,

อาหารเสริม สารสกัดจากผลส้มแขก ผสม แอล-คาร์นิทีน และ โครเมียม ชนิดผง กิฟฟารีน สลิมม์-ฟิตต์ (15 ซอง)

460฿

ตัวช่วยเร่งระบบเผาผลาณ ลดไขมันส่วนเกิน

สกัดมาจาก ส้มแขก( Garcenia Cambogia) ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านดั้งเดิมของไทย ที่นิยมใช้ในการประกอบอาหารมาเป็นเวลานานแล้ว ลักษณะของผลส้มแขก จะคล้ายฟักทองขนาดเล็ก มีมากทางภาคใต้ ซึ่งมีการนำมาปรุงเป็นอาหารโดย ใช้เพิ่มรสเปรี้ยวให้อาหาร

Availability: มีสินค้าอยู่ 20

อาหารเสริม สารสกัดจากผลส้มแขก ผสม แอล-คาร์นิทีน และ โครเมียม ชนิดผง กิฟฟารีน สลิมม์-ฟิตต์ (15 ซอง)

Giffarine Slim-Fit : Dietary Supplement Garcenia Cambogia Extract Mixed with L-Carnitine and Chromium Powder Type (15 sachets)

ตัวช่วยเร่งระบบเผาผลาณ ลดไขมันส่วนเกิน

สกัดมาจาก ส้มแขก( Garcenia Cambogia) ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านดั้งเดิมของไทย ที่นิยมใช้ในการประกอบอาหารมาเป็นเวลานานแล้ว ลักษณะของผลส้มแขก จะคล้ายฟักทองขนาดเล็ก มีมากทางภาคใต้ ซึ่งมีการนำมาปรุงเป็นอาหารโดย ใช้เพิ่มรสเปรี้ยวให้อาหาร

อาหารเสริม สารสกัดจากผลสัมแขก ผสม แอล-คาร์นิทีน และโครเมียม ชนิดผง กิฟฟารีน สลิมม์-ฟิตต์

การควบคุมน้ําหนักด้วยสารสกัดจาก ส้มแขก แอล-คาร์นิทีน และโครเมียม

การลดน้ําหนักในผู้ที่มีน้ําหนักตัวเกิน หรืออ้วน มีได้หลายวิธี วิธีมาตรฐานและถือว่าดีและปลอดภัยที่สุดในวงการแพทย์ คือ การออกกําลังกายและการควบคุมอาหาร ในสองวิธีนี้การควบคุมอาหารได้ผลดีกว่า แต่การออกกําลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีก หลายอย่างมากกว่า

สารสกัดจากส้มแขก คือ อะไร?

“ส้มแขก” มีสารสําคัญคือ “กรดไฮดรอกซีซิตริก (Hydroxy Citric Acid)” หรือที่เรียกว่า “เอชซีเอ (HCA)” มีบทบาทในการยับยั้ง กระบวนการบางอย่างที่ร่างกายใช้ในการสร้างไขมัน เมื่อเรา รับประทานอาหารพวกแป้งและน้ําตาล ร่างกายจะเปลี่ยนเป็น น้ําตาล และนําไปใช้เป็นพลังงาน เมื่อรับประทานพลังงาน มากเกินไป น้ําตาลส่วนเกินนี้จะเปลี่ยนเป็น ไขมันสะสมตามอวัยวะภายใน ตามกล้ามเนื้อและใต้ผิวหนัง ทําให้เกิดความอ้วนขึ้น

“กรดไฮดรอกซีซิตริก” จะออกฤทธิ์โดยการไปยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม์ “ATP Citrate Lyase” ในวงจรเครปไซเคิล (Kreb’s cycle) ทําให้ยับยั้งการนําน้ําตาลจากอาหารเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสม ตามร่างกาย แต่สามารถนําน้ําตาลนี้ไปใช้เป็นพลังงานของ ร่างกายได้ ทําให้มีน้ําตาลในกระแสเลือดตามปกติ ร่างกายจึง ไม่อ่อนเพลีย และทําให้ความรู้สึกอยากรับประทานอาหารลดลง ไปด้วย

นอกจากนี้ยังมีผลไปกระตุ้นให้มีการดึงเอาไขมันที่สะสม ออกมาใช้เป็นพลังงาน ทําให้ไขมันที่สะสมอยู่ลดลง ซึ่งจะมีผล ทําให้รูปร่างดีขึ้น ทั้งหมดนี้พูดง่ายๆ คือ ลดการสะสมไขมันตาม ร่างกาย และเพิ่มการเผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานนั่นเอง

งานวิจัยเกี่ยวกับส้มแขก

งานวิจัยที่ได้ผลในการลดน้ําหนักที่เป็นงานวิจัยที่ออกแบบมา อย่างดี เชื่อถือได้ คืองานวิจัยของบอร์แมนและคณะ ทําในกลุ่ม ผู้หญิงที่น้ําหนักเกิน 89 คน แบ่งเป็นสองกลุ่มได้ คือ

กลุ่มที่ได้รับส้มแขกในปริมาณ 2,400 มก. ต่อวัน (มีสาร HCA 1.2 กรัมต่อวัน) และกลุ่มที่ไม่ได้รับส้มแขก (Double-blind, Placebo- controlled parallel group) นานเป็นเวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มที่ ได้รับส้มแขกสามารถลดน้ําหนักได้ 3.7 กก. ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับ ลด 2.4 กก. ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางคลินิก งานวิจัยนี้บอก ว่าส้มแขกได้ผลจริง (อ้างอิงที่ 1)

งานวิจัยเกี่ยวกับ แอล-คาร์นิทีน

แอล-คาร์นิทีน แอล-ทาร์เทรต (L-Carnitine L-Tartrate) ให้ แอล-คาร์นิทีน (L-Carnitine) ซึ่งเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นได้เอง มีประโยชน์ในการช่วยในการเผาผลาญกรดไขมัน โดยเป็นตัวนํา กรดไขมันชนิด Long chain เข้ามาสู่ไมโตคอนเดรียของเซลล์ กล้ามเนื้อ มาสร้างเป็นพลังงานในกล้ามเนื้อ (อ้างอิงที่ 2) นั่นคือ ทําให้กล้ามเนื้อสามารถใช้พลังงานโดยการสลายไขมันได้

งานวิจัยเกี่ยวกับ โครเมียม

โครเมียม คีเลท (Chromium Chelate) ให้แร่ธาตุโครเมียม มีงานวิจัยสนับสนุนในด้านการควบคุมน้ําหนักโดยทํางานวิจัยกับ กลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันจํานวน 15,655 คน ผลการศึกษาพบว่า การใช้โครเมียมในกลุ่มของคนอ้วนนั้น ช่วยให้ผลในด้านการ ควบคุมน้ําหนักอย่างมีนัยสําคัญ (อ้างอิงที่ 3)

สรรพคุณ ของ ส้มแขก

ได้มีการค้นคว้าพบว่า ผลส้มแขก มีสาร HCA หรือ Hydroxy-citric acid อยู่เป็นจำนวนมาก โดยพบว่า HCA นี้มีคุณสมบัติในการยับยั้งการสะสมของไขมันส่วนเกินในร่างกาย และลดความอยากอาหารได้ จึงได้มีบางคนนำผลส้มแขกมาใช้ในการควบคุมน้ำหนัก

กลไกการออกฤทธิ์ของ HCA จะออกฤทธิ์โดยการไปยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ ATP Citrate Lyase ในวงจร Kreb’s cycle (วงจรการย่อยสลายกลูโคส ของเซลร่างกาย) ทำให้ยับยั้งการนำน้ำตาล จากอาหารประเภท แป้ง ข้าว และน้ำตาล ไม่ให้เปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมตามร่างกายแต่จะนำไปใช้เป็นพลังงานของร่างกาย ทำให้ร่างกายสดชื่นไม่อ่อนเพลีย และ เมื่อในกระแสเลือดไม่ขาดน้ำตาล ก็จะทำให้ความรู้สึกหิวอาหารลดลง ไปด้วย

ขณะเดียวกัน ก็ จะนำไปสะสมเป็นพลังงานสำรองในรูปของไกลโคเจนที่ตับ ทำให้ร่างกายรับรู้ว่ามีพลังงานสำรองเพียงพอ ทำให้ไม่รู้สึกหิวมาก นอกจากนี้ ยังมีผลไปกระตุ้น ให้มีการดึงเอาไขมันที่สะสมออกมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไขมันที่สะสมอยู่ลดลงซึ่งจะมีผล ทำให้รูปร่างดีขึ้น

จากการนำสารสกัดจากผลส้มแขกมารับประทานเพื่อให้น้ำหนักลดลง พบว่าน้ำหนักตัวอาจจะไม่ลดลงเร็วมากนัก ประมาณ 1 กิโลภายใน 3-4 อาทิตย์ แต่รูปร่างจะดีขึ้น เอว(พุง) ลดลง ความอึดอัดลดน้อยลง เนื่องจากไขมันมีน้ำหนักเบากว่ากล้ามเนื้อ ( แต่ถ้าร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อก็จะเกิดการอ่อนแอและโรคแทรกซ้อนได้ง่าย)

 

ประโยชน์ของส้มแขก
 1. ผลส้มแขกมีสรรพคุณช่วยลดความอยากอาหาร ความรู้สึกหิวอาหาร
 2. ช่วยเร่งระบบการเผาผลาญอาหาร
 3. ช่วยดักจับแป้งและไขมันจากอาหารที่รับประทานเข้าไป
 4. สารสกัดจากส้มแขกช่วยทำให้ลำไส้เกิดการเคลื่อนไหวตัวได้เร็วขึ้นและขับไขมันออกมา
 5. ส้มแขกลดน้ําหนัก เนื่องจากผลส้มแขกมีกรดมีกรดไฮดรอกซีซิตริก (HCA) มี 6
 6. สรรพคุณในการช่วยลดน้ำหนักและช่วยลดไขมันส่วนเกินของร่างกายได้
 7. มีคุณสมบัติช่วยสกัดกั้นการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต (อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล) ไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามร่างกายได้ แต่จะนำไปเป็นพลังงานให้ร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลีย
 8. ส้มแขกลดความอ้วน ช่วยกระตุ้นให้มีการดึงเอาไขมันที่สะสมในร่างกายออกมาใช้เป็นพลังงาน ทำให้ไขมันที่สะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ร่างกายมีน้ำหนักลดลงอย่างช้า ๆ ประมาณ 1 กิโลกรัมภายใน 3-4 อาทิตย์

สรรพคุณ ของ แอล คาร์นิทีน (L-Carnitine)

แอล-คาร์นิทีน เป็นรูปที่ออกฤทธิ์ของกรด อะมิโนชนิดคาร์นิทีนซึ่งผลิตจากตับและไต ช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจวาย ช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ และเพิ่มขบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกาย เรามักใช้เพื่อกำจัดไขมันส่วนเกิน ของร่างกายและใช้ร่วมในโปรแกรมการควบคุมน้ำหนัก

เราพบคาร์นิทีนมากในกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อลาย ซึ่งจำเป็นต่อขบวนการเผาผลาญไขมัน โดยช่วยพาไขมันเข้าสู่ไมโตคอนเดรียของเซลล์ (Mitochondria ส่วนของเซลล์ที่ผลิตพลังงานให้แก่เซลล์) ผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจจะมีระดับของคาร์นิทีนต่ำ ซึ่งสมควรรับประทานคาร์นิทีนเสริม นอกจากนี้เรายังพบว่าการให้คาร์นิทีนเสริมจะช่วยป้องกันโอกาสเกิด ภาวะหัวใจล้มเหลวได้

คาร์นิทีนยังช่วยสลายไขมันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของเซลล์อสุจิ มีการศึกษามากมายที่สนับ- สนุนว่าคาร์นิทีนเพิ่มการผลิตเซลล์อสุจิและเพิ่มการเคลื่อนที่ของเซลล์ด้วย แต่ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า คาร์นิทีนเพียงตัวเดียวจะช่วยลดภาวะเสื่อมสมรรถภาพในผู้ชายได้

แหล่งอาหาร เนื้อแดงและนมสดเป็นแหล่งที่ดีของคาร์นิทีน ร่างกายเราสามารถสังเคราะห์คาร์นิทีนจาก กรดอะมิโนชนิดไลซิน (Lysine พบมากในถั่วฝักและอัลฟัลฟา) และกรดอะมิโนชนิดเมไธโอนีน (Methionine พบมากในธัญพืชและผักใบเขียว) ได้เช่นกัน ผู้ที่มีปัญหาของกล้ามเนื้อหัวใจอาจรับประทานคาร์นิทีน วันละ 2-6 กรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 2 หรือ 3 ครั้ง ในผู้ที่เริ่มเสื่อมสมรรถภาพควรรับประทาน วันละ 2 กรัม ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน (เซลล์อสุจิใช้เวลา 74 วันจึงจะโตเต็มที่)

ประโยชน์ของแอล-คาร์นิทีน (L-Carnitine)
 • เพิ่มการเผาผลาญไขมันให้เป็นพลังงาน สลายไขมันส่วนเกินที่สะสมบริเวณต่างๆ เช่น หน้าท้อง รอบเอว สะโพก ต้นขา ต้นแขน
 • ลดการสะสมของไขมันใหม่ ช่วยลดน้ำหนัก ให้หุ่นผอมเพรียว
 • ลดน้ำหนัก ลดดัชนีมวลกาย (BMI)
 • เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง รูปร่างจึงฟิตเฟิร์ม กระชับ
 • ป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อ ทำให้สามารถรักษารูปร่างที่ดีไว้ได้โดยไม่กลับมาอ้วนใหม่ได้ง่าย
 • ช่วยลดความหิวและความอยากอาหารหวาน
 • ช่วยเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย ทำให้รู้สึกสดชื่น กระฉับกระเฉง

สรรพคุณ ของ โครเมี่ยม อะมิโน แอซิด คีเลต (Chromium Amino Acid Chelated)

ช่วยลดความอยากอาหาร ป้องกันไม่ให้น้ำตาลเปลี่ยนเป็นไขมัน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดระดับไขมัน LDL ลดการสร้างไขมันใหม่ และสลายไขมันเก่าให้กลายเป็นกล้ามเนื้อ ทำให้รูปร่างกระชับ ไร้ไขมันส่วนเกิน Chromium AAC มีโมเลกุลขนาดเล็กมาก สามารถดูดซึมผ่านลำไส้ได้โดยทันที โดยไม่ต้องผ่านการย่อย ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการดูดซึมของแร่ธาตุโครเมี่ยมให้สูงยิ่งขึ้นกว่า โครเมี่ยมชนิดอื่นๆ ปราศจากผลข้างเคียง ถึงแม้ว่าจะรับประทานมาเป็นเวลานาน พบโครเมี่ยมในบรูเออร์ยีสต์ ข้าวต่างๆ เนยแข็ง และตับ

สารสกัดจากส้มแขก ลดน้ำหนักได้จริงไหม ?

ส้มแขกถือเป็นสมุนไพรลดน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากส้มแขกจะยับยั้งการสร้างไขมันในร่างกาย สารธรรมชาติในส้มแขกช่วยยับยั้งการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลให้กลายเป็นไขมัน และช่วยเผาผลาญไขมันภายในร่างกายได้อีกด้วย
จากผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว หลังจากทดลองรับประทานส้มแขกแล้ว น้ำหนักจะไม่ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่จะลดลงอย่างช้าๆ ประมาณ 1 kg. ในเวลา 3-4 อาทิตย์ ซึ่งทำให้หุ่นดีขึ้น หน้าท้องยุบลง สรุปแล้วส้มแขกทำหน้าที่ 2 อย่างคือ ป้องกันการสร้างไขมันใหม่และสลายไขมันเก่านั่นเอง
ผลการวิจัยพบว่า สามารถลดไขมันได้อย่างปลอดภัย ลดได้จริง ซึ่งไม่ส่งผลให้เกิดอาการอ้วนขึ้นหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นหลังจากหยุดกินส้มแขก

ไม่แนะนำ

ส้มแขก แอล-คาร์นิทีน และโครเมียม ในเด็กสตรีมีครรภ์ ผู้ให้นมบุตร ผู้ป่วยโรคตับ และผู้ป่วยเบาหวาน

เอกสารอ้างอิง

 1. Effects of (-)-hydroxycitric acid on appetitive variables. Physiol Behav. 2000 Oct 1-15;71(1-2):87-94.
 2. Carnitine and physical exercise. Sports Med.1996 Aug;22(2): 109-32.
 3. Dietary supplements and weight control in a middle-age population. J Altern Complement Med. 2005 Oct;11(5):909-15.

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

รหัสสินค้า : 40946

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-1-0090


กิฟฟารีน สลิมม์-ฟิตต์ (15 ซอง)
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 ซอง :
สารสกัดจากผลส้มแขก 1000 มก. (ให้กรดไฮดรอกซี ซิตริก)

แอล-คาร์นิทีน แอล-ทาร์เทต 146.7 มก. (ให้แอล-คาร์นิทีน)

โครเมียมอะมิโนแอซิดคีเลต 2 มก. (ให้โครเมียม)

วิธีใช้
วันละ 1-2 ซอง ก่อนอาหาร โดยผสมกับนํ้าเย็น 150 มล.หรือปริมาณตามชอบ
คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อาหารเสริม สารสกัดจากผลส้มแขก ผสม แอล-คาร์นิทีน และ โครเมียม ชนิดผง กิฟฟารีน สลิมม์-ฟิตต์ (15 ซอง)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart
Scroll to Top