คอลลาเจนไทพ์ทู ในโรคข้อเสื่อม มีงานวิจัยที่ทดสอบในผู้หญิงอายุ 58-78 ปี ที่ทรมานจาก อาการปวดข้อจํานวน 5 คน ให้รับประทานอันดีเนเจอร์ คอลลาเจน 10 มก. ต่อวันเป็นเวลา 42 วัน พบว่ามีอาการดีขึ้น โดยงานวิจัยนี้อธิบายถึงกลไก การทํางานของ Epltopes ว่าจะไปส่งสัญญาณให้ ที-เซลล์ (T-cell) หยุดการ ทําลายกระดูกอ่อนผิวข้อ 

อีกงานวิจัยหนึ่งทําในกลุ่มคนที่มีอาการเจ็บเข่าจากการเคลื่อนไหว (แต่ไม่มีปัญหาในขณะที่พัก) จํานวน 55 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับ อันดีเนเจอร์คอลลาเจน 40 มก. ต่อวัน จํานวน 27 คน กับกลุ่มที่ได้ยาหลอก 28 คน เป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่า อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ช่วยบรรเทา อาการปวดที่เกิดจากการเคลื่อนไหวได้ 

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยทําในกลุ่มคน 52 คน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับ อันดีเนเจอร์คอลลาเจน 40 มก. จํานวน 26 คน กับกลุ่มที่ ได้รับกลูโคซามีน (Glucosamine) 1,500 มก. ผสมกับคอนดรอยตินซัลเฟต (Chondroitin – Sulfate) 1,200 มก. ต่อวัน จํานวน 26 คน เป็นระยะเวลา 90 วัน

พบว่า อินดีเนเจอร์ คอลลาเจน ช่วยลดอาการปวดในกลุ่มทดลอง ได้และให้ผลดีกว่าอีกกลุ่มโดยที่ไม่มีผลข้าง เคียงใดๆ ทั้งนี้อันดีเนเจอร์คอลลาเจน ต้านการ อักเสบ และช่วยให้เคลื่อนไหวข้อได้ดีขึ้น ทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมดีขึ้น 

กลับสู่สารบัญ

ข้อต่อของร่างกายที่เคลื่อนไหวได้ จะประกอบด้วยปลายของ กระดูก 2 ชิ้นที่บุด้วยกระดูกอ่อนมาประกอบกัน มีพังผืดหุ้มรอบ ข้อต่อ ภายในข้อต่อบุด้วยเยื่อสร้างน้ําหล่อเลี้ยงข้อต่อ ช่องว่างของ ข้อต่อมีน้ําหล่อเลี้ยงบรรจุอยู่ หน้าที่ของข้อต่อคือเพื่อการเคลื่อนไหว และรับน้ําหนัก ดังนั้นกระดูกอ่อนจึงทําหน้าที่เป็นตัวกันการสะเทือน น้ําหล่อเลี้ยงข้อต่อเปรียบเสมือนน้ํามันเครื่อง ถ้าปราศจากกระดูก อ่อนและนํ้าหล่อเลี้ยงข้อต่อแล้ว ข้อต่อจะเกิดการเสียดสีมาก ทําให้เสื่อมอย่างรวดเร็ว

อาหารสุขภาพที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีคุณประโยชน์ต่อกระดูก และข้อมีหลายชนิด อาทิเช่น

แคลเซียม (Calcium) เป็น โครงสร้างหลักของกระดูก หากไม่ได้รับ แคลเซียม (Calcium) ในปริมาณที่พอเพียง ร่างกายจะดึง แคลเซียม (Calcium) ที่สะสมอยู่ในกระดูก ออกมาใช้ และหากได้รับอย่างไม่พอเพียงเป็นประจํา แคลเซียม (Calcium) ใน กระดูกจะถูกดึงออกมามากจนกระทั่งกระดูกพรุน เปราะ ทําให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง แตกหักได้ง่าย แม้ว่าได้รับแรง กระแทกเพียงเล็กน้อยการได้รับ แคลเซียม (Calcium) เสริมจึงช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่กระดูก

คอลลาเจน (Collagen) เป็น โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกอ่อน (Cartilage) ซึ่งบุอยู่ที่ส่วนปลายกระดูกของข้อต่อ การเสริมด้วย คอลลาเจนจึงอาจจะมีประโยชน์ในกระบวนการสร้างกระดูกอ่อน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์ พบว่าการให้ สารสกัดจากคอลลาเจนทําให้อาการโรคข้อดีขึ้น

น้ํามันปลา (Fish Oil) มี DHA และ EPA ซึ่งจะช่วยลดการสร้างโพรสตา แกลนดิน (Prostaglandin) ชนิดลิวโคไตรอีน (Leukotrienes) ซึ่งเป็นสารก่อการอักเสบ (Proinflammatory Mediator) ทําให้ สามารถลดการอักเสบและบวมของข้อได้ มีงานวิจัยที่ใช้น้ํามันปลา กับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) พบว่า การบวมของข้อ (Joint Swelling Index) รวมทั้งการเคลื่อนไหว ลําบากของข้อ (Duration of Morning Stiffness) ลดลง

ในปัจจุบันมีสารอาหารหรือสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยดูแลข้อเข่า และสามารถเป็นทางเลือกในการดูแลตัวเองให้ผู้ที่เป็นโรค ข้อเสื่อมได้มากยิ่งขึ้น เช่น

 1. น้ํามันปลา, คอลลาเจน ไทพ์ทู และ แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลสีแดง ช่วยลดอาการปวดอักเสบ 
 2. อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู และ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู ช่วยเสริมสร้างและ ซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อ 
 3. สารสกัดเยื่อหุ้มเปลือกไข่ มี คอลลาเจน, อีลาสติน, คอนดรอยติน และกลูโคซามีน ช่วยเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงข้อ ทําให้การเคลื่อนไหวข้อดีขึ้น 
 • หยุดกระบวนการทำลายของกระดูกอ่อนผิวข้อ โดยสร้างความสมดุลระหว่างการทำลาย และการซ่อมแซมภายในข้อ
 • มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจน เอ็น และกระดูกอ่อน
 • ลดอาการปวดจากโรคข้อเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม และข้ออักเสบรูมาตอยด์
 • ดูแลข้อเข่าให้แข็งแรง

เติมเต็มความสมบูรณ์ให้ข้อของเราแบบ 2 in 1 ดูแลทุกการเคลื่อนไหว ได้อย่างมั่นใจด้วย อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู และไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู

ลดการทําลาย และเสริมสร้าง กระดูกอ่อนผิวข้อด้วย… อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู และไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู

 1. ลดการ ทําลาย ด้วย อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู
 2. เสริมสร้าง กระดูกอ่อนผิวข้อ ด้วย ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู

ลดการทําลาย กระดูกอ่อนผิวขี้อด้วย… อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู  เป็นคอลลาเจนที่สกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณอกไก่ มีเอพพิโทพส์ (Epitopes) ส่วนสําคัญที่สามารถ พบได้ใน อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู เท่านั้น ถือเป็นกุญแจสําคัญ ที่ช่วยลดอาการปวด ในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมได้

โดยมีงานวิจัยว่า

 • ช่วยลดการทําลาย กระดูกอ่อนผิวข้อ
 • ทําให้กระดูกอ่อนผิวข้อ สมบูรณ์ขึ้น 

เสริมสร้าง กระดูกอ่อนผิวข้อ ด้วย ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู เป็นคอลลาเจนที่สกัดจาก กระดูกของไก่ มีโครงสร้างขนาดเล็ก ทําให้ง่ายต่อการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

โดยมีงานวิจัยว่า ช่วยในการสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อ จึงช่วยทําให้กระดูกอ่อนผิวข้อ มีความแข็งแรงมากขึ้น 

เพราะกระดูกอ่อนผิวข้อ ต้องการการดูแลในทุกๆด้าน ดังนั้น ควรรับประทานอันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู ร่วมกับ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู

 • มีส่วนช่วยเรื่อง อาการปวดข้อในผู้ป่วย โรคข้อเสื่อมได้
 • มีส่วนช่วยเรื่อง การเคลื่อนไหว ของข้อดีขึ้น
 • สามารถทํา กิจกรรมต่างๆ ได้คล่องตัว มากขึ้น
การที่เราจะมีข้อที่แข็งแรง ใช้งานได้ดี ต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกันคือ
 • น้ำหล่อเลี้ยงข้อ: เพิ่มปริมาณได้ด้วยคอลลาเจน, อีลาสติน, กลูโคซามีน และคอนดรอยติน
 • กระดูกอ่อนผิวข้อ: ลดการทำลายได้ด้วย อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ ทู และ คอลลาเจน ไทพ์ทู
 • กระดูก: เสริมความแข็งแรงได้ด้วย แคลเซียม

*หากมีการอักเสบ ปวดบวมของข้อ ดูแลด้วย น้ำมันปลาอันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ ทู และ แร่ธาตุจากสาหร่ายทะเลสีแดง

 • ช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อ จึงลดอาการข้อฝืด ข้อตึง และเพิ่มการใช้งานข้อได้ดีขึ้นในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม
 • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเอ็น จึงช่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วมากขึ้น
 • ช่วยลดการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน จึงลดการเสียดสีของกระดูกแข็ง อันเป็นสาเหตุของอาการปวดข้อได้

*นอกจากนี้ยังได้รับการแนะนำจาก NHPD (Nature Health Products Directorate of Canada) ว่าช่วยรักษาอาการปวดจากข้ออักเสบและลดอาการฝืดตึงของข้ออีกด้วย

กลับสู่สารบัญ

กระดูก: เสริมความแข็งแรงได้ด้วย แคลเซียม

เสริมแคลเซียม ด้วย แคล-ดี-แมก ตัวช่วยที่ดี สำหรับ กระดูกและฟัน

อาหารเสริม แคลเซียม กิฟฟารีน แคล-ดี-แมก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคลเซียม ช่วย บำรุงกระดูกและฟัน เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟัน ผสม แมกนีเซียม (Magnesium), สังกะสี (Zinc), ทองแดง (Copper), วิตามินซี (Vitamin C), วิตามินอี (Vitamin E) และ วิตามิน ดี 3 (Vitamin D 3) ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของแคลเซียมให้ดียิ่งขึ้น

 • แคล-ดี-แมก แคลเซียม 400 มก. (60 เม็ด) เพียงวันละ 1 เม็ด เทียบเท่ากับนม 2 แก้ว
 • นมสด 1 แก้ว (200 มล.) มีปริมาณแคลเซียม 236 มก.

เสริมแคลเซียม ด้วย แคล-ดี-แมก ตัวช่วยที่ดี สำหรับ กระดูกและฟัน

อาหารเสริม แคลเซียม กิฟฟารีน แคล-ดี-แมก 600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แคลเซียม ช่วย บำรุงกระดูกและฟัน เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟัน ผสม แมงกานีส (Manganese), แมกนีเซียม (Magnesium), สังกะสี (Zinc), ทองแดง (Copper), วิตามินซี (Vitamin C), วิตามินอี (Vitamin E) และ วิตามิน ดี 3 (Vitamin D 3) ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมของแคลเซียมให้ดียิ่งขึ้น

 • แคล-ดี-แมก 600 แคลเซียม 600 มก. (60 เม็ด) เพียงวันละ 1 เม็ด เทียบเท่ากับนม 3 แก้ว
 • นมสด 1 แก้ว (200 มล.) มีปริมาณแคลเซียม 236 มก.

กระดูกอ่อนผิวข้อ : ลดการทำลายได้ด้วย อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ ทู และ คอลลาเจน ไทพ์ทู

ตัวช่วยดูแลปัญหา “ข้อ” ได้อย่างตรงจุด

กิฟฟารีน ยูซี-ทู อาหารเสริม คอลลาเจน ไทพ์-ทู (Collagen Type II) ผสม วิตามินซี (Vitamin C) ชนิดแคปซูล ช่วยดูแลกระดูกอ่อนผิวข้อด้วยสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณอกไก่ ที่มีกระบวนการพิเศษเฉพาะทำให้ได้คอลลาเจนที่เรียกว่า อันดีเนเจอร์ คอลลาเจนไทพ์-ทู (Undenatured Collagen Type II) ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมกระดูกอ่อน รวมทั้งช่วยลดการทำลายของกระดูกอ่อน เพื่อการเคลื่อนไหวที่ไม่ติดขัด

 • คอลลาเจน ยูซี–ทู 20 มก. (ให้อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ชนิด-II 5.5 มก.)
 • ให้วิตามินซี 30 มก.

ดูแลข้อเข่า ตัวเอง ง่ายๆ ไม่มีสะดุด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยูซี-ทู อาหารเสริม อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู (Undenatured Collagen Type II) ผสม ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู (HydrolyzedCollagen Type II) และ วิตามิน ซี (Vitamin C) ชนิดแคปซูล เติมเต็มความสมบูรณ์ให้ข้อแบบ 2 in 1 ช่วยดูแลทุกการเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจด้วย อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู และ ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู

 • ให้ อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ทู นำเข้าจากอเมริกา เข้มข้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า
 • มี ไฮโดรไลซ์ คอลลาเจน ไทพ์ทู นำเข้าจากเกาหลี มากถึง 250 มก.
 • ให้วิตามินซี 60 มก. ปริมาณมากที่สุดที่ อย.อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

น้ำหล่อเลี้ยงข้อ : เพิ่มปริมาณได้ด้วยคอลลาเจน, อีลาสติน, กลูโคซามีน และคอนดรอยติน

อาหารเสริม สารสกัดเยื่อหุ้มเปลือกไข่ คอลลาเจน คอนดรอยติน อีลาสติน กลูโคซามีน ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน คอลลาสติน

ช่วยบำรุงน้ำหล่อเลี้ยงข้อ เพื่อการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องตัว

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กิฟฟารีน คอลลาสติน ให้ทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยสารสกัดเยื่อหุ้มเปลือกไข่จากธรรมชาติ 100% นวัตกรรมใหม่จากประเทศสเปน สกัดด้วยเทคโนโลยี Mechanical Force and Water Extraction ปราศจากสารเคมี วัตถุดิบได้รับการรับรองว่ามีความปลอดภัยตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

กิฟฟารีน คอลลาสติน อุดมไปด้วย:

 • คอลลาเจน
 • อีลาสติน
 • คอนดรอยติน
 • กลูโคซามีน
 • เคราติน
 • ไลโซไซม์
 • โปรตีนอื่นๆ อีกกว่า 500 ชนิด

ดูแลร่างกายตัวเองด้วย คอลลาเจน แบบเต็มแมกซ์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กิฟฟารีน คอลลาเจน แมกซ์ อาหารเสริม คอลลาเจน ผสมวิตามินซี ไลโคปีนและไลซีน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการดูแลผิว บำรุงเนื้อเยื่อ ข้อต่อ และกระดูกให้แข็งแรง

ตัวช่วยให้ ผิวแน่นเด้งกระชับ ลดฝ้า กระ จุดด่างดำ

“คอลลาเจน” เป็น “โปรตีนชนิดหนึ่ง” ที่ประสานกันเป็น “เส้นใยอยู่ใต้ชั้นผิวหนังแท้” ทําหน้าที่เสริมความเรียบตึงให้แก่ผิวหนัง ทําให้ ผิวหนังดูเรียบ เนียน มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี เป็นตัวช่วยสร้างความตึงกระชับให้กับผิวของคุณ

*หากมีการอักเสบ ปวดบวมของข้อ ดูแลด้วย น้ำมันปลา, อันดีเนเจอร์ คอลลาเจน ไทพ์ ทู และ แร่ธาตุจากสาหร่ายทะเลสีแดง

มาเติม โอเมก้า 3 ให้ร่างกาย ได้ทุกวัน

น้ำมันปลาคุณภาพจาก กิฟฟารีน สกัดจากปลาทะเลน้ำลึกที่มี EPA และ DHA ผลิตจากโรงงานคุณภาพ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GHPs จากสำนัก รับรอง ระบบคุณภาพ (สสร.) วัตถุดิบมีคุณภาพตามมาตรฐาน ทางเภสัชและมาตรฐาน GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3)

มาเติม โอเมก้า 3 ให้ร่างกาย ได้ทุกวัน

น้ำมันปลาสูตร ดีเอชเอ X 4 เท่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลา 1000 มก. ชนิดแคปซูล มีดีเอชเอ ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง เพิ่มการเรียนรู้และการจดจำ ถึง 500 มก. มากกว่าสูตรปกติถึง 4 เท่า เพื่อการดูแลที่มากขึ้น ผลิตจากโรงงานคุณภาพ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน GHPs จากสำนัก รับรอง ระบบคุณภาพ (สสร.) วัตถุดิบมีคุณภาพตามมาตรฐาน ทางเภสัชและมาตรฐาน GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3)

น้ำสตรอเบอร์รี่เข้มข้น พร้อมแร่ธาตุจากสาหร่ายทะเลสีแดง

ซีมินดริ๊งค์ กิฟฟารีน เครื่องดื่มน้ำสตรอเบอร์รี่เข้มข้น ผสมแคลเซียมจากสาหร่ายสีแดง พันธุ์ Lithothamnium sp จากทะเลลึก และ วิตามินดี 3 ใช้ซูคราโลสและสติวิออลไกลโคไซด์เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล อุดมด้วยวิตามิน ซี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และแร่ธาตุถึง 72 ชนิด เปี่ยมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ให้พลังงาน 20 Kcal / ซอง

เติมความสวยได้ทุกวัน ด้วย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมทับทิม เอสโอพี 100+

คอลลาเจนผสมน้ำทับทิมเข้มข้น เอสโอพี 100+ อัดแน่นด้วยคอลลาเจนเปปไทด์ และแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ถึง 5,000 มก. พร้อมด้วยคุณค่าของน้ำทับทิมเข้มข้น แอสตาแซนธิน และวิตามินซี ซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระ มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของคอลลาเจนใต้ผิวหนัง รสชาติอร่อย ทานง่าย ไม่เติมน้ำตาล ใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ให้พลังงาน 30 กิโลแคลอรี่/ขวด ดูแลผิวและสุขภาพได้ทุกวันเพียงวันละ 2 ขวด ทุกเช้าและก่อนนอน

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

สิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกกิฟฟารีนกับเรา

 • ค่าสมัครเพียง 180 บาท เป็นสมาชิกตลอดชีพ ไม่มีค่าต่ออายุรายปี
 • รับแคตตาล็อกสินค้าพร้อมบัตรสมาชิก และรับส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาสมาชิก 25% ได้ทันที
 • รับเงินปันผล 10%-15%-25% คืนกลับมาจากการใช้สินค้าทุกเดือน และรับโบนัสพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
 • รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าราคาโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน และโปรโมชั่นของแถมประจำสัปดาห์ ได้ทุกเดือน
 • ประกันคุ้มครองชีวิตฟรี ในรหัสเดียวกัน สามี/ภรรยา วงเงินตั้งแต่ 120,000-320,000 บาท
 • สามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นผู้ใช้สินค้าเพียงอย่างเดียว หรือ ต้องการทำเป็นธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
 • สร้างเครือข่ายได้รับลิขสิทธิ์ 4%-10% พร้อมส่งต่อเครือข่าย และรายได้ทั้งหมด เป็นมรดกให้ทายาท
 • เมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วจะไม่มีการปรับหรือลดตำแหน่งในภายหลัง แม้ว่าจะไม่ได้รักษายอดในเดือนถัดไป
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกกิฟฟารีน กับ ทางเว็บไซต์ ของเรา
 • รหัส สมาชิก ของท่าน คือ คูปองส่วนลด 25% ในการ ซื้อ สินค้า กับทาง เว็บไซต์ ของเรา
 • เราจำกัดแค่ ต้องใช้คูปองกับ เว็บไชต์ ของเรา แต่ เราไม่ได้จำกัด ผู้ใช้ คุณ จะให้ใครใช้ก็ได้ โดย เราจัดส่งให้ ฟรี !
 • สำหรับ ท่าน ที่ต้องการต่อยอด ธุรกิจ ลองปรีกษาเรา เรายินดีที่จะให้คำปรึกษา แก่คุณ
 • ช่องทางสะดวกให้คำปรึกษา Fan Page Sirikul Shop
สมัครสมาชิก กิฟฟารีน
Shopping Cart
Scroll to Top