เครื่องดื่ม ขิงผง สำเร็จรูป กิฟฟารีน เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป (14 กรัม x 10 ซอง)

125฿

อร่อย ง่าย ได้คุณค่าจากขิง

เติมความสดชื่น พร้อมดูแลตัวเอง ได้ง่ายๆในทุกวัน ด้วยขิงสมุนไพรไทย เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป คัดสรรจากขิงแก่ที่มีคุณภาพ อร่อย ง่าย ได้คุณค่าจากขิง เพียงชงกับน้ำร้อนก็พร้อมดื่มได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

Availability: มีสินค้าอยู่ 20

เครื่องดื่ม ขิงผง สำเร็จรูป กิฟฟารีน เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป (14 กรัม x 10 ซอง)
Giffarine Instant Ginger Powder Drink : Instant Ginger Powder Drinks (14 grams x 10 sachets)

อร่อย ง่าย ได้คุณค่าจากขิง

เติมความสดชื่น พร้อมดูแลตัวเอง ได้ง่ายๆในทุกวัน ด้วยขิงสมุนไพรไทย เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป คัดสรรจากขิงแก่ที่มีคุณภาพ อร่อย ง่าย ได้คุณค่าจากขิง เพียงชงกับน้ำร้อนก็พร้อมดื่มได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ขิง และสารอาหารในการควบคุมนํ้าหนัก

เรื่องน่ารู้ ของ ขิง (Ginger)

“ขิง (Ginger)” เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Zingiber officiales Roscoe

“ขิง (Ginger)” ซึ่งมีสรรพคุณเป็นยา ทั้งในตํารับยาไทย จีน และแพทย์อายุรเวท โดย “เหง้า” ของ ขิงแก่ มีคุณสมบัติเป็นยาขับลม ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียน แก้ท้องผูก เหงือกอักเสบ แก้ไอขับเสมหะ บรรเทาข้ออักเสบ รักษาอาการปวดศีรษะ รวมทั้ง ช่วยกระตุ้นการอยากอาหาร

คุณสมบัติเด่นของขิง

ช่วยในการขับลม แกท้องอืด ท้องเฟ้อ  จุกเสียด แน่นท้อง เนื่องจากสารสําคัญที่อยูในน้ำมันหอมระเหยของขิง จะออกฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหาร และลําไส้ อีกทั้งการดื่มนํ้าขิงยังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือเมารถได้ หรือ หากผสมนํ้ามะนาวและเกลือป่นเล็กน้อยลงในนํ้าขิง ใช้จิบแก้ไอ และขับเสมหะ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การดื่มนํ้าขิงร้อนๆ ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้ดีอีกด้วย

ประโยชน์ ของ สารสกัดจาก ขิง (Ginger Extract) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

รายงานผลการศึกษาทางคลินิกของ “ขิง (Ginger)” มีหลายการศึกษาที่สนับสนุนการรักษา และป้องกันโรคต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ได้ในระยะยาวอย่างปลอดภัย ดังต่อไปนี้

ลดอาการปวดและอักเสบในผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และลดการปวดกล้ามเนื้อ

มีงานวิจัยที่ทําในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม 261 คน โดยให้รับประทานสารสกัด จาก “ขิง (Ginger)” เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจาก “ขิง (Ginger)” มีอาการปวดลดลงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสําคัญ

อีกงานวิจัย การศึกษาในผู้ป่วยข้อเข่าอักเสบ (Gonarthritis) 29 ราย โดย ได้รับสารสกัดจาก “ขิง (Ginger)” (เทียบเท่ากับเหง้าขิง 250 มก.) วันละ 4 ครั้ง เป็นระยะ เวลา 6 เดือน

พบว่าสารสกัดจาก “ขิง (Ginger)” สามารถบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่ายาหลอก อย่างมีนัยสําคัญ)

ยังมีการศึกษาในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) จํานวน 28 คน และผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) จํานวน 18 คน พบว่า 3 ใน 45 14 ของผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมทั้ง 2 ชนิด มีอาการปวดข้อลดลง

และพบว่าในผู้ป่วย ที่มีอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ (Muscular discomfort) จํานวน 10 คน ทั้งหมด มีอาการปวดลดลง

มีการทดลองแบบ Double-blind randomized placebo-controlled clinical trial ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่มีอาการปวดระดับปานกลาง จํานวน 120 คน โดย แบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่รับประทานแคปซูลผง “ขิง (Ginger)” จํานวน 2 แคปซูล ต่อวัน (500 มก. แคปซูล หรือ 1 กรัมต่อวัน) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (ผงแป้งในขนาดเดียวกัน) เป็นระยะเวลา 3 เดือน

พบว่า ระดับตัวชี้วัดภาวะการ ยักเสบได้แก่ nitric oxide (NO) และ hs-C reactive protein (hs-CRP) ในเลือดของผู้ป่วยที่ได้รับแคปซูลผง “ขิง (Ginger)” ลดลงมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสําคัญจึงอาจให้ผงซึ่งเสริมในผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมได้

ลดอาการปวดประจําเดือนได้ไม่แตกต่างจากยาต้านการอักเสบที่นิยมใช้กัน ทั่วไป และช่วยลดการสูญเสียเลือดประจําเดือนในผู้หญิงที่มีปัญหาประจําเดือนมามาก

มีงานวิจัยเปรียบเทียบผลการลดอาการปวดประจําเดือนของผงขิงกับยาต้าน การอักเสบที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ Mefenamic acid และ Ibuprofen พบว่ากลุ่ม ที่ได้รับผง “ขิง (Ginger)” 250 มก.ต่อแคปซูล 4 ครั้งต่อวัน เป็นระยะเวลา 3 วันก่อนถึงรอบเดือน มีอาการปวดประจําเดือนลดลงไม่ต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาต้านการอักเสบ

และการศึกษาการลดการสูญเสียเลือดประจําเดือน ในวัยรุ่นผู้หญิงที่มีปัญหา ประจําเดือนมามาก อายุระหว่าง 15-18 ปี จํานวน 90 คน

พบว่ากลุ่มที่ได้รับ แคปซูลผง “ขิง (Ginger)” ขนาด 250 มก. วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกัน 4 วัน (เริ่มจากวันก่อนที่ จะมีประจําเดือนจนถึงวันที่ 3 ของการมีประจําเดือน) มีการสูญเสียเลือดประจํา เดือนลดลง และมีผลข้างเคียงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก

ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในสตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับยา เคมีบ่าบัด และจากการเมารถเมาเรือ

มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์) จํานวน 120 คน พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจาก “ขิง (Ginger)” ขนาด 125 มก. วันละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 4 วัน มีอาการคลื่นไส้น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และในการศึกษาเดียวกันนี้ มีการติดตามเรื่องความปลอดภัยของทารกในครรภ์

พบว่า ความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์ของมารดา รับประทานสารสกัดจากขิงเทียบกับกลุ่มประชากรทั่วไป ไม่มีความแตกต่างกัน

มีรายงานว่า การใช้ “ขิง (Ginger)” ในขนาดอย่างน้อย 1 กรัม มีประสิทธิภาพในการ ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียนหลังการผ่าตัดได้ดีกว่ายาหลอก

และพบว่าการให้ “ขิง (Ginger)” ร่วมกับยา Prochlorperazine. ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ที่ได้รับยาเคมีบําบัดจํานวน 20 รายสามารถลดความรุนแรง และระยะเวลาในการคลื่นไส้ได้ (อ้างอิงที่ 1) และขิงยังมีฤทธิ์แก้คลื่นไส้ อาเจียน จากการเมารถ เมาเรือได้ด้วย

ลดระดับไขมันในเลือด

มีการศึกษาแบบ Double blind controlled clinical trial พบว่า กลุ่มที่ได้รับ แคปซูล “ขิง (Ginger)” 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 45 วัน มีระดับค่าเฉลี่ยของไตรกลีเซอไรด์, โคเลสเตอรอล, แอล ดี แอล โคเลสเตอรอล ลดลงอย่างมีนัยสําคัญกว่ากลุ่มที่ ไม่ได้รับประทานขิง

ช่วยลดความรุนแรงของอาการปวดไมเกรน

การศึกษาแบบ Double blind randomized clinical trial เปรียบเทียบ การใช้ “ขิง (Ginger)” กับยา Sumatriptan (ยารักษาอาการไมเกรน) ในผู้ป่วย จํานวน 100 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับ แคปซูล “ขิง (Ginger)” 250 มก. 1 แคปซูล และกลุ่มที่ได้รับยา Sumatriptan 50 มก. 1 แคปซูล ทันทีที่เริ่มมีอาการปวดศีรษะ

พบว่า ความรุนแรง ของอาการปวดลดลงในทั้ง 2 กลุ่ม หลัง จากได้รับ ยา 2 ชั่วโมง โดยประสิทธิภาพ ในการลดอาการปวดของ “ขิง (Ginger)” และยา Sumatriptan ไม่มีความแตกต่างกัน แต่อาการ ไม่พึงประสงค์ของขิงจะน้อยกว่า

ช่วยเรื่องอาหารไม่ย่อย

มีงานวิจัยให้ยิ่งบรรจุแคปซูล ปริมาณ 1.2 กรัม กับคนไข้ที่มีอาการ อาหารไม่ย่อย พบว่า “ขิง (Ginger)” ช่วยกระตุ้นให้การย่อยอาหารดีขึ้นได้

หน้าฝนนี้ ดูแลสูงภาพได้ง่ายๆ

ด้วย เครื่องดื่มสมุนไพรใกล้ตัว

เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกาย ด้วยเครื่องดื่มขิง

  • มีวิตามินบีรวม (B1, B2, B3, B5 และ B6)
  • ไม่ใส่น้ําตาล
  • พลังงานต่ํา 15 กิโลแคลอรี/ซอง

เครื่องดื่ม ขิงผงสำเร็จรูป สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย ผสมแอล-คาร์นิทีน และ วิตามินบีรวม กิฟฟารีน เอส-จินเจอร์

  • คัดสรรจากขิงแก่ ที่มีคุณภาพ
  • รสชาติกลมกล่อม ดื่มง่าย

เครื่องดื่ม ขิงผง สำเร็จรูป กิฟฟารีน เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป

เสริมเกราะให้ร่างกาย ด้วย เอส – กระชาย พลัส จินเจอร์ สูตรไม่เติมนํ้าตาล

  • ผสม เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)
  • วิตามินซี (Vitamin C) สูง
  • สังกะสี (Zinc) สูง
  • พลังงานต่ำ 15 กิโลแคลอรี/ซอง
  • ไม่ใส่น้ำตาล (ใช้ ซูคราโลส (Sucralose) และ แอซีซัลเฟม เค (Acesulfame K) เป็นสารให้ความหวาน แทนน้ำตาล)

เครื่องดื่ม ขิงผงสำเร็จรูป ผสม กระชายผง วิตามินซี ซิงก์ และ เบต้า-กลูแคน กิฟฟารีน เอส-กระชาย พลัส จินเจอร์ สูตรไม่เติมน้ำตาล

ดูแลตัวเองทุกวัน ด้วย ขิง สมุนไพรใกล้ตัว

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

รหัสสินค้า : 41805

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-2-0117

ขนาด กxยxส : 8x10x7

น้ำหนัก/กิโลกรัม : 0.18

เครื่องดื่ม ขิงผง สำเร็จรูป กิฟฟารีน เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป (14 กรัม x 10 ซอง)

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1ซอง:
น้ำตาล 48.93 %
ขิงผง 28.64 %
น้ำตาลทรายแดง 21.43 %
วิธีรับประทาน: ขิงผงสำเร็จรูป 1 ซอง เติมน้ำร้อน 1 ถ้วย (150มล.) คนให้ละลาย

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เครื่องดื่ม ขิงผง สำเร็จรูป กิฟฟารีน เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป (14 กรัม x 10 ซอง)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart
Scroll to Top