,

อาหารเสริม แอล–อาร์จินีน แอล–ออร์นิทีน และ ไนอะซินาไมด์ ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน อาร์ก-เอน-ออร์น (60 แคปซูล)

580฿

ให้คุณผู้ชาย บำรุงร่างกาย พร้อมคืนความมั่นใจ ให้ตัวเองได้ง่ายๆทุกวัน

กิฟฟารีน อาร์ก-เอน-ออน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล–อาร์จินีน แอล–ออร์นิทีน และ ไนอะซินาไมด์ ชนิดแคปซูล มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ใส่ใจตัวเองได้ง่ายๆ  สร้างชีวิตใหม่ และ คืนความมั่นใจให้กับคุณผู้ชาย อุดมไปด้วย สารอาหารที่มีประโยชน์ คือ

 • แอล- อาร์จินีน
 • แอล- ออร์นิทีน
 • วิตามิน บี 3

 

 

Availability: มีสินค้าอยู่ 20

อาหารเสริม แอล–อาร์จินีน แอล–ออร์นิทีน และ ไนอะซินาไมด์ ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน อาร์ก-เอน-ออร์น (60 แคปซูล)
Giffarine ARG-N-ORN : L-arginine Dietary Supplement L-ornithine and Niacinamide Capsules (60 capsules)

ให้คุณผู้ชาย บำรุงร่างกาย พร้อมคืนความมั่นใจ ให้ตัวเองได้ง่ายๆทุกวัน

กิฟฟารีน อาร์ก-เอน-ออน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล–อาร์จินีน แอล–ออร์นิทีน และ ไนอะซินาไมด์ ชนิดแคปซูล มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ใส่ใจตัวเองได้ง่ายๆ  สร้างชีวิตใหม่ และ คืนความมั่นใจให้กับคุณผู้ชาย อุดมไปด้วย สารอาหารที่มีประโยชน์ คือ

 • แอล- อาร์จินีน
 • แอล- ออร์นิทีน
 • วิตามิน บี 3

กิฟฟารีน อาร์ก-เอน-ออน ซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย จึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น
 • กระตุ้นการหลั่งของ Growth Hormone หรือ ฮอร์โมนแห่งการเจริญวัย
 • เสริมสมรรถภาพทางเพศ
 • เพิ่มจำนวนอสุจิ และ การเคลื่อนตัวของอสุจิ
 • เสริมภูมิคุ้มกัน
 • ลดความดันโลหิต
 • ดูแลระบบหัวใจ และ เลือด
 • สร้างกล้ามเนื้อ
 • ลดไขมันตามร่างกาย
 • ชะลอความชรา

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย กับ กรดอะมิโน

กลไกการแข็งตัวของ “องคชาต (อวัยวะเพศชาย)” ในภาวะตื่นตัวทางเพศใน เพศชาย เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมาก มีปัจจัยหลาย อย่างที่มาเกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยทางร่างกาย (สมอง, ฮอร์โมน ต่างๆ, ระบบประสาท, กล้ามเนื้อ, หลอดเลือดดําและแดง) และปัจจัยทางจิตใจ เมื่อมีสิ่งเร้าทางเพศมากระตุ้นเส้นประสาท

ใน “องคชาต” จะมีการปล่อยสาร ” ไนตริก ออกไซด์ (Nitric Oxide) ” ออกมากระตุ้นให้มีการสร้าง “สารไซคลิกจีเอ็มพี (CGMP)”  ซึ่งเป็นสารที่ทําให้มีการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบ เส้นเลือดแดงที่นําเข้าสู่ในองคชาต ทําให้เกิดการพองตัว ของ “ร่างแหฟองน้ํา คอร์ปัส สปองจิโอซัม (Corpus sponglosum)”  (ซึ่งเมื่อพองตัวแล้วก็จะไปเบียดกดเส้นเลือด ดําที่ไหลออกจากองคชาต ทําให้เลือดไหลออกจากองคชาต ได้น้อยลงอีกด้วย) จึงทําให้องคชาตเกิดการแข็งตัวขึ้น (อ้างอิงที่ 1)

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือ อะไร?

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ คือ ภาวะที่องคชาต ไม่สามารถแข็งตัว หรือแข็งตัวได้ไม่นานพอจะทําให้เกิด ความพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศได้ ทั้งที่ผู้ชายคนนั้น มีความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ (อ้างอิงที่ 1)

ข้อมูลจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี คศ. 2000 มีการสํารวจ ชายไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตเมืองในอีก 8 จังหวัดใน 4 ภาคๆ ละ 2 จังหวัด โดยเลือกจังหวัดใหญ่ และจังหวัดเล็กอย่างละหนึ่งจังหวัด รวมแล้วทั้งหมดจํานวน 1,250 ราย ที่มีอายุช่วง 40-70 ปี

พบว่ามีชายไทยที่อาศัย อยู่ในเขตเมืองเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศประมาณ ร้อยละ 37.5 โดยแบ่งเป็นอาการขั้นต้นคือ มีอาการเล็กน้อย ไม่รุนแรง เช่น ทํากิจกรรมทางเพศไม่สําเร็จแค่บางครั้ง ร้อยละ 19.1 อาการปานกลาง ร้อยละ 13.7 และอาการขั้น รุนแรงถึงขั้นที่ไม่สามารถทํากิจกรรมทางเพศได้เลยร้อยละ 4.7 ทั้งนี้คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเล็กจะเป็นน้อยกว่าคนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดใหญ่

ซึ่งงานวิจัยนี้ชี้ว่าอายุที่มากขึ้นเป็น ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชายไทยประสบปัญหากับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และอัตราการเป็นจะเพิ่มสูงมาก ในกลุ่มอายุ 60-70 ปี มากกว่ากลุ่มอายุ 40-49 ปี

งาน วิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ทําในอเมริกา โดยทางการรัฐแมสซาชูเซตส์ และติดตามผลอย่างต่อเนื่องประมาณ 8.8 ปี พบว่า อัตราการ เพิ่มขึ้นของภาวะนี้ทุก 1,000 คนในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 40-49 ปี เป็น 12.4 คน ช่วงอายุ 50-59 ปี เป็น 29.8 คน ช่วงอายุ 60-69 ปี เป็น 46.4 คน

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทําให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศอีก เช่น โรคเบาหวาน (เป็นสาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่พบได้บ่อยที่สุดใน เวชปฏิบัติ เกิดจากโรคเบาหวานทําให้เกิดความผิดปกติทั้งต่อเส้นประสาทที่มาควบคุมการแข็งตัวขององคชาตและเส้นเลือดที่มีความผิดปกติ) ความเครียด ความอ้วน โรคหัวใจ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวัน (อ้างอิงที่ 1-5)

ปัจจุบันนี้มีงานวิจัยสนับสนุนเกี่ยวกับสารอาหารที่ช่วยในเรื่องการแข็งตัวของ องคชาต นั่นคือ กรดอะมิโนที่มีชื่อว่า แอล-อาร์จินีน ซึ่งทําหน้าที่เป็นสารตั้งต้นใน การสังเคราะห์ไนตริก ออกไซด์ (Nitric Oxide) (อ้างอิงที่ 6) ที่เป็นสารสื่อประสาทชนิด หนึ่ง มีบทบาทในเรื่องการแข็งตัวขององคชาติในเพศชายดังกล่าวข้างต้น (อ้างอิงที่ 7)

มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทํากับกลุ่มผู้ชายที่มีปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Confirmed organic ED) ชนิดที่มีปัญหาการผลิต Nitric Oxide น้อย หรือหลั่ง Nitric Oxide ลดลง พบว่าช่วยทําให้ดีขึ้น (อ้างอิงที่ 8)

อีกงานวิจัยหนึ่งใช้ L-Arginine ร่วมกับ Pycnogenol ในกลุ่มผู้ชาย without confirmed organic ED พบว่า สมรรถนะทางเพศดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (อ้างอิงที่ 9)

และยังมีงานวิจัยรองรับว่าการใช้ สารละลาย L-Arginine HCL ความเข้มข้น 10% ที่ 80 มิลลิลิตรต่อวัน เป็น ระยะเวลา 6 เดือนกับกลุ่มผู้ชายที่เป็นหมันในลักษณะที่มีจํานวนอสุจิปกติ (มากกว่า 20 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร) แต่ตัวอสุจิเคลื่อนตัวช้า พบว่า แอล-อาร์จินีนสามารถช่วย ให้ตัวอสุจิเคลื่อนตัวได้ดีขึ้น โดยปราศจากผลข้างเคียงใดๆ (อ้างอิงที่ 10)

นอกจากนี้แล้ว พบว่าการใช้กรดอะมิโน L-Arginine ร่วมกับกรดอะมิโน L-Ornithine เป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ มีงานวิจัยสนับสนุน ว่า ช่วยสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย เพิ่มมวลกล้ามเนื้อไม่รวมไขมัน (Lean Body Mass) ช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะจากการออกกําลังกาย หนัก (อ้างอิงที่ 11)

และมีการนํามาใช้ร่วมกับไนอะซินาไมด์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในเรื่องช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน (อ้างอิงที่ 12)

อีกทั้งมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการหลั่ง Growth Hormone (อ้างอิงที่ 13)

ซึ่งตาม ธรรมชาติระดับ Growth Hormone จะลดลงทุกปี เป็นผลให้เกิดการเพิ่มพูนของ เนื้อเยื่อไขมัน การหดลีบของกล้ามเนื้อ พละกําลังและความบึกบึนหายไป (อ้างอิงที่ 14)

เสริมความมั่นใจ ให้คุณผู้ชาย ในทุกวัน

เสริมความมั่นใจ ให้คุณผู้ชาย ในทุกวัน ด้วย อาหารเสริม จาก กิฟฟารีน เพื่อ การดูแลตัวเองแบบ เต็มที่

เอกสารอ้างอิง

 1. หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile dysfunction) ศูนย์ข้อมูลโรคและอาการ http://healthy.in.th/disease/erectile%20dysfunction/
 2. หย่อนสมรรถภาพ คลังปัญญาไทย http://www.panyathai.or.th
 3. Prevalence of erectile dysfunction in Thailand. Thai Erectile Dysfunction Epidemiological Study Group. Int J Androl. 2000:23 Suppl 2:77-80
 4. An epidemiological study of erectile dysfunction in Thailand (Part 1: Prevalence). Thai Erectile Dysfunction Epidemiologic Study Group (TEDES). J Med Assoc Thai. 2000 Aug;83(8):872-9
 5. Incidence of erectile dysfunction in men 40 to 69 years old: longitudinal results from the Massachusetts male aging study. J Urol. 2000 Feb;163(2):460-3
 6. Enzymatic function of nitric oxide synthases. Cardiovasc Res. 1999 Aug 15:43(3):521-31
 7. Nitric oxide and penile erectile function. Pharmacol Ther. 2005 May;106(2):233-66. Epub 2005 Mar 2
 8. Effect of oral administration of high-dose nitric oxide donor L-arginine in men with organic erectile dysfunction: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled study. BJU Int. 1999 Feb;83(3):269-73
 9. Treatment of erectile dysfunction with pycnogenol and L-arginine. J Sex Marital Ther. 2003 May-Jun;29(3):207-13
 10. L-arginine and male infertility. Minerva Urol Nefrol. 1994 Dec;46(4):251-3
 11. Effects of arginine and ornithine on strength, lean body mass and urinary hydroxyproline in adult males. J Sports Med Phys Fitness. 1989 Mar:29(1):52-6
 12. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการแสดงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหาร สํานักอาหาร คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 13. Arginine stimulates growth hormone secretion by suppressing endogenous somatostatin secretion. J Clin Endocrinol Metab. 1988 Dec;67(6):1186-9
 14. Growth hormone for adults. J R Soc Med. 1997 March; 90(3): 122123

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

รหัสสินค้า : 41020

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-1-0119

ขนาด กxยxส : 5.5×5.5×10

น้ำหนัก/กิโลกรัม : 0.07

กิฟฟารีน อาร์ก-เอน-ออน (60 แคปซูล)

ส่วนประกอบใน 1 แคปซูล:
แอลอาร์จินีนไฮโดรคลอไรด์ 50.38 %
แอลออร์นิทีนไฮโดรคลอไรด์ 26.57 %
ไนอะซินาไมด์ 0.83 % 
วิธีรับประทาน:
รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหาร

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อาหารเสริม แอล–อาร์จินีน แอล–ออร์นิทีน และ ไนอะซินาไมด์ ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน อาร์ก-เอน-ออร์น (60 แคปซูล)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart
Scroll to Top