, ,

อาหารเสริม สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี ผสม สารสกัดจากโสมอเมริกัน และ สารสกัดจากโสมไซบีเรีย ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน ทรีจี จินเส็ง (30 แคปซูล)

1,200฿

ตัวช่วย บำรุงหัวใจ ต่อต้านมะเร็ง

อาหารเสริม สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี ผสม สารสกัดจากโสมอเมริกัน และ สารสกัดจากโสมไซบีเรีย ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน ทรีจี จินเส็ง ช่วยต้านความเหนื่อยล้า ช่วยฟื้นตัวจากอาการล้า ส่งเสริมทางเพศชาย ช่วยบำรุงหัวใจ-หัวใจขาดเลือดบำรุงร่างกาย บำรุงสมอง เสริมภูมิคุ้มกัน ลด-ป้องกันมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง

Availability: มีสินค้าอยู่ 20

อาหารเสริม สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี ผสม สารสกัดจากโสมอเมริกัน และ สารสกัดจากโสมไซบีเรีย ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน ทรีจี จินเส็ง (30 แคปซูล)

Giffarine 3G Ginseng : Dietary Supplement Korean Red Ginseng Extract Mixed with American Ginseng Extract and Siberian Ginseng Extract Capsule Type (30 capsules)

ตัวช่วย บำรุงหัวใจ ต่อต้านมะเร็ง

อาหารเสริม สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี ผสม สารสกัดจากโสมอเมริกัน และ สารสกัดจากโสมไซบีเรีย ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน ทรีจี จินเส็ง ช่วยต้านความเหนื่อยล้า ช่วยฟื้นตัวจากอาการล้า ส่งเสริมทางเพศชาย ช่วยบำรุงหัวใจ-หัวใจขาดเลือดบำรุงร่างกาย บำรุงสมอง เสริมภูมิคุ้มกัน ลด-ป้องกันมะเร็ง โรคปอดเรื้อรัง

สุดยอดการรวมตัวของ โสม 3 สายพันธุ์ 

กิฟฟารีน ทรีจี จินเส็ง

 • โสมเกาหลี 100 มก.
 • โสมอเมริกา 60 มก.
 • โสมไซบีเรีย 60 มก.

เทียบเท่าผงโสมแห้งถึง 2,000 มก. ปริมาณมากที่สุดที่อย.ไทยแนะนําให้ทานต่อวัน ให้สารสําคัญเป็น Ginsenoside

 

บํารุงร่างกาย แบบคูณ 3 ด้วย โสม ราชาแห่งสมุนไพร

ทําไมต้องโสม 3 สายพันธุ์

ทําไมต้องโสม 3 สายพันธุ์ โสม เป็นสมุนไพรที่ถูกนํามาใช้เพื่อ บํารุงสุขภาพ มานานกว่า 2,000 ปี แต่ที่ดีกว่านั้นคือ การนําโสม 3 สายพันธุ์มารวมตัวกัน เพื่อบํารุงและดูแลร่างกาย ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

โสมแต่ละสายพันธุ์ดียังไง??

“โสมเกาหลี” (Korean Ginseng) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Panax ginseng C.A. Mey มีถิ่นกําเนิดในเกาหลี และจีนตอนเหนือ

 • ช่วยต้านความเหนื่อยล้าและช่วยฟื้นตัวจากอาการล้า (Anti-Fatigue & Fatigue Recovery)
 • เสริมประสิทธิภาพทางเพศในชาย
 • ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
 • ลดและป้องกันมะเร็งหลายชนิด
 • ช่วยในเรื่องโรคปอดเรื้อรัง

“โสมอเมริกัน” (American Ginseng) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Panax quinquefolius L. มีถิ่นกําเนิดในอเมริกา

 • ช่วยเรื่องความจํา การทํางานของระบบประสาทและสมอง
 • กระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

“โสมไซบีเรีย” (Siberian Ginseng) วิทยาศาสตร์ คือ Eleutherococcus senticosus มีถิ่นกําเนิดในไซบีเรียและแคนาดา

 • เป็นอแดปโตเจน (Adaptogen)
 • ช่วยปรับและรักษาสมดุลมองร่างกาย
 • ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง
 • รู้สึกไม่ค่อยเหนื่อย เพลียน้อยลง
 • สดชื่นขึ้น ไม่ง่วงตอนกลางวัน
 • นอนหลับดีขึ้น หลับได้ยาวขึ้น นอนน้อยก็ไม่เพลีย
 • คิดได้ไวขึ้น ไม่เบลอ

63.16 % ของอาสาสมัครทั้งหมด รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านความแข็งแรงของร่างกาย (ทดสอบในอาสาสมัครจํานวน 19 คน โดยให้ทานโสมเกาหลี 100 มก. โสมอเมริกัน 60 มก. และโสมไซบีเรีย 60 มก. เป็นเวลา 2 สัปดาห์)

ประโยชน์ ของ โสมแดงเกาหลี โสมอเมริกัน และ โสมไซบีเรีย

โสม ถือเป็นราชาแห่งสมุนไพร และถูกนํามาใช้เป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี (อ้างอิงที่ 1)

โสมที่ทาง อย. ไทยอนุญาตให้ใช้ มีอยู่ด้วยกันสามสายพันธุ์ คือ
 1. โสมเกาหลี (Korean Ginseng) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Panax ginseang C.A. Mey.
 2. โสมอเมริกัน (American มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Panax quinquefolius L.
 3. โสมไซบีเรีย (Siberian Ginseng) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Eleutherococcus senticosus (อ้างอิงที่ 2)
โสมแต่ละชนิด มีประโยชน์ในด้านต่างๆ หลากหลาย กล่าวโดยพอสังเขปได้ดังนี้
 1. โสมเกาหลี ช่วยต้านความเหนื่อยล้าและช่วยฟื้นตัวจากอาการล้า (Anti-Fatigue & Fatigue Recovery) เสริมประสิทธิภาพทางเพศในชาย ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกัน โรคหัวใจขาดเลือด ลดและป้องกันมะเร็งหลายชนิด ช่วยในเรื่องโรคปอดเรื้อรัง
 2. โสมอเมริกัน ช่วยเรื่องความจํา การทํางานของระบบประสาทและสมอง กระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 3. โสมไซบีเรีย เป็นอแดปโตเจน (Adaptogen) ช่วยปรับและรักษาสมดุลของร่างกาย ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ โสม

งานวิจัยเกี่ยวกับสรรพคุณของโสมทางวิชาการ และทางการแพทย์ที่น่าสนใจ รวมถึง ความปลอดภัย มีดังนี้

ช่วยต้านความเหนื่อยล้าและช่วยฟื้นตัวจากอาการล้า (Anti-Fatigue & Fatigue Recovery)

ช่วยต้านความเหนื่อยล้าและช่วยฟื้นตัวจากอาการล้า (Anti-Fatigue & Fatigue Recovery) มีงานวิจัย ซึ่งได้ทําการทดสอบในผู้ป่วยหญิงที่เป็นโรคเส้นเลือดตีบหลาย เส้น โดยให้รับประทานโสมเกาหลีครั้งละ 250 กรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า อาการอ่อนล้าอ่อนเพลียลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (อ้างอิงที่ 3-6)

เสริมประสิทธิภาพทางเพศในชาย

เสริมประสิทธิภาพทางเพศในชาย มีงานวิจัยในผู้ป่วยที่มีปัญหาองคชาติไม่แข็งตัว (Erectile dysfunction) 45 ราย โดยรับประทานโสมเกาหลี ปริมาณ 900 มก. วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 2 เดือน พบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศ ได้อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ในการประเมินอย่างละเอียดทุกด้าน (อ้างอิงที่ 7) และยังมีอีกหลายงาน วิจัยที่ชี้บ่งว่า โสมเกาหลีเสริมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย (อ้างอิงที่ 8-9)

ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด โสมเกาหลีมีสรรพคุณในการช่วย บํารุงหัวใจ โดยออกฤทธิ์คล้ายกับยาหัวใจ (Digoxin) (อ้างอิงที่ 10) และงานวิจัยใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ (Cardiac surgery) 60 คน โดยให้ผู้ป่วยรับประทานโสม 250 มก. เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า โสมมีผลช่วยป้องกันหัวใจขาดเลือดและการบอบช้ําจากการ ผ่าตัดลิ้นหัวใจของผู้ป่วย 52 คนได้ (อ้างอิงที่ 11)

ลดและป้องกันมะเร็ง

ลดและป้องกันมะเร็ง ในการวิจัยย้อนหลัง (Case control study) ซึ่งเป็นการ วิจัยที่เหมาะสมในการหาความเสี่ยงและป้องกันการเกิดมะเร็งในคน

พบว่า ในคนที่รับ ประทานโสม มีอุบัติการณ์หรือโอกาสเป็นมะเร็งลดลงอย่างมาก มะเร็งที่ลดลงเมื่อรับประทานโสมได้แก่ มะเร็งริมฝีปาก ช่องปากและคอ มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งปอด มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งรังไข่ และ มะเร็งล่าไส้ใหญ่

และมีงานวิจัยของเกาหลีพบว่า การรับประทานโสมเกาหลีเป็นเวลานาน สามารถลดอุบัติการณ์ของมะเร็งตับลงได้ ด้วยการทํางานในด้านการด้านอัลฟาทอกซินบี และยูรีเทน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยในมะเร็งตับ แต่ก็ยังไม่สามารถลดมะเร็งตับ จากการดื่มสุราหรือสาเหตุอื่นได้ (อ้างอิงที่ 12)

ช่วยในโรคถุงลมโป่งพอง (COPD)

ช่วยในโรคถุงลมโป่งพอง (COPD) มีงานวิจัยให้ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง 92 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้สารสกัดโสม วันละ 200 มก. 49 คน และกลุ่มควบคุมได้รับยาหลอก อีก 43 คน เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดโสม มีสมรรถภาพทางปอด ดีขึ้นอย่างมากในทุกด้าน โดยที่ไม่มีผลข้างเคียง แต่กลุ่มที่ได้รับยาปลอมไม่มีผลดีขึ้น แต่อย่างใด (อ้างอิงที่ 13)

ช่วยเรื่องความจํา

ช่วยเรื่องความจํา การทํางานของระบบประสาทและสมอง พบว่ามีหลายงาน วิจัยที่สนับสนุนว่า การใช้โสมอเมริกัน ช่วยให้การทํางานของสมองด้านความจําดีขึ้น และช่วยปกป้องระบบประสาท (อ้างอิงที่ 14-18)

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน โสมอเมริกันมีผลต่อการกระตุ้น Lymphocytes และ Monocytes โดยผ่านกลไกช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย รวมทั้งมีศักยภาพในการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันได้ (อ้างอิง ที่ 19)

มีงานวิจัยทดสอบในอาสาสมัคร 32 คน พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัด จากโสมไซบีเรีย 10 มล. วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีระดับ T – lymphocytes, B – lymphocytes เพิ่มขึ้น จึงช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกัน ดีขึ้นได้ (อ้างอิงที่ 20)

โสมไซบีเรียเป็นอแดปโตเจน (Adaptogen) ช่วยเพิ่มความต้านทาน ของร่างกาย

โสมไซบีเรียเป็นอแดปโตเจน (Adaptogen) ช่วยเพิ่มความต้านทาน ของร่างกาย ต่อปัจจัยลบต่างๆ ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ช่วยปรับ และรักษาสมดุลของร่างกาย มีฤทธิ์ต้านความเครียด ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดอาการอ่อนล้า โดยมีความปลอดภัย ไม่มีพิษต่อผู้ใช้ (อ้างอิงที่ 21-22)

โสมมีความปลอดภัยสูง สามารถรับประทานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลายาวนาน ผลข้างเคียงมีน้อยมาก ที่พบได้มีแค่ อาการปวดศีรษะและทางเดินอาหาร และ รบกวนการนอนหลับเท่านั้น อาจมีการรบกวนประจําเดือนอาการเจ็บหน้าอก ขณะมีประจําเดือน และมีรายงานถึงคนที่แพ้อย่างรุนแรงได้ โดยมีอาการทางผิวหนัง แต่ทั้งหมด นี้เกิดได้น้อยมาก (อ้างอิงที่ 23)

ข้อควรระวัง
 1. ไม่ควรรับประทานในผู้ที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างแรง (Warfarin), ยากระตุ้นหัวใจ (Digoxin), ยาแก้ซึมเศร้า (Phenelzine), ยาแอสไพริน และสุรา (อ้างอิงที่ 24)
 2. ไม่แนะนําในเด็กและสตรีมีครรภ์
 3. ไม่แนะนําในคนที่ตับอักเสบ คือ มีเอนไซม์ของตับสูงแล้ว (ไวรัสตับอักเสบบีที่ เป็นพาหะยังไม่มีเอนไซม์สูงจะรับประทานได้
  หรือตับอักเสบจนตัวเหลืองตาเหลืองหรือตับโต
 4. ผู้ที่มีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานทุกครั้ง

ผู้ชายสมัยนี้ เค้าดูแลตัวเองอย่างไร

5. เคล็ดลับดูดี หล่อขั้นเทพ เคล็ดลับดีๆ ที่ผู้ชายต้องแชร์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แอสตาแซนธิน และสารที่มีประโยชน์ กับ ริ้วรอยบนผิวหนัง

หุ่นปัง!! งาน Six pack ต้องมา

คืนพลังหนุ่ม ฟื้นฟูความแข็งแรง

คู่ฮิต ฟิต และเฟิร์ม

เสริมกล้ามได้ง่ายๆที่คุณไม่ควรพลาด

ฮิต 1 คู่ฮิต…เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
ฮิต 2 คู่ฮิต…เพื่อหุ่นเฟิร์มกระชับ
ฮิต 3 คู่อิต…..เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย

เอกสารอ้างอิง

 1. Biological Activities of Ginseng and Its Application to Human Health. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd edition. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92776/
 2. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 3. Antifatigue Effects of Panax ginseng C.A. Meyer: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. PLoS One. 2013; 8(4): e61271
 4. Ginseng in the treatment of fatigue in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled, double-blind pilot study. Int J Neurosci. 2013 Jul;123(7):480-6
 5. Ginseng as a Treatment for Fatigue: A Systematic Review. J Altern Complement Med. 2018 Jul;24(7):624-633
 6. Red Ginseng as an Ergogenic Aid: A Systematic Review of Clinical Trials. J Exerc Nutrition Biochem. 2016 Dec; 20(4): 13-19
 7. A double-blind crossover study evaluating the efficacy of korean red ginseng in patients with erectile dysfunction: a preliminary report. J Urol. 2002 Nov;168(5):2070-3
 8. Clinical efficacy of Korean red ginseng for erectile dysfunction. Int J Impot Res. 1995 Sep:7(3):181-6
 9. Red ginseng for treating erectile dysfunction: a systematic review. Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-assessed Reviews (Internet)
 10. Effects of red ginseng on the congestive heart failure and its mechanism. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1995 Jun;15(6):325-7
 11. Protective effects of ginsenoside on myocardiac ischemic and reperfusion injuries. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 1994 Oct;74(10):626-8, 648
 12. Experimental and epidemiological evidence on non-organ specific cancer preventive effect of Korean ginseng and identification of active compounds. Mutat Res. 2003 Feb-Mar;623-524:63-74
 13. Ginseng improves pulmonary functions and exercise capacity in patients with COPD. Monaldi Arch Chest Dis. 2002 Oct-Dec;57(5-6):242-6
 14. สารสกัดโสมอเมริกัน (HT1001) ช่วยให้การทํางานของสมองด้านความจําดีขึ้นในผู้ป่วยจิตเภท. สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=868
 15. Effects of American ginseng (Panax quinquefolius) on neurocognitive function: an acute, randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Psychopharmacology (Berl). 2010 Oct; 212(3): 345-356
 16. CereboostTM, an American ginseng extract, improves cognitive function via up-regulation of choline acetyltransferase expression and neuroprotection. Regul Toxicol Pharmacol 2016 Jul;78:53-8
 17. Improved working memory performance following administration of a single dose of American ginseng (Panax quinquefolius L.) to healthy middle-age adults. Hum Psychopharmacol. 2015 Mar;30(2):108-22
 18. Anti-amnesic effect of pseudoginsenoside-F11 in two mouse models of Alzheimer’s disease. Pharmacol Biochem Behav. 2013 May;106:57-67
 19. ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของโสมอเมริกัน, สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล HYPERLINK “http://www.medplant.mahidol.ac.th/active/shownews.asp?id=830” http://
 20. Eleutherococcus senticosus Monograph. HYPERLINK ‘http://archive.foundationalmedicinereview.com/ publications/11/2/151.pdf http://archive.foundationalmedicinereview.com/publications/11/2/151.pdf
 21. Understanding adaptogenic activity: specificity of the pharmacological action of adaptogens and other phytochemicals. Ann NY Acad Sci. 2017 Aug:1401(1):49-64
 22. Effects of Siberian ginseng (Eleutherococcus senticosus maxim.) on elderly quality of life: a randomized clinical trial. Arch Gerontol Geriatr Suppl. 2004;(9):69-73
 23. The safety of herbal medicines in the psychiatric practice. Harefuah. 2001 Aug;140(8):780-3, 805
 24. Panax ginseng: a systematic review of adverse effects and drug interactions. Drug Saf. 2002;25(5):323-44

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

รหัสสินค้า : 41032

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-5-0004

ขนาด กxยxส : 9x2x12.5

น้ำหนัก/กิโลกรัม : 0.05

กิฟฟารีน ทรีจี จินเส็ง (30 แคปซูล)
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 แคปซูล :
สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี 100 มก.

สารสกัดจากโสมอเมริกัน 60 มก.

สารสกัดจากโสมไซบีเรีย 60 มก.

วิธีใช้ วันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร คำเตือน: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อาหารเสริม สารสกัดจากโสมแดงเกาหลี ผสม สารสกัดจากโสมอเมริกัน และ สารสกัดจากโสมไซบีเรีย ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน ทรีจี จินเส็ง (30 แคปซูล)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart
Scroll to Top