, ,

อาหารเสริม สารสกัดจากพรมมิ ผสม วิตามินซี วิตามินบี 6 และ วิตามินบี12 ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน บาโคพา (60 แคปซูล)

700฿

ตัวช่วย ในการ บำรุงสมอง และ ช่วยเพิ่มความจำ

ดูแลสมองและความจำด้วย อาหารเสริม สารสกัดจากพรมมิ ผสมวิตามินซี วิตามินบี 6 และ วิตามินบี 12 กิฟฟารีน บาโคพา สารสกัดบาโคพา หรือพรมมิ มีส่วนช่วยบำรุงสมอง, ช่วยเพิ่มความจำ, ช่วยพัฒนาการเรียนรู้, เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง มีความปลอดภัยสูง มีผลต่อตับน้อยมาก และไม่มีผลต่อยาของหมอ (ผู้ที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดก็ทานได้) และมีประโยชน์ในโรคพาร์กินสัน

Availability: มีสินค้าอยู่ 20

อาหารเสริม สารสกัดจากพรมมิ ผสม วิตามินซี วิตามินบี 6 และ วิตามินบี12 ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน บาโคพา (60 แคปซูล)

Giffarine Bacopa : Dietary Supplement Bacopaimi Extract Mixed with Vitamin C Vitamin B6 and Vitamin B12 Capsule type (60 capsules)

ตัวช่วย ในการ บำรุงสมอง และ ช่วยเพิ่มความจำ

ดูแลสมองและความจำด้วย อาหารเสริม สารสกัดจากพรมมิ ผสมวิตามินซี วิตามินบี 6 และ วิตามินบี 12 กิฟฟารีน บาโคพา สารสกัดบาโคพา หรือพรมมิ มีส่วนช่วยบำรุงสมอง, ช่วยเพิ่มความจำ, ช่วยพัฒนาการเรียนรู้, เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง มีความปลอดภัยสูง มีผลต่อตับน้อยมาก และไม่มีผลต่อยาของหมอ (ผู้ที่ทานยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดก็ทานได้) และมีประโยชน์ในโรคพาร์กินสัน

เพราะความทรงจํานั้นสําคัญ ให้ กิฟฟารีน บาโคพา ดูแลคูณตั้งแต่วันนี้

บาโคพา (Bacopa) สามารถตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหา ด้านความจําได้ทุกเพศทุกวัย และบํารุงสมองให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บาโคพา คืออะไร?

“บาโคพา (Bacopa)” หรือ “พรมมิ” มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ “Bacopa monnieri” เป็น “พืชสมุนไพร” อีกชนิดหนึ่งที่ถูกนํา มาใช้เพื่อบํารุงสมองและความจํา สามารถพบได้ที่ประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชีย สรรพคุณของบาโคพา ตามตํารับยา ไทยนั้น ใช้ขับโลหิต แก้ไข้ ขับพิษร้อน ขับเสมหะ บํารุงกําลัง บํารุงหัวใจและบํารุงประสาท ในตําราอายุรเวทของอินเดียได้มี การใช้บาโคพาเป็นสมุนไพรสําหรับช่วยเพิ่มความจํา บํารุงสมอง (อ้างอิงที่ 1)

และในทางการแพทย์แผนไทย และอายุรเวทมีการนําามาใช้ในการรักษาอาการผิดปกติทางสมอง เช่น แก้ลมชัก แก้ปวดประสาท ช่วยในการนอนหลับ เป็นต้น (อ้างอิงที่ 2)

การศึกษาวิจัยและทดลอง สารสกัดจากบาโคพา

จากการวิจัยถึงองค์ประกอบทางเคมีของ “บาโคพา” พบว่า มีสารกลุ่ม “Saponins” ที่ชื่อว่า “Bacosides” เป็นสาร ออกฤทธิ์ (อ้างอิงที่ 2) มีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันว่า “Bacosides” มีฤทธิ์ส่งผลดีต่อระบบประสาทส่วนกลางด้านการกระตุ้นการเรียนรู้และความจํา ดังนี้

 • กระตุ้นการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มและฟื้นฟูความจํา (อ้างอิงที่ 1)
 • คลายความกังวล (อ้างอิงที่ 1)
 • ปกป้องการเกิดความเสียหายของสมอง และระบบ ประสาท โดยต้านการเกิดอนุมูลอิสระและต้านเอนไซม์ที่ทําลาย สารสื่อประสาท (Acetylcholine) ลด Beta-amyloid อีกทั้ง ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง และปรับสัญญาณ ประสาท (Neurotransmitter modulation) จึงช่วยให้สมองและ ระบบประสาททํางานได้ดีขึ้น (อ้างอิงที่ 3)
งานวิจัยผลของ บาโคพา ต่อการฟื้นฟูความจําในผู้สูงอายุ

มีการศึกษาผลของบาโคพาต่อการฟื้นฟูความจําใน อาสาสมัครที่มีภาวะสูญเสียความจําเนื่องจากอายุมาก (อายุ ตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป) โดยให้อาสาสมัครรับประทานสารสกัด มาตรฐานบาโคพา ขนาด 125 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

พบว่า ในระหว่างที่ได้รับประทานบาโคพา อาสาสมัคร สามารถควบคุมความคิดและจิตใจได้ดีขึ้น ความจําตรรกะ (Logical memory) และการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ (Paired associated learning) ดีขึ้น แสดงให้เห็นว่า บาโคพาสามารถ ช่วยฟื้นฟูการสูญเสียความจําที่มีสาเหตุมาจากอายุที่มากขึ้นได้ (อ้างอิงที่ 4)

มีอีกการศึกษาในอาสาสมัครชาวออสเตรเลีย 81 คนที่มีอายุมากกว่า 55 ปี โดยให้อาสาสมัครรับประทานผลิตภัณฑ์ สารสกัดบาโคพา วันละ 300 มก. เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

พบว่า อาสาสมัครมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ โดยผ่าน การมองภาพดีขึ้น และใช้เวลาคิดในการตอบคําถามน้อยลง เมื่อเทียบกับอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (อ้างอิงที่ 5)

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในอาสาสมัคร 48 คน ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี (เฉลี่ย 73.5 ปี) โดยให้รับประทานผลิตภัณฑ์สารสกัดบาโคพา วันละ 300 มก. เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์พบว่า บาโคพามีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นความทรงจําได้ (อ้างอิงที่ 6)

อีกการศึกษาที่น่าสนใจคือ การศึกษาในอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 50-75 ปี (65+8.79 ปี) จํานวน 23 คน โดยให้อาสาสมัคร รับประทานผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดบาโคพาวันละ 1 แคปซูล ( แคปซูล ประกอบด้วยสารสกัดบาโคพามาตรฐาน 450 มก.) ทุกวันหลังอาหารเช้า เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

พบว่า อาสาสมัครมีทักษะในการเรียนรู้ เกี่ยวกับการทดสอบความจําดีขึ้น เมื่อเทียบกับอาสาสมัครกลุ่มที่ ได้รับยาหลอก และไม่พบรายงานอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (อ้างอิงที่ 7)

งานวิจัยผลของบาโคพาด้านการเรียนรู้และความจําในเด็ก

มีการศึกษาในอาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 4-18 ปี (10.54+3.02 ปี) จํานวน 24 คน โดยให้อาสาสมัครรับประทานผลิตภัณฑ์แคปซูล สารสกัดบาโคพา วันละ 1 แคปซูล (1 แคปซูล ประกอบด้วยสารสกัด บาโคพามาตรฐาน 225 มก.) ทุกวันหลังอาหารเช้า เป็นระยะเวลา 4 เดือน

พบว่า อาสาสมัครมีคะแนนการทดสอบประสิทธิภาพการเรียนรู้ ดีขึ้น ซึ่งได้แก่ ความจําตรรกะ ความจําที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต (Memory related to personal life) ความจําจากการมองภาพ และ การได้ยินเสียง (Visual and auditory memory) และไม่พบรายงาน อาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (อ้างอิงที่ 8)

อีกงานวิจัยศึกษาผลในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของบาโคพา ในเด็กในประเทศอินเดีย โดยทําการทดสอบกับเด็ก 40 คน ที่มีอายุ ระหว่าง 6-8 ปี ให้รับประทานบาโคพาในรูปแบบ Bacopa syrup วันละ 3 ช้อนชา (1) ช้อนชาประกอบด้วยผงบาโคพา 350 มก.) นาน 3 เดือน พบว่า เด็กมีความสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่ม ที่รับประทานยาหลอก (อ้างอิงที่ 9)

นอกจากนี้มีการศึกษาในเด็กสมาธิสั้น (Attention deficit hyperactivity disorder) จํานวน 19 คน อายุเฉลี่ย 8.3 ปี โดย ให้รับประทานสารสกัดบาโคพามาตรฐาน (ประกอบด้วย Bacoside 20%) ขนาด 50 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ พบว่า เด็กมีประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้ดีขึ้น โดยมีความจําตรรกะ การเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ และผลการทดสอบด้านการพูดและภาษา (Sentence repetition test) ดีขึ้น (อ้างอิงที่ 10)

ในประเทศไทยเอง ก็ได้มีการศึกษาผลของบาโคพาในอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ (มากกว่า 55 ปี) จํานวน 60 คน แบ่ง เป็นกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และได้รับผลิตภัณฑ์ยาเม็ดบาโคพาขนาด300 และ 600 มก. ต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน

พบว่า การรับประทาน ผลิตภัณฑ์บาโคพา สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของอาสาสมัคร โดย เพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว เพิ่มการตื่นตัวต่อสิ่งเร้า มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และความจํา คลายอาการซึมเศร้าจากการศึกษายังไม่พบอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อีกด้วย (อ้างอิงที่ 11)

งานวิจัยรองรับด้านความปลอดภัยการใช้บาโคพาในมนุษย์

การศึกษาความเป็นพิษของบาโคพาทางคลินิคในอาสาสมัครสุขภาพดี 23 คน อายุระหว่าง 18-45 ปี โดยให้รับประทาน ผลิตภัณฑ์สารสกัดบาโคพาขนาด 300 มก. ใน 15 วันแรก และหาก ไม่พบอาการผิดปกติจะมีการปรับขนาดเพิ่มเป็น 450 มก. ต่อไปอีก 15 วัน ผลการทดลอง

พบว่า ไม่พบผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ในอาสาสมัครแต่อย่างใด อีกทั้งค่าโลหิตวิทยา ค่าชีวเคมีในร่างกาย และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หลังรับประทานสารสกัดบาโคพา จัดอยู่ ในเกณฑ์ปกติ (อ้างอิงที่ 12)

บาโคพาจึงเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจและ ถูกจับตามองในแง่การบํารุงสมอง เสริมสร้างความจําและการเรียนรู้สามารถตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาด้านความจําได้ทุกเพศทุกวัย เพื่อลดภาวะการเสื่อมสภาพสมองและบํารุงสมองให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประโยชน์ของ บาโคพา (Bacopa)
 1. กระตุ้นการ เรียนรู้ ช่วยเพิ่ม และฟื้นฟูความจํา
 2. ช่วยให้สมอง ทํางานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
 3. ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น ลดความเครียด
 4. ช่วยบํารุงสมอง
 5. ช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น
 6. เหมาะสําหรับ ผู้ที่เสี่ยงหรือเป็น อัลไซเมอร์ และสมองเสื่อม
ประโยชน์ของ วิตามินบี 6 (Vitamin B6)

วิตามินบี 6 (Vitamin B6) มีส่วนช่วยสร้างสารที่จําเป็น ในการท่างานของระบบประสาท

ประโยชน์ของ วิตามิน บี12 (Vitamin B12)

วิตามิน บี12 (Vitamin B12) มีส่วนช่วยในการทํางาน ของระบบประสาทและสมอง

ประโยชน์ของ วิตามินซี (Vitamin C) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

มีบทบาทในระบบ “ปฏิกิริยาไฮดร๊อกซิเลชั่น (Hydroxylation)” ของ “โพรลีน (Proline)” เพื่อสร้าง “คอลลาเจน (Collagen)” ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระดูก กระดูกอ่อน ฟัน และผนังเส้นเลือด ช่วยเพิ่มการดูดซึมของเหล็ก ถ้าขาดจะมีเลือดออกตามไรฟัน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหงือกบวม ฟันหลุดง่าย

 1. มีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 2. มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
 3. มีช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
 4. มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนเพื่อการทํางานตามปกติของผิวหนัง

เอกสารอ้างอิง

 1. พรมมิ: สมุนไพรรักษาอาการความจําเสื่อม จุลสารข้อมูลสมุนไพร 29(3): 2555
 2. พรมมิ สมุนไพรเพื่อสุขภาพสมอง, ธรรมศาสตร์เวชสาร 13(4): 2556
 3. Neuropharmacological Review of the Nootropic Herb Bacopa monnieri. RejuvenationRes. 2013 Aug: 16(4): 313-326
 4. Randomized controlled trial of standardized Bacopa monniera extract in age- associated memory impairment. Indian J Psychiatry. 2006 Oct-Dec; 48(4): 238-242
 5. Does Bacopa monnieri improve memory performance in older persons? Results of a randomized, placebo-controlled, double-blind trial. J Altern Complement Med. 2010 Jul;16(7):753-9
 6. Effects of a Standardized Bacopa monnieri Extract on Cognitive Performance, Anxiety, and Depression in the Elderly: A Randomized, Double-Blind, placebo- Controlled Trial. J Altern Complement Med. 2008 Jul; 14(6): 707-713
 7. Efficacy and Tolerability of BacoMind on Memory Improvement in Elderly Participants – A Double Blind Placebo Controlled Study. Journal of Pharmacology and Toxicology 2008 Jun; 3(6):425-434
 8. BacoMind®: A Cognitive Enhancer in Children Requiring Individual Education Programme. Journal of Pharmacology and Toxicology 2008 Apr: 3(4):302-310
 9. Efficacy of Bacopa monniera in revitalizing intellectual functions in children. J Res Edu Indian Med. 1987:1:12
 10. พรมมิ: สมุนไพรรักษาอาการความจําเสื่อม, จุลสารข้อมูลสมุนไพร 29(4): 2555
 11. การศึกษาพัฒนาพรมเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบํารุงความจํา การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสมุนไพรสู่ระดับอุตสาหกรรมครั้งที่ 2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2550
 12. Safety evaluation of BacoMind in healthy volunteers: a phase I study. Phytomedicine. 2007 May;14(5):301-8

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

รหัสสินค้า : 41028

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-1-0177

ขนาด กxยxส : 5.5×5.5×10

น้ำหนัก/กิโลกรัม : 0.07

กิฟฟารีน บาโคพา (60 แคปซูล)

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 แคปซูล:
สารสกัดจากพรมมิ 60 % 300มก
แคลเซียม แอสคอร์เบต 97% 12.37% 61.85มก (ให้วิตามินซี 50มก.)
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์ 0.24% 1.22มก (ให้วิตามินบี61มก.)
วิตามินบี 12 0.2% 1.00มก .(ให้วิตามินบี121มคก.)
วิธีรับประทาน:
วันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

\

คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อาหารเสริม สารสกัดจากพรมมิ ผสม วิตามินซี วิตามินบี 6 และ วิตามินบี12 ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน บาโคพา (60 แคปซูล)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart
Scroll to Top