เครื่องดื่มธัญญาหาร กลิ่นข้าวโพด ผสม เวย์โปรตีน และ โอลิโกฟรุกโตส กิฟฟารีน ไวต้า (15 ซอง)

152฿

อร่อยแบบ มีประโยชน์ ในทุกๆเช้าของวัน

เครื่องดื่มธัญญาหารสำเร็จรูปกลิ่นข้าวโพด อิ่ม อร่อย ง่ายๆ พร้อมได้คุณค่าทางอาหาร ในทุกเช้า เพียงฉีกซอง เทน้ำร้อน ก็ดื่มได้ทันที

 • ประกอบด้วย ธัญพืชนานาชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง และมอลต์สกัด
 • เสริมคุณประโยชน์ด้วย เวย์โปรตีน ใยอาหารโอลิโกฟรุกโตสที่ดีต่อสุขภาพ
 • ให้โปรตีน 2 กรัม/ซอง
 • ไขมันต่ำ ไม่มีโคเลสเตอรอล
 • ไม่มีไขมันทรานส์
 • พลังงาน 110 กิโลแคลอรีต่อซอง

มี 2 สูตรให้เลือก:

 • สูตรลดน้ำตาล 50%
 • สูตรไม่เติมน้ำตาล

เครื่องดื่มธัญญาหาร กลิ่นข้าวโพด ผสม เวย์โปรตีน และ โอลิโกฟรุกโตส กิฟฟารีน ไวต้า (15 ซอง)
Giffarine Vita : Corn Flavored Cereal Drink Mixed with Whey Protein and Oligofructose(15 sachets)

“อาหารเช้า” เป็นมื้อที่มักถูกมองข้ามได้บ่อย อาจเป็นเพราะ ความรีบเร่งจากกิจวัตรประจําวันยามเช้า จนทําให้รับประทานไม่ทัน แต่การละเลยอาหารเช้านั้นส่งผลต่อสุขภาพร่างกายหลายๆ ด้าน เราจึงไม่ควรละเลยอาหารเช้าก่อนเริ่มทํากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวัน เพื่อเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดชื่น และเสริมสร้างสุขภาพที่ของเรา

ประโยชน์ของ อาหารเช้า ต่อร่างกายมี อะไรบ้าง?

1. ช่วยควบคุมน้ําหนัก

“ช่วยควบคุมน้ําหนัก” เนื่องจากช่วงเวลาตั้งแต่มื้อเย็น จนถึงเช้าวันใหม่ ร่างกายไม่ได้รับอาหารมานานเกือบ 12 ชั่วโมง และหากไม่รับประทานอาหารเช้า ระดับน้ําตาลในเลือดลดต่ําลง ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกหิวตลอดเวลา ทําให้บริโภคอาหารมื้อถัดไป ในปริมาณที่มากขึ้น และระหว่างนั้นอาจมีความต้องการรับประทาน อาหารที่ไม่มีประโยชน์ในระหว่างมื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ําหนัก เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว เกิดโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ตามมา

จากการวิจัยในสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์ในปี 2002 พบว่า ร้อยละ78 ของอาสาสมัครจํานวน 2,959 คน ที่ประสบความสําเร็จในการ ควบคุมน้ําหนัก และสามารถรักษาน้ําหนักไม่ให้เพิ่มขึ้น ล้วนแต่เป็น ผู้ที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจําในทุกๆ วัน (อ้างอิงที่ 1)

2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคหลอดเลือดหัวใจ

“ลดความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคหลอดเลือดหัวใจ” มีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นที่ทํากับกลุ่มคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจจํานวน 82,772 คน ติดตามเป็น เวลา 5 ปี พบว่าผู้ที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจํา มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่รับประทานอาหารเช้า (อ้างอิงที่ 2)

3. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน

“ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน” มีงานวิจัย ที่ชี้บ่งว่าการรับประทานอาหารเช้าที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอาหาร ที่มีธัญญพืช และโปรตีน อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรค เบาหวานได้ (อ้างอิงที่ 3-4) มีงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นที่ทํา กับกลุ่มคน 4,631 คน ติดตามเป็นเวลา 8.9 ปี พบว่า กลุ่มที่ไม่ รับประทานอาหารเช้ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากกว่า (อ้างอิงที่ 5)

4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

“ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน” มีงานวิจัยใน กลุ่มเด็กอายุ 11-13 ปี จํานวน 379 คน พบว่ากลุ่มที่รับประทาน อาหารเช้ามีคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคะแนนรวม ที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าอย่างมีนัยสําคัญ (อ้างอิงที่ 6)

อีกงานวิจัยก็ให้ผลในทางเดียวกันว่า กลุ่มเด็กนักเรียน ที่ได้รับประทานอาหารเช้า มีผลการเรียนที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับประทานอาหารเช้า การรับประทานอาหารเช้าจึงเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนทําให้ระบบความจํา ทักษะการเรียนรู้ ดีขึ้น (อ้างอิงที่ 7)

อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบสนองความเร่งรีบในชีวิตประจําวัน จึงได้มีการพัฒนาเครื่องดื่มธัญญาหารสําเร็จรูป เพื่อเป็น อีกทางเลือกของผู้บริโภคในการรับประทานมื้อเช้า มีการเลือกสรร วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยนําธัญพืชที่มีส่วนประกอบด้วย ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง และมอลต์สกัด

นอกจากนี้ ยังมีการเติมสารอาหารอย่างเวย์โปรตีน และโอลิโกฟรุกโตส ที่มี มีการแต่งกลิ่นข้าวโพดเพื่อเพิ่มความอร่อยประโยชน์ต่อร่างกาย รับประทานง่าย

รวมถึงมีการพัฒนาสูตรที่ลดน้ําตาล และไม่เติมน้ําตาล เพื่อเป็นทางเลือกกับผู้บริโภคที่ต้องการลดปริมาณน้ําตาล อีกทั้ง ยังอร่อย สะดวก รวดเร็ว รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย เพียงฉีกซองแล้วเติมน้ําร้อน ก็พร้อมรับประทานได้ทันที

สารอาหาร ที่มีประโยชน์ มีอะไรบ้าง?

เครื่องดื่มธัญญาหารสําเร็จรูป มีส่วนประกอบ ที่สําคัญ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนี้

โอลิโกฟรุกโตส

โอลิโกฟรุกโตส จัดเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นใยอาหาร ชนิดที่ละลายน้ําได้ ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยได้ แต่ถูกย่อยโดยแบคทีเรียที่มีอยู่ตามปกติในลําไส้ใหญ่ได้จึงมีคุณสมบัติ เป็นพรีไบโอติก (Prebiotics) ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และยับยั้งการเจริญเติบโต ของจุลินทรีย์ก่อโรค ส่งผลดีต่อสุขภาพ ดังนี้

ประโยชน์ ของ โอลิโกฟรุคโตส (Oligofructose)
 • เป็นโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
 • ช่วยควบคุมและกำจัดปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในร่างกาย
 • ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น และมีกลไกช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้ใหญ่
 • ช่วยลดสารพิษที่อาจสะสมตามผนังลำไส้
 • ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
 • ป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย
 • ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของร่างกาย

(อ้างอิงที่ 8-12)

ประโยชน์ ของ เวย์โปรตีน (Whey Protein)
 1. ช่วยในการควบคุมนํ้าหนัก
 2. เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เร่งการเผาผลาญไขมัน
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้ม
 4. มีส่วนช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือด
 5. มีส่วนช่วยในการลดระดับไขมันในเลือดได้
 6. มีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิต
 7. เพิ่มระดับกลูต้าไธโอนในร่างกาย

(อ้างอิงที่ 13)

เรื่องน่ารู้ของ เวย์โปรตีน และ สารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

เอกสารอ้างอิง

 1. Long-term weight loss and breakfast in subjects in the National Weight Control Registry Obes Res. 2002 Feb;10(2):78-82. https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/11836452/
 2. Association of Breakfast Intake With Incident Stroke and Coronary Heart Disease: The Japan Public Health Center-Based Study. Stroke. 2016 Feb;47(2):477-81.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26732562/
 3. Breakfast Frequency and Quality May Affect Glycemia and Appetite in Adults and Children. J Nutr. 2011 Jan: 141(1): 163–168. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3001239/
 4. The Effects of Breakfast Consumption and Composition on Metabolic Wellness with a focus on Carbohydrate Metabolism. Adv Nutr. 2016 May: 7(3): 6135-6215.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC4863265/
 5. Breakfast Skipping is Positively Associated With Incidence of Type 2 Diabetes Mellitus: Evidence From the Aichi Workers’ Cohort Study J Epidemiol. 2015;25(5):351-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25787236/
 6. Breakfast eating habit and its influence on attention-concentration, immediate memory and school achievement. Multicenter Study Indian Pediatr. 2008 Oct:45 (10):824-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18948652/
 7. Effect of Eating Breakfast on Cognitive Development of Elementary and Middle School Students: An Empirical Study Using Large-Scale Provincial Survey Data. Journal ListMed Sci Monitv 25; 2019PMC6883765. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6883765/
 8. The Use of Fructo-oligosaccharide (FOS) in Medical Foods. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2013;8(3):122-128. http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/article/view/3931/3897
 9. Functional food concept and its application to prebiotics. Dig Liver Dis. 2002 Sep:34 Suppl 2:5105-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12408452/
 10. Inulin, oligofructose and immunomodulation. Br J Nutr. 2005 Apr:93 Suppl 1:549-55. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15877895/
 11. Dietary fibres as “prebiotics”: implications for colorectal cancer. Mol Nutr Food Res. 2005 Jun;49(6):609-19. https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/15864790/
 12. Inulin, oligofructose and bone health: experimental approaches and mechanisms. Br J Nutr. 2005 Apr:93 Suppl 1:599-103. https://pubmed.ncbi. nlm.nih.gov/15877902/
 13. ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการแสดงข้อความกล่าวอ้าง หน้าที่ของสารอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

ไวต้า สูตรลดน้ำตาล 50% รหัสสินค้า : 41815

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-2-0177

ขนาด กxยxส : –

น้ำหนัก/กิโลกรัม : 0.49

ไวต้า สูตรไม่เติมน้ำตาล รหัสสินค้า : 41814

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-2-0176

ขนาด กxยxส : –

น้ำหนัก/กิโลกรัม : 0.44

กิฟฟารีน ไวต้า สูตรลดน้ำตาล 50% (27 กรัม x 15 ซอง)

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 ซอง:
เกล็ดธัญพืช /Cereal Flake  40 %
ครีมเทียม /Non-Dairy Creamer  23.67 %
เวย์โปรตีน /Demin Whey  20 %
น้ำตาล /Sugar  12.56 %
โอลิโกฟรุกโตส /Oligofructose  2.22%
(วัตถุเจือปนอาหาร (INS340(ii), INS551, INS471))
แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Artificial Flavored Added
ไม่ใช้วัตถุกันเสีย / No Preservatives Adds
วิธีรับประทาน:
1 ซอง ฉีกซองลงในภาชนะ เติมน้ำร้อน 150 มล. หรือ เพิ่มปริมาณน้ำตามชอบ โดยไม่เติมน้ำตาล คนให้เข้ากัน พร้อมดื่ม อร่อยได้ทันที

กิฟฟารีน ไวต้า สูตรไม่เติมน้ำตาล (24 กรัม x 15 ซอง)

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน ซอง:
เกล็ดธัญพืช /Cereal Flake  45 %
ครีมเทียม /Non-Dairy Creamer  28.25 %
เวย์โปรตีน /Demin Whey  22.5 %
โอลิโกฟรุกโตส /Oligofructose  2.5 %
(วัตถุเจือปนอาหาร (INS340(ii), INS551, INS471))
แต่งกลิ่นสังเคราะห์ / Artificial Flavored Added
ไม่ใช้วัตถุกันเสีย / No Preservatives Adds
วิธีรับประทาน:
ฉีกซองลงในภาชนะ เติมน้ำร้อน 150 มล. หรือ เพิ่มปริมาณน้ำตามชอบ โดยไม่ต้องเติมน้ำตาล คนให้เข้ากัน พร้อมดื่มได้ทันที

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: โซเดียมเคซีเนต (โปรตีนนม) ข้าวสาลี ถั่วเหลือง บาร์เลย์ นม

สูตร

สูตรลดน้ำตาล 50%, สูตรไม่เติมน้ำตาล

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เครื่องดื่มธัญญาหาร กลิ่นข้าวโพด ผสม เวย์โปรตีน และ โอลิโกฟรุกโตส กิฟฟารีน ไวต้า (15 ซอง)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart
Scroll to Top