นมอัดเม็ดเคี้ยวสำหรับเด็ก ผสม แคลเซียม วิตามินดี 3 และ ฟอสฟอรัส กิฟฟารีน แคลซีน (100 เม็ด)

180฿

เติมความสนุกไม่มีสะดุด ด้วย กิฟฟารีน แคลซีน ที่มีแคลเซียมสูง อร่อย เคี้ยวเพลิน เด็กๆ ชอบ

นมอัดเม็ดผสมแคลเซียม บำรุงกระดูก เพื่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดแบบเม็ดเคี้ยวสำหรับเด็ก ผสมแคลเซียม วิตามินดี 3 และฟอสฟอรัส รสชาติอร่อย ทานง่าย ช่วยเสริมสร้างแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นแร่ธาตุหลักของกระดูกและฟัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในการเจริญเติบโตของเด็กในวัยปีทอง การได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอจะทำให้ร่างกายเติบโตและสูงได้เต็มที่มากที่สุด ตามช่วงวัยนั้นๆ แคลซีน 1 เม็ด มีปริมาณแคลเซียมสูงถึง 50 มก.
มีให้เลือก 4 รส: (กรุณาหยิบใส่ตะกร้าทีละรส หากท่านต้องการคละรส)
รสนม รสโกโก้ รสสตรอเบอร์รี่ และ รสส้ม

นมอัดเม็ดเคี้ยวสำหรับเด็ก ผสม แคลเซียม วิตามินดี 3 และ ฟอสฟอรัส กิฟฟารีน แคลซีน (100 เม็ด)
Giffarine Calcine : Chewable Milk Tablets For Children Mixed with Calcium Vitamin D3 and Phosphorus (100 tablets)

เติมความสนุกไม่มีสะดุด ด้วย กิฟฟารีน แคลซีน ที่มีแคลเซียมสูง อร่อย เคี้ยวเพลิน เด็กๆ ชอบ

ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดแบบเม็ดเคี้ยวสำหรับเด็ก ผสมแคลเซียม วิตามินดี 3 และฟอสฟอรัส รสชาติอร่อย ทานง่าย ช่วยเสริมสร้างแคลเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งเป็นแร่ธาตุหลักของกระดูกและฟัน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในการเจริญเติบโตของเด็กในวัยปีทอง การได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอจะทำให้ร่างกายเติบโตและสูงได้เต็มที่มากที่สุด ตามช่วงวัยนั้นๆ แคลซีน 1 เม็ด มีปริมาณแคลเซียมสูงถึง 50 มก.

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สารอาหารสําหรับเด็ก และ เม็ดเคี้ยวสำหรับเด็ก จาก กิฟฟารีน

แคลเซียมมีความสำคัญกับเด็กอย่างไร?

“ลูก คีอ แก้วตา ดวงใจ” ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต่างปรารถนาที่จะเห็นลูกเติบโต อย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีร่างกายที่สูงสง่า และมีสุขภาพที่แข็งแรง “แคลเซียม คือ สารอาหารที่จำเป็นมาก” แต่ใครหลายๆคนกลับมองข้ามมันไป! ในเมื่อท่านมองข้ามไปเราเลยแวะขายของหน่อยนะครับ เรื่องน่ารู้ของแคลเซียม แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ

แคลเซียม สารอาหารที่จําเป็นต่อเด็กวัยปีทอง

“แคลเซียม แหล่งที่สําคัญคือ นมสด” ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับการ เสริมสร้างความยาวของกระดูก ในเด็กหากขาดแคลเซียมจะเจริญเติบโตได้ไม่ เต็มที่ แต่ถ้าหากได้รับแคลเซียมเพิ่มขึ้น ก็จะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก

นม 1 แก้ว (200 ซีซี) มีปริมาณแคลเรียบ 236 มก.

 • เพื่มมวลกระดูก
 • ช่วยในการขยายตัว ของกระดูก
 • ช่วย เพิ่มความสูง
 • ช่วยให้ กระดูกและฟัน แข็งแรง

ปริมาณแคลเซียมที่เด็กๆ ในช่วง ช่วงปีทอง (Growth Spurt) ควรได้รับคือ 800-1,200 มก./วัน

พื้นฐานในการเจริญเติบโตของเด็ก มีอะไรบ้าง?

ดังนั้นหากคุณเป็นพ่อและแม่ที่มีความรักความห่วงใยต่อลูก ควรต้องทราบ พื้นฐานในการเจริญเติบโตของลูก คีอ

ระยะที่ 1 (2-8 ปี) วัยเด็กเล็ก

ในช่วงนี้ เด็ก มักจะมีอาการเบื่ออาหาร และมักจะรับประทานอาหารที่ไม่มี คุณค่าต่อร่างกาย เช่น นม

ระยะที่ 2 (8-16 ปี) Growth Spurt หรือ ช่วงปีทอง ของเด็ก

ช่วงปีทอง (Growth Spurt) ของเด็ก คืออะไร ทําไมจึงสําคัญ?

คือ ช่วงที่ร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความสูง และเป็นช่วงเวลาทอง ที่เด็กๆควรได้รับสารอาหารที่จําเป็น อย่างเต็มที่

 • ช่วงเวลาทองของ เด็กผู้หญิง จะเริ่มเมื่ออายุ 9-10 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงอายุ 12 ปี (ก่อนมีประจําเดือน) 13 ปี เป็นระยะที่เริ่มมีเต้านม มีขนบริเวณหัวหน่าว แต่ยัง ไม่มีประจําเดือน วัยปีทองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการตกไข่ และมีประจําเดือน ครั้งแรก แต่เด็กอาจจะสูงได้อีก 5-7 ซม. ถ้ามีปัจจัยหลายอย่างพร้อม เมื่ออายุ 16-18 ปี ความสูงจะคงที่
 • ช่วงเวลาทองของ เด็กผู้ชาย จะเริ่มเมื่ออายุ 10-12 ปี ความสูงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงอายุ 14 ปี พอถึงอายุ 16 ปี เป็นระยะที่เต้านมเริ่มแตกพาน และมีขนบริเวณหัวหน่าวแต่ยังไม่เข้าสู่วัยหนุ่มอย่างสมบูรณ์ เมื่ออายุ 18-20 ปี ความสูงจะคงที่
ปีทอง : โอกาสทองแห่งการพัฒนาสมองและร่างกาย

เด็กช่วงวัยปีทอง หรือ Growth spurt นี้ หากได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยปกติจะมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6-11 ซม./ปีเลยทีเดียว ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา มีการตื่นตัวทางด้านโภชนาการเพื่อการพัฒนาเด็กในช่วงปีทองกันอย่างแพร่หลาย จึงมีผลทําให้ความสูงเฉลี่ยของประชากร เพิ่มขึ้นมาก

ตารางเปรียบเทียบ ความสูง ของประชากรไทย
เพศ ความสูงเฉลี่ยในปัจจุบันของประชากรไทย ความสูงเฉลี่ย ที่ประชากรไทยต้องการ
หญิง 154.4 ชม. 157.7 ชม.
ชาย 165.4 ชม. 169.6 ชม.
ตารางเปรียบเทียบ ความสูง ของประชากรไทย
ปัจจัยที่สาคัญต่อการพัฒนาสมอง และส่วนสูงในช่วงปีทอง ของเด็ก คืออะไร?
 1. ฮอร์โมน ที่ช่วยด้านการพัฒนาการเจริญเติบโตต้องปกติ ไม่มีโรคภัยเรื้อรังที่มีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างของเด็ก
 2. พันธุกรรม ความสูงของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดความสูง รองบุตรหลานในอนาคต
 3. โภชนาการ (หรือ การทานอาหาร) เด็กในวัยปีทองต้องได้รับการพัฒนาการด้านโภชนาการอย่างเต็มที่ โดยควรได้รับสารอาหารที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
 4. การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
ปริมาณความต้องการแคลเซียมในแต่ละวัย
วัย ปริมาณแคลเซียม ที่ต้องการ/วัน เทียบเท่ากับนมสด/วัน
เด็กก่อนวัยปีทอง 800 มก. 3-5 แก้ว
เด็กวัยปีทอง 1,200 มก. 5-6 แก้ว
ผู้ใหญ่ 800 มก. 3-5 แก้ว
สตรีวัยหมด ประจําเตียน 1,200 มก. 5-6 แก้ว
ปริมาณความต้องการแคลเซียมในแต่ละวัย
ปัญหาทางโภชนาการที่มีต่อความสูงของคนไทย
 1. เด็กไทยไม่ชอบรับประทานนม
 2. เด็กไทยบางคนรับประทานนม แต่ไม่เพียงพอกับปริมาณที่ร่างกายต้องการ
 3. สตรีวัยหมดประจําเดือนไม่ชอบรับประทานนม

ดังนั้น “ถ้ารัก ตัวเอง ให้ดื่ม นม”

โภชนาการที่ดีมีประโยชน์อย่างไร? กับเด็ก

“เด็กที่มีภาวะโภชนาการที่ดี” จะมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่า ทํางานมี ประสิทธิภาพมากกว่า “ร่างกายจะสูงใหญ่ แลดูสง่างาม มีบุคลิกภาพที่ดี” ตรงกันข้ามหากเด็กขาดโภชนาการที่ดี การเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง จะต่ํากว่ามาตรฐาน

 1. เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยป้องกันความผิดปกติของกระดูกและฟัน เช่น กระดูกหักง่าย หลักโก่งงอ กระดูกเรียงผิดรูป หรือฟันหักง่าย
 2. ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ช่วยสร้างเนื้อกระดูกให้มีความหนาแน่นมากขึ้น
 3. ลดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ
 4. ช่วยให้การเจริญเติบโตในด้าน ความสูงและความแข็งแรง ของเด็กในวัยเจริญเติบโต

วิตามิน ดี (Vitamin D)

“วิตามิน ดี (Vitamin D)” ช่วยในเรื่อง “การดูดซึมแคลเซียม” ถ้าขาดจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมลดลง ทำให้ต้องดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้ ส่งผลให้กระดูกอ่อน และจะมีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อ ปวดข้อ โลหิตจาง อ่อนเพลีย กล้ามเนื้อไม่มีแรง

ประโยชน์ของ วิตามิน ดี (Vitamin D)
 • ช่วยลดความเครียด และต้านภาวะซึมเศร้า
 • ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น
 • ช่วยลดอาการปวดรูมาตอยด์
 • ช่วยการทำงานของระบบสังเคราะห์ฮอร์โมน
 • กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
 • ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE)
 • ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดี
 • ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน กระดูกบาง
 • ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต
 • ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
อาหารเสริมสำหรับเด็กวัยปีทอง

“เพื่อต้อนรับ วัยปีทอง” ของลูก สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทํา เพื่อแทนความรักความห่วงใยจาก ดวงใจของพ่อและแม่ ให้ลูกปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ดื่มนมวันละ 5-6 แก้ว
 2. ออกกําลังกายทุกวัน โดยเฉพาะ “ว่ายน้ํา” เพื่อให้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้พัฒนาอย่างเต็มที่
 3. รับประทานเนื้อสัตว์ ไข่ ผักสด
สรรพคุณ ของ กิฟฟารีน แคลซีน คืออะไร?
 • กิฟฟารีน แคลซีน: ครบถ้วนด้วยคุณค่าของแคลเซียม
 • กิฟฟารีน แคลซีน: 1 เม็ดมีปริมาณของแคลเซียม 50 มก.
 • กิฟฟารีน แคลซีน: ปริมาณแคลเซียมในแคลซีน 6 เม็ด เท่ากับนม 1 แก้วใหญ่ (250 ซีซี)
 • กิฟฟารีน แคลซีน: เพื่อสุขภาพจองคนทุกวัย
วิธีการรับประทาน กิฟฟารีน แคลซีน
วัย จํานวน/วัน คุณประโยชน์
เด็กก่อนวัยปีทอง ไม่เกิน 10 เม็ด สร้างพื้นฐานที่ดีต่อพัฒนาการก่อนถึงวัยปีทอง
เด็กวัยปีทอง ไม่เกิน 20 เม็ด ร่างกายสูงสง่า และแข็งแรง สมบูรณ์ พัฒนาการดีเยี่ยม
ผู้ใหญ่ ไม่เกิน 10 เม็ด เพื่อรักษาความแข็งแรง ของกระดูกและโครงสร้าง
สตรีวัยหมดประจำเดือน ไม่เกิน 20 เม็ด เนื่องจากวัยนี้ฮอร์โมนจะลดลง กระดูกจะบางหักง่าย จีงต้องการปริมาณแคลเซียมเพิ่มมากขึ้น แคลเซียมมีส่วนช่วยป้องกันโรคกระดูกผุได้
หมายเหตุ : อย่างไรก็ดี ปริมาณดังกล่าวอาจปรับลดขนาด ถ้าได้รับแคลเซียมจากแหล่งอาหารอื่น

รับประทานแคลนปริมาณตามคําแนะนํา จะมีผลกระทบน้อยมากต่อการควบคุมน้ําหนัก และแคลซีนไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ควบคุมน้ําหนัก

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

แคลซีน รสนม รหัสสินค้า : 40742

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-2-0046

แคลซีน รสโกโก้ รหัสสินค้า : 40743

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-2-0044

แคลซีน รสสตรอเบอร์รี่ รหัสสินค้า : 40744

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-2-0049

แคลซีน รสส้ม รหัสสินค้า : 40745

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-2-0047

ขนาด กxยxส : 6x9x6

น้ำหนัก/กิโลกรัม : 0.10

กิฟฟารีน แคลซีน (100 เม็ด)

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 เม็ด ประกอบด้วย:
นมผง 23.3 %
แคลเซียม คาร์บอเนต 15.87 %
น้ำตาลแลคโตส 11.5 %
นมผงขาดมันเนย 1.6 %
ครีมเทียม 23.0 %
น้ำตาลซูโครซ 12.0 %
ไดแคลเซียม ฟอสเฟต ไดไฮเดรท 7.06 %
หางนม 1.6%
วิตามินดี 3 (100,000 หน่วยสากล/กรัม)         0.02%
กลิ่นสังเคราะห์ 0.66%
วิธีรับประทาน : เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน (แนะนำทานวันละ 10-15 เม็ด)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีนม แลคโตส และโซเดียมเคซีเนต (โปรตีนนม)
หมายเหตุ : เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป หรือเด็กที่สามารถเคี้ยวและกลืนเองได้
รส

นม, โกโก้, สตรอเบอร์รี่, ส้ม

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “นมอัดเม็ดเคี้ยวสำหรับเด็ก ผสม แคลเซียม วิตามินดี 3 และ ฟอสฟอรัส กิฟฟารีน แคลซีน (100 เม็ด)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart
Scroll to Top