,

อาหารเสริม สารสกัดจากถั่วขาว และ สารสกัดจากถั่วเหลือง ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน บล็อค-โฟร์-สลิม (60 แคปซูล)

780฿

ตัวช่วยของสายหวาน

กิฟฟารีน บล็อค-โฟร์-สลิม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากถั่วขาว และ สารสกัดจากถั่วเหลือง ชนิดแคปซูล ประกอบด้วย สารสกัดจากถั่วขาว (White Bean Extract) ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมแป้ง และสารสกัดจากถั่วเหลือง (Soybean Extract) ที่ช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาล พร้อมทั้งขิงและขมิ้นช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันให้ร่างกาย

Availability: มีสินค้าอยู่ 20

อาหารเสริม สารสกัดจากถั่วขาว และ สารสกัดจากถั่วเหลือง ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน บล็อค-โฟร์-สลิม (60 แคปซูล)
Giffarine Block-4-Slimm : Dietary Supplement White Bean Extract and Soybean Extract Capsules (60 capsules)

ตัวช่วยของสายหวาน

กิฟฟารีน บล็อค-โฟร์-สลิม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารสกัดจากถั่วขาว และ สารสกัดจากถั่วเหลือง ชนิดแคปซูล ประกอบด้วย สารสกัดจากถั่วขาว (White Bean Extract) ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมแป้ง และสารสกัดจากถั่วเหลือง (Soybean Extract) ที่ช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาล พร้อมทั้งขิงและขมิ้นช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันให้ร่างกาย

การลดน้ำหนัก ด้วยสารสกัดจากถั่วขาว และถั่วเหลือง

การลดน้ําหนักในผู้ที่มีน้ําหนักตัวเกินหรืออ้วนมีได้หลายวิธี วิธีที่มาตรฐานและ ถือว่าดีและปลอดภัยที่สุดในวงการแพทย์คือ การควบคุมอาหาร และการออกกําลังกาย ในสองวิธีนี้การคุมอาหารได้ผลดีกว่า แต่การออกกําลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านกว่า

การออกกําลังกายที่ง่ายที่สุดในผู้ที่มีน้ําหนักเกินคือ การเดิน การวิ่ง การว่ายน้ํา การขี่จักรยาน แต่ละอย่างก็มีข้อจํากัดที่แตกต่างกันไป เช่น ต้องมีสถานที่ มีอุปกรณ์ มีสุขภาพที่ดีพอสมควร เช่น การจะเดินจะวิ่งได้ก็ต้องไม่เป็นโรคข้อ คือ หัวเข่าต้องแข็งแรง และไม่เป็นโรคหัวใจ เป็นต้น

การลดน้ำหนักด้วยการคุมอาหาร

การลดน้ําหนักด้วยการคุมอาหารเป็นวิธีที่ได้ผลกว่า เพราะถ้าออกกําลังกายแล้ว มากินน้ําหวาน น้ําอัดลม หรือน้ําชาเขียวที่ใส่น้ําตาลเพิ่มความหวานทั่ว ๆ ไป จะไม่ได้ผล เลย การจะลดน้ําหนักด้วยการคุมอาหารมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้บ้าง ดังต่อไปนี้

ที่ง่ายที่สุดคือแบ่งอาหารเป็นสองอย่างคือ แบบที่ให้พลังงานจะทําให้อ้วนได้ และแบบที่ไม่ให้พลังงานจะไม่ทําให้อ้วน

 1. อาหารที่จะทําให้อ้วนคืออาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ แป้ง น้ําตาล และไขมัน อาหารที่อ้วนน้อยคือ เนื้อสัตว์ (เนื้อสัตว์มีโปรตีน ซึ่งจะเปลี่ยนไป เป็นพลังงานได้ แต่ถ้าออกกําลังกายก็จะเปลี่ยนไปเป็นกล้ามเนื้อได้)
 2. อาหารที่รับประทาน แล้วไม่อ้วน คือ ผัก น้ำ ส่วนวิตามินและแร่ธาตุก็ไม่ทําให้อ้วนเลย

อาหารที่ให้พลังงานแม้จะทําให้อ้วนได้แต่ก็จําเป็น การจะอ้วนนั้นจะต้องได้พลังงาน จากอาหารเกินความต้องการของเราในชีวิตประจําวัน ถ้าได้น้อยกว่าความต้องการเราจะผอมลง ๆ ทุกวัน ถ้าได้พอดีจะน้ําหนักเท่าเดิม ถ้าได้มากเกินต้องการจะอ้วนขึ้นๆ ดังนั้น จะเห็นว่า ผู้ใช้แรงงาน เช่น ก่อสร้าง แม้จะกินข้าวมื้อละสองจานพูนก็ไม่อ้วนเลยเพราะ ใช้พลังงานมากนั่นเอง

พลังงานที่เข้าสู่ร่างกายได้จากสารอาหาร 3 หมู่ คือ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต (แป้งและน้ําตาล) และโปรตีน โดยไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี ส่วนโปรตีน และคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี (สําหรับวิตามิน เกลือแร่ และ น้ําไม่ให้พลังงาน)

ฉะนั้นเราควรจะได้พลังงานจากอาหารแต่ละวันเท่าใด โดยประมาณ ขึ้นกับอายุ ความสูง น้ําหนัก และเพศ โดยประมาณในผู้ใหญ่ สุภาพสตรีต้องการพลังงาน ประมาณวันละ 1,800-2,000 กิโลแคลอรี ส่วนสุภาพบุรุษต้องการวันละ 2,200-2,800 กิโลแคลอรี

การประมาณอย่างคร่าวๆ สําหรับพลังงานที่ได้จากอาหารทั่ว ๆ ไปมีดังนี้ ข้าว 1 ทัพพี หรือขนมปัง 1 แผ่นให้พลังงานประมาณ 68 กิโลแคลอรี น้ําอัดลม 8 ออนซ์ ประมาณ 105 กิโลแคลอรี นมกล่องประมาณ 140 กิโลแคลอรี ข้าวพร้อมกับ เช่น ข้าวราดแกง ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ให้พลังงานประมาณ 400-600 กิโลแคลอรี ถ้าเรารับประทาน อาหารที่ให้พลังงานไม่มากเกินความต้องการก็จะไม่ทําให้อ้วนขึ้น

การลดน้ําหนักด้วยอาหารเสริมแนวใหม่

การลดน้ําหนักด้วยอาหารเสริมแนวใหม่ การลดน้ําหนักด้วยอาหารเสริมมีทั้งแนว รับประทานอาหารที่เป็นใยผักที่พองตัว และรับประทานอาหารที่ถ่วงท้องโดยไม่มีพลังงาน เช่น กลูโคแมนแนน นอกจากนี้ก็มีการรับประทานอาหารที่เพิ่มการเผาผลาญพลังงาน เช่น ชาเขียวและน้ํามันดอกคําฝอย

ส่วนแนวใหม่คือ รับประทานอาหารเสริมที่มีการลด การดูดซึมคาร์โบไฮเดรต คือ แป้งและน้ําตาล ลดการดูดซึมแป้งด้วยสารสกัดจากถั่วขาว และลดการดูดซึมน้ําตาลทั่วไป (เช่น ซูโครส) ด้วยสารสกัดจากถั่วเหลือง

คุณสมบัติ ของ สารสกัดถั่วขาว (White Bean Extract)

ถั่วขาว มีสารสําคัญคือ ฟาซิโอลามิน (Phaseolamin) สามารถยับยั้งการทํางาน ของเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส (Alpha-amylase) ที่ทําหน้าที่ย่อยแป้งให้เล็กลงเป็น น้ําตาลหลายโมเลกุล (Oligosaccharide) หรือน้ําตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) แป้งจะ ต้องถูกย่อยเป็นน้ําตาลทั้งสองนี้ก่อน

จึงจะผ่านกระบวนการย่อยต่อกลายเป็นน้ําตาล โมเลกุลเดี่ยว และดูดซึมเข้าผนังลําไส้ได้ เมื่อสารสกัดถั่วขาวไปยับยั้งรบกวนขั้นตอนนี้ ก็ทําให้การย่อยแป้งยาวนานออกไปหรือแป้งถูกย่อยน้อยลง และแป้งถูกขับออกทาง อุจจาระมากขึ้น ดังนั้นร่างกายจะได้พลังงานจากแป้งน้อยลง

ประโยชน์ ของ สารสกัดถั่วขาว (White Bean Extract)
 1. มีสารต้าน อนุมูลอิสระ
 2. ลดระดับ ไตรกลีเซอไรด์ trigly ceride
 3. มีส่วนช่วย ควบคุมนํ้าหนัก
 4. ช่วยเผาผลาญ ไขมันสะสม
 5. ควบคุมไขมันและนํ้าตาล
 6. สารสกัดจากถั่วขาว มีส่วนช่วยบล็อกแป้ง

คุณสมบัติ ของ สารสกัดจากถั่วเหลือง (Soybean Extract)

สารสกัดจากถั่วเหลือง ช่วยยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ แอลฟา-กลูโคซิเดส (Alphaglucosidase) ที่ทําหน้าที่ย่อยน้ําตาลโมเลกุลคู่ให้เป็นโมเลกุลเดี่ยว เนื่องจาก น้ําตาลที่เรารับประทานนั้น ไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ถูกย่อยมาจากแป้ง หรือมาจากการ รับประทานเข้าไปโดยตรง ส่วนมากจะเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่ ได้แก่ น้ําตาลซูโครส (Sucrose เป็นน้ําตาลหลักที่มีอยู่ในน้ําตาลทราย น้ําอ้อย) น้ําตาลมอลโตส (Maltose มักจะมาจากการย่อยแป้งและการหมักเหล้า) และน้ําตาลแลคโตส (Lactose พบในน้ํานม)

น้ําตาลเหล่านี้จะดูดซึมไม่ได้ จะต้องเปลี่ยนเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวคือ น้ําตาลกลูโคส หรือฟรุคโตสก่อนจึงจะดูดซึมได้ (Glucose, fructose) การเปลี่ยนนี้ต้องใช้เอนไซม์ แอลฟา-กลูโคซิเดส (Alpha-glucosidase) ซึ่งสารสกัดจากถั่วเหลืองช่วย ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ Alpha-glucosidase ตัวนี้ จึงทําให้ร่างกาย ดูดซึมน้ําตาลนี้ไม่ได้ หรือได้น้อยลงนั่นเอง

โดยสรุปแล้ว สารสกัดจากถั่วขาวมีสารสําคัญคือ ฟาซิโอลามิน (Phaseola- min) สามารถบล็อคการเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ําตาลได้ ด้วยกลไกการยับยั้ง การทํางานของเอนไซม์ แอลฟา-อะไมเลส

ทําให้แป้งที่เรารับประทานเข้าไปไม่ถูกย่อย จึงไม่สามารถนําไปใช้เป็นแหล่งพลังงานได้ ตัวแป้งก็จะถูกขับออกจากร่างกายในรูปกากอาหารไปใน ที่สุด โดยมีงานวิจัยรับรองเรื่องความปลอดภัยสนับสนุน (อ้างอิงที่ 1-6)

ส่วนสารสกัดจากถั่วเหลืองนั้นก็มีรายงานวิจัยว่า มีคุณสมบัติในการบล็อค การเปลี่ยนน้ําตาลโมเลกุลคู่เป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวได้ ด้วยกลไกการยับยั้ง การทํางานของเอนไซม์ แอลฟา-กลูโคซิเดส รวมถึงมีงานวิจัยเรื่องความ ปลอดภัยในการรับประทานด้วย (อ้างอิงที่ 7-10)

ด้วยกลไกของการ Block การทํางานของเอนไซม์ของสารสกัดทั้ง 2 ส่ง ผลให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตน้อยลง ทําให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักได้ง่ายขึ้น

หลักการนี้สอดคล้องกับหลักการ โลว์ คาร์บ (Low Carb) ของ ดร.โรเบิร์ต ซี แอตกินส์ ซึ่งระบุไว้ว่า สาเหตุของการเกิดโรคอ้วนของชาวตะวันตก ก็คือ การรับประทานคาร์โบไฮเดรต ไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือน้ําตาลมากเกินไป และ ส่วนที่เกินไปนี้ ร่างกายก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมไว้ (อ้างอิงที่ 11)

แต่ในชีวิต ประจําวันของคนไทยซึ่งรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักนั้น หากเราจะลดการ รับประทานคาร์โบไฮเดรตลง ก็ต้องลดการรับประทานข้าว ซึ่งปฏิบัติจริง ได้ยาก ดังนั้น การควบคุมน้ําหนักด้วยการรับประทานอาหารเสริมที่สามารถ Block คาร์โบไฮเดรตนั้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถควบคุม น้ําหนักได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ ของ สารสกัดจากถั่วเหลือง (Soybean Extract)
 1. ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำให้มีผิวพรรณผ่องใสตามไปด้วย
 2. ถั่วเหลืองมีโอเมก้า ที่สามารถช่วยบำรุงไปถึงสมองและเซลล์ประสาท
 3. ถั่วเหลืองมีโปรตีนสูง ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ คนที่รับประทานมังสวิรัติจึงรับประทานถั่วเหลืองแทนได้ โดยไม่ต้องกลัวเรื่องขาดอาหารโปรตีนส่วนในเด็กช่วยให้เจริญเติบโต แล
 4. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแก่ผู้บริโภคทุกวัย
 5. สารเอสโตเจนในถั่วเหลือง ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายเอสโตรเจน ฮอร์โมนของเพศหญิง ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งผลในเรื่องของระบบเลือด จึงทำให้ไม่ค่อยเป็นสิวที่เกิดจากระบบเลือดไม่ดี
 6. เป็นสารช่วยต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ช่วยป้องกันในเรื่องโรคต่างๆ เช่น ความดันสูง โรคหัวใจ เป็นต้น
 7. มีใยอาหารสูงในถั่วเหลือง จะช่วยให้มีระบบขับถ่ายที่ดี ลดความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารทั้งระบบ
 8. มีกรดอะมิโนในถั่วเหลือง มีส่วนช่วยให้คนที่รับประทานเป็นประจำนอนหลับสนิทขึ้น เนื่องจากกรดดังกล่าวมีการเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนเซโรโทนินที่ควบคุมด้านการหลับ
 9. มีสาร isoflavone จะช่วยทำให้กระดูกหนาขึ้น
 10. ช่วยให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงได้
 11. มีธาตุเหล็ก ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง

คุณประโยชน์ ของ สารสกัดจาก ถั่วเหลือง และถั่วขาว เมื่อทำงานร่วมกัน

 1. มีสารสําคัญ ช่วยยับยั้งการ ทํางานของเอนไซม์ ที่ทําหน้า ที่ย่อยแป้งและน้ําตาล ซูโคลส มอลโตส แลคโตส ทําให้แป้ง และน้ําตาลเหล่านี้ ดูดซึมได้น้อยลง
 2. รับประทานมื้อละ 1-2 เม็ด พร้อมอาหารหรือหลังอาหาร ทันที อาจเพิ่มได้เล็กน้อย
โรคหรือกาวะที่อาจแนะนำ สารสกัดจาก ถั่วเหลือง และถั่วขาว
 • ผู้ที่ต้องการลดน้ําหนัก
ข้อห้าม- ข้อควรระวัง ของ สารสกัดจาก ถั่วเหลือง และถั่วขาว
 1. ห้ามใช้ในผู้ป่วย เบาหวาน จะทําให้ นํ้าตาลในเลือดต่า เป็นอันตรายได้
 2. ไม่ควรใช้ในเด็กและสตรีมีครรภ์

หมายเหตุ

 • รับประทานมื้อใดก็ได้ ที่รับประทานอาหาร ประเภทแป้งมาก ครั้งละ 1-2 เม็ด ก่อนหรือพร้อม อาหาร อาจเพิ่มได้เล็กน้อย

เอกสารอ้างอิง

 1. Purification and properties of phaseolamin, an inhibitor of alpha-amylase, from the kidney bean, Phaseolus vulgaris.Marshall JJ, Lauda CM. J Biol Chem. 1975 Oct 25,250(20):8030-7
 2. In vivo effectiveness of a starch absorption blocker in a double-blind placebo- controlled study with normal subjects. Joe A. Vinson, PhD, Donna M. Shuta, BS and Hassan Al Kharrat, MS.Department of Chemistry, University of Scranton, Scranton, PA 18510. September 2001
 3. In vivo effectiveness of a starch absorption blocker in a double-blind placebo-controlled study with normal college-age subjects. Joe A.Vinson, PhD and Donna M. Shuta, BS. Department of Chemistry, University of Scranton, Scranton, PA 18510. November 2001.
 4. Acute toxicity study of Phase 2 Starch Neutralizer Pharmachem Laboratories, Inc, Kearny, NJ. January 2, 2002
 5. Chronic Toxicity Studies Of Phase 2?. Radha K Maheshwari, R.C.Srimal and Ramadasan Kuttan, Amala Cancer Research Centre, Thrissur, Kerala State, India. January 2, 2002
 6. Use of Phase 2 Starch Neutralizer-brand bean extract for weight loss: a randomized controlled trial. Jay Udani, Mary Hardy, Damian C. Madsen. January 1, 2003
 7. Fermented soybean-derived water-soluble Touchi extract inhibits alpha- glucosidase and is antiglycemic in rats and humans after single oral treatments. Fujita H, Yamagami T, Ohshima K. J Nutr. 2001 Apr;131(4):1211-3
 8. Efficacy and safety of Touchi extract, an alpha-glucosidase inhibitor derived from fermented soybeans, in non-insulin-dependent diabetic mellitus. Hiroyuki F,Tomohice Y, Kazunori O. J Nutr Biochem. 2001 Jun;12(6):351-356
 9. Long-term ingestion of a fermented soybean-derived Touch-extract with alpha- glucosidase inhibitory activity is safe and effective in humans with borderline and mild type 2 diabetes. Fujita H, Yamagami T, Ohshima K. J Nutr. 2001 Aug;131(8):2105-8
 10. Fermented soybean-derived Touchi-extract with anti-diabetic effect via alpha-glucosidase inhibitory action in a long-term administration study with KKAY mice. Fujita H, Yamagami T. Life Sci. 2001 Nov 30:70(2):219-27.
 11. Atkins Nutritional Approach from Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Atkins_Diet

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

รหัสสินค้า : 41009

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-1-0074

ขนาด กxยxส : 11x16x2.5

น้ำหนัก/กิโลกรัม : 0.08

กิฟฟารีน บล็อค-โฟร์-สลิม (60 แคปซูล)

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 แคปซูล:
สารสกัดจากถั่วขาว 250 มก.
ไอโซเลทซอยโปรตีน 120 มก.
ขิงผง 15 มก.
ขมิ้นผง 15 มก.
วิธีรับประทาน:
รับประทานวันละ 2 แคปซูล พร้อมอาหาร
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีถั่วเหลือง

คำเตือน:
อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อาหารเสริม สารสกัดจากถั่วขาว และ สารสกัดจากถั่วเหลือง ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน บล็อค-โฟร์-สลิม (60 แคปซูล)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart
Scroll to Top