เรื่องน่ารู้ของ เวย์โปรตีน และ สารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

เวย์โปรตีน คือ อะไร? เหมาะกับใคร? รับประทานอย่างไรถึงจะได้ผล? จำเป็นต่อร่างกายคนเราจริงไหม? และ สารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีอะไรบ้าง? ไปเรียนรู้กันครับ

เรื่องของโภชนาการ นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ ร่างกายมนุษย์ เราทุกคน เพราะแบบนี้เองมนุษย์ถึงควรเลือกรับประทานอาหารที่ได้ประโยชน์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ เวย์โปรตีนไอโซเลท ผสมเบต้า-แคโรทีน และคอลลาเจน

ซึ่ง “โปรตีน” นั้นเป็นหนึ่งใน “สารอาหาร” ที่จำเป็นสำหรับร่างกายคนเราอย่างมาก เนื่องจากใน “โปรตีน” มี “กรดอะมิโน” จำเป็นที่จะทำประโยชน์ให้กับร่างกายได้หลากหลายประการด้วยกัน แต่เพราะลำพังแค่การกินไก่ หรือเนื้อ อย่างเดียวอาจทำให้ร่างกายคนเรารับโปรตีนเข้าไปไม่เพียงพอต่อที่ต้องการในแต่ละวัน จึงทำให้ “เวย์โปรตีน” ถูกคิดค้นขึ้นมานั่นเอง

สารบัญ

โปรตีน (Protein) คืออะไร?

“โปรตีน (Protein)” มาจากคํา “ภาษากรีก ว่า Proteios” ซึ่งหมายถึง มีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่ง โปรตีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบมาก ในเซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตเป็น “อันดับ 2 รองจากน้ํา” ในร่างกายของเราจะมีโปรตีนอยู่ประมาณมากกว่า 1 ใน 7 ของน้ําหนักตัว โปรตีนจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต และซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ของ ร่างกาย

โปรตีนหลายชนิดเป็นเอนไซม์ ที่ช่วยเร่งและควบคุมปฏิกิริยา เคมีในสิ่งมีชีวิตบางชนิด ทําหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆ ให้ทํางานได้ตาม ปกติ ในกรณีที่ร่างกายขาดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ก็จะ สามารถได้รับพลังงานจากการสลายโปรตีนได้ด้วย อาหารที่มีโปรตีน มากได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วชนิดต่างๆ เมื่อสลายจะให้พลังงาน ประมาณ 4 กิโลแคลอรี

เมื่อเรารับประทานโปรตีนเข้าไปในร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อย ของร่างกาย ทําให้ได้หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน ที่จะสามารถดูดซึม ไปใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า กรดอะมิโน (Amino acid)

กรดอะมิโน (Amino acid) กรดอะมิโน แต่ละโมเลกุลประกอบด้วยธาตุหลัก 4 ธาตุ ได้แก่ ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน และไนโตรเจน โดยยึดกันด้วยพันธะเพปไทด์ นอกจากนั้น กรดอะมิโนบางชนิดยังมีกํามะถัน (S) และฟอสฟอรัส (P) เป็นส่วนประกอบด้วย

สรุปกันให้เข้าใจกันแบบง่ายๆ “โปรตีน ก็คือ กรดอมิโน” นั่นเองครับ กรดอะมิโนที่พบในพืชและสัตว์มีประมาณ 20 ชนิด ทั้งนี้เราสามารถแบ่งกรดอะมิโนได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

กรดอมิโน หรือ โปรตีน เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คืออะไรบ้าง?
กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย (Essential amino acid)

กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย (Essential amino acid) เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง หรือสร้างได้ปริมาณน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จําเป็นต้องได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไปเท่านั้น เพื่อช่วยในการ สร้างร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ดีขึ้น

กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย (Essential amino acid) กรดอะมิโนกลุ่มนี้ มีอยู่ 8 ตัว คืออะไรบ้าง?
 1. ลิวซีน (Leucine)
 2. ไอโซลิวซีน (Isoleucine)
 3. ไลซีน (Lysine)
 4. เมไธโอนีน (Methionine)
 5. เฟนิลอะลานีน (phenylalanine)
 6. ธรีโอนีน (Threonine)
 7. ทริปโตเฟน (Tryptophan)
 8. วาลีน (Valine)

สําหรับเด็กต้องการกรดอะมิโนจําเป็นเพิ่มขึ้น อีกตัว คือ ฮิสติดีน (Histidine)

กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ได้ (Non-essential amino acid)

เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโน และสารอินทรีย์ชนิดอื่นๆ เช่น อะลานีน (Alanine) อาร์จีนีน (Arginine) ซีลเตอีน (Cysteine) โปรลีน (Proline) และไทโรซีน (Tyrosine) เป็นต้น (อ้างอิงที่ 1)

โปรตีน ตามหลักโภชนวิทยา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คืออะไร?

ถ้าแบ่งโปรตีนตามหลักโภชนวิทยาสามารถแบ่งโปรตีนออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

โปรตีนประเภทสมบูรณ์ (Complete protein)

โปรตีนประเภทสมบูรณ์ (Complete protein) คือ โปรตีนที่มีกรดอะมิโนชนิดที่จําเป็นต่อร่างกายครบทุกตัว ร่างกายสามารถนํามาใช้สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดี เป็นโปรตีนที่ได้รับจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเหลือง

โปรตีนประเภทไม่สมบูรณ์ (Incomplete Protein)

โปรตีนประเภทไม่สมบูรณ์ (Incomplete Protein) คือ โปรตีนที่มีกรดอะมิโนชนิดจําเป็นไม่ครบทุกตัว คือมีไม่พอ เป็นโปรตีนที่ร่างกายน่ามาใช้สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่ดีเป็นโปรตีนที่ได้จากพืช เด็กที่ได้รับเฉพาะโปรตีนชนิดนี้อย่างเดียว จะทําให้การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และอาจเป็นโรคขาดโปรตีนก็ได้ (อ้างอิงที่ 2)

ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับ หน้าที่ของโปรตีน จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้ กําหนดปริมาณที่แนะนําให้บริโภคต่อ 1 วันสําหรับคนไทย อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 50 กรัมต่อวัน และกําหนดข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับ หน้าที่ของโปรตีนไว้ คือ

 1. จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
 2. ให้กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆ ในร่างกาย

(อ้างอิงที่ 3,4)

โปรตีนคุณภาพที่นิยมนํามาใช้ทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มักจะเป็น โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Isolated Soy Protein) และโปรตีนสกัด เข้มข้นจากนม (Whey Protein Concentrate) หรือทั้ง 2 ชนิดผสมกัน เพราะเป็นโปรตีนประเภทสมบูรณ์

โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองนั้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2542 คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้เขียน บนฉลากอาหารซึ่งมีโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบว่า โปรตีน จากถั่วเหลืองสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีได้ ทั้งนี้มีรายงานว่าการผสมโปรตีนจากถั่วเหลืองลงในอาหารที่มีไขมัน

อิ่มตัวและโคเลสเตอรอลต่ํา จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของโรคหัวใจโคโรนารี การทดลองทางคลินิกก็แสดงให้เห็นว่า การบริโภคโปรตีนจากถั่วเหลือง เมื่อเทียบกับโปรตีนชนิดอื่น เช่น โปรตีนจากนมหรือจากเนื้อจะ สามารถลดระดับโคเลสเตอรอล และแอลดีแอลโคเลสเตอรอลได้ (อ้างอิงที่ 5)

ส่วนโปรตีนสกัดเข้มข้นจากนม หรือที่เรียกกันว่า เวย์โปรตีน นั้น เป็นโปรตีนสกัดที่ทํามาจากเวย์ ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการทําเนยแข็ง(Cheese) จากนม (อ้างอิงที่ 6) ปริมาณโปรตีนสําหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อยู่ที่ประมาณ 80%

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โปรตีน และ สาหร่ายสไปรูลิน่า

เวย์โปรตีน คือ อะไร?

“เวย์โปรตีน (Whey Protein)” คือ “โปรตีน” ที่สกัดได้มาจาก “นมวัว” โดยการนำน้ำนมวัวที่คัดแยกมาจากกระบวนการทำเนยแข็ง มาสกัดเอาส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตและไขมันออก ให้เหลือเพียงส่วนที่เป็นโปรตีนบริสุทธิ์เข้มข้น จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการ การทำให้แห้ง เพื่อให้โปรตีนเข้มข้นเหล่านั้นอยู่ในรูปผง พร้อมชงดื่ม

“เวย์โปรตีน (Whey Protein)” เป็น โปรตีนที่มีคุณภาพสูง ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ง่าย มีส่วนประกอบหลัก คือ โปรตีน 3 ชนิด ได้แก่

 1.  Beta Lactoglobulin 65%
 2.  Alpha-lactalbumin 25%
 3.  Serum albumin 8%

ซึ่งมี “กรดอะมิโน” ที่จำเป็นต่อร่างกาย (Essential amino acid) ครบทั้ง 9 ชนิด และยังมีกรดอะมิโนชนิด Branched-Chain Amino Acid (BCAA) ได้แก่ Leucine, Isoleucine และ Valine เป็นองค์ประกอบ ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ สร้างเนื้อเยื่อเพิ่มเติม และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

ประเภทของเวย์โปรตีน แบ่งได้เป็น กี่ประเภท?
เวย์โปรตีน คอนเซนเทรต

“เวย์โปรตีน คอนเซนเทรต (Whey Protein Concentrate : WPC)” คือเวย์โปรตีนที่ถูกนำไปผ่านกระบวนการแยกน้ำตาลแลคโตสและไขมันออก

โดยจะได้เวย์โปรตีนที่มีความเข้มข้นของโปรตีนประมาณ 70-80% เต็มไปด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง 20 ชนิด และกรดอะมิโนจำเป็นอีก 8 ชนิด

ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ ทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น ป้องกันการติดเชื้อ และเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกต่างหาก

มีลักษณะ เป็นผงสีครีมเข้ม มีกลิ่นรสตามธรรมชาติแบบนม การย่อยและการดูดซึมของเวย์โปรตีน คอนเซนเทรต จะค่อนข้างช้าและยากในบางครั้ง แต่จะมีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับเวย์โปรตีนชนิดอื่น

เวย์โปรตีน ไอโซเลต

“เวย์โปรตีน ไอโซเลต (Whey Protein Isolate: WPI)” คือเวย์โปรตีนที่ได้มาจากการนำ คอนเซนเทรทมาผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติม เพื่อแยกเอาน้ำตาลแลคโตสและไขมันที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่ออกไปอีก ทำให้มีความเข้มข้นของโปรตีนสูงขึ้นไปอีก มากกว่า 90% เลยทีเดียว

มีลักษณะ เป็นผงสีครีมอ่อน และมีกลิ่นธรรมชาติแบบนมเหมือนกัน เช่นเดียวกับ คอนเซนเทรท แต่ราคาสูงกว่า การย่อยและการดูดซึมของเวย์โปรตีน ไอโซเลต จะดูดซึมได้เร็วและง่ายกว่า คอนเซนเทรต

เวย์โปรตีนไฮโดรไลซ์

“เวย์โปรตีนไฮโดรไลซ์ (Hydrolyzed Whey Protein)” คือ เวย์โปรตีนที่เอา “เวย์โปรตีนคอนเซนเทรท” และ “เวย์โปรตีนไอโซเลต” มาผ่านกระบวนการย่อย (Hydrolysate) ทำให้โมเลกุลของโปรตีนมีขนาดเล็กลง ช่วยให้ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีกว่าโปรตีนแบบอื่นๆ โดยที่โปรตีนไฮโดรไลซ์เป็นโปรตีนที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 100%

ซึ่งทำให้เกิดโอกาส “การแพ้โปรตีน” ได้น้อยกว่าเวย์โปรตีนอีก 2 สองแบบ นอกจากนี้ “เวย์โปรตีนไฮโดรไลซ์” ยังสามารถช่วยเสริมสร้างภาวะโภชนาการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้มักถูกนำไปใช้ในสูตรนมสำหรับทารก หรือ ใช้ในทางการแพทย์

แต่ “เวย์โปรตีนไฮโดรไลท์” ก็มี “ข้อเสีย” เหมือนกัน คือ เวย์โปรตีนไฮโดรไลซ์มักจะมีรสชาติที่ขม และมีราคาแพงกว่าเวย์โปรตีนประเภทอื่นๆ (อ้างอิงที่ 7)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ เวย์โปรตีนไอโซเลท ผสมเบต้า-แคโรทีน และคอลลาเจน

การศึกษาวิจัยและทดลอง เกี่ยวกับ โปรตีน ใน น้ํานม

น้ํานม ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

“น้ํานม” ประกอบด้วย “น้ํา” 82-92%, “ไขมัน” 2.5-8.0%, “แลคโตส” 3.5-6.0% และ “โปรตีน” 2.7-5.0%

โดย โปรตีน ใน น้ํานม ยังแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
เคซีน (Casein)

“เคซีน (Casein)” เป็นโปรตีนหลักและมีมากที่สุดในน้ํานม โดยมีประมาณ 80% ของโปรตีนทั้งหมดในน้ํานม ประกอบด้วยโปรตีนที่มีกรดอะมิโน (amino acid) ที่จําเป็นต่อร่างกาย

เวย์ (Whey)

“เวย์ (Whey)” เป็นองค์ประกอบ ที่มีประมาณ 20% ของโปรตีนทั้งหมด ในน้ํานม ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และอุดมด้วยกรดอะมิโน จําเป็นครบถ้วน เป็นโปรตีนที่สามารถดูดซึมและนําไปใช้ในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เนื่องจากเวย์โปรตีนจะถูก ส่งผ่านจากกระเพาะอาหารสู่ลําไส้เล็กอย่างรวดเร็ว แตกต่างจากโปรตีนในรูปแบบ อื่นที่ต้องถูกย่อยด้วยเอนไซม์จากตับอ่อนก่อน นอกจากนี้เวย์โปรตีนยังอุดมไปด้วย

คุณสมบัติ ของ เวย์โปรตีน

 • “บรานซ์-เซน อะมิโน แอซิด (Branched-chain amino acids)” ซึ่งประกอบ ด้วยกรดอะมิโน 3 ชนิด คือ วาลีน (Valine) ไอโซลิวซีน (Isoleucine) และ ลิวซีน (Leucine) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่สําคัญในกระบวนการสร้างและซ่อมแซม เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย และ กล้ามเนื้อ
 • อุดมด้วย “กรดอะมิโนทริปโตเฟน (Tryptophan)” ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมน เซอโรโทนิน (Serotonin) ที่ช่วยในการปรับสมดุลอารมณ์ทําให้รู้สึกผ่อนคลาย
 • อุดมไปด้วยโปรตีนที่ให้ภูมิต้านทาน ได้แก่ อิมมูโนโกลบูลิน (Immunoglobulins) และแลกโตเฟอริน (Lactoferin)
 • เป็นแหล่งของซีสเตอีน (Cysteine) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กลูตาไธโอน ซึ่งมีบทบาทในการต้านอนุมูลอิสระและต้านสารพิษ

ประโยชน์ ของ เวย์โปรตีน

จากงานวิจัยพบว่า การรับประทานเวย์โปรตีนส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย หลายประการ ดังนี้

ช่วยในการควบคุมนํ้าหนัก

เวย์โปรตีนมีคุณสมบัติในการควบคุมการรับประทานอาหาร และมีผลต่อการ ควบคุมน้ําหนัก ด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

 • อุดมด้วยกรดอะมิโนทริปโตเฟน (tryptophan) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเซอโรโทนิน (Serotonin) หรือสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความอยากอาหาร การที่ร่างกายมีระดับเซอโรโทนินที่เพิ่มสูงขึ้น ก็ส่งผลให้ร่างกายรู้สึกอิ่มได้เร็ว จึงรับประทานอาหารได้ลดลง โดยยังคงมีความสุขในการรับประทานอาหาร เหมือนเดิม
 • อุดมด้วยกรดอะมิโนลิวซีน (leucine) ซึ่งการที่ร่างกายได้รับกรดอะมิโน ชนิดนี้ จะทําให้รู้สึกอิ่ม

จากงานวิจัยศึกษาในมนุษย์ พบว่า การรับประทานเวย์โปรตีนสามารถ ช่วยลดความอยากอาหารในกลุ่มผู้หญิงน้ําหนักเกิน อีกทั้งสามารถช่วยลดความอยากอาหาร และลดปริมาณการรับประทานอาหารในผู้หญิงที่มีน้ําหนักปกติได้ ซึ่งการรับประทานอาหารที่น้อยลง จะมีส่วนสําคัญในการ ควบคุมน้ําหนักให้เป็นปกตินั่นเอง

เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เร่งการเผาผลาญไขมัน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโภชนาการและสารอาหารเพื่อการออกกำลังกาย เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เร่งการเผาผลาญไขมัน โดยจากงานวิจัยศึกษา พบว่า

 • การรับประทานเวย์โปรตีนเสริมในผู้ที่มีน้ําหนักเกิน มีส่วนช่วยใน การลดการสะสมของไขมัน อีกทั้งช่วยในการรักษา และเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ ในระหว่างการลดน้ําหนักได้
 • สามารถกระตุ้นการสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย
 • เพิ่มการเผาผลาญ และการนําพลังงานไปใช้
 • เพิ่มการเผาผลาญพลังงานขณะออกกําาลังกาย
 • ช่วยฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายอย่างหนัก
 • เพิ่มการสังเคราะห์มวลกล้ามเนื้อภายหลังการออกกําลังกาย

เวย์โปรตีนจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการรับประทานเสริมควบคู่กับการ ออกกําลังกาย เพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เร่งการเผาผลาญไขมัน ช่วยให้รูปร่างฟิต กระชับมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

จากงานวิจัยพบว่า การรับประทานเวย์โปรตีนมีส่วนช่วยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพทํางานของระบบภูมิคุ้มกันทั้งในสัตว์ทดลองและมนุษย์ ดังนี้

การศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง พบว่า สัตว์ทดลองกลุ่มที่ได้รับเวย์โปรตีน จะมีประสิทธิภาพการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันดีกว่ากลุ่มสัตว์ทดลอง ที่ได้รับโปรตีนจากเคซีน ในปริมาณโปรตีนที่เท่ากัน

อีกทั้งยังพบว่ามีส่วน ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบเจาะจง (Humoral immune response) เพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ต่อปรสิต และต้านการติดเชื้อเนื่องจากไวรัสและแบคทีเรียได้อีกด้วย

ในส่วนของการศึกษาวิจัยในมนุษย์ พบว่า การรับประทานเวย์โปรตีน มีส่วนช่วยให้การทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน ภายหลังการออกกําลังกาย ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาสุขภาพของผู้ที่นิยม ออกกําลังกายอย่างหนัก

นอกจากนี้ยังพบว่า การรับประทานเวย์โปรตีน มีส่วนช่วยเพิ่มจํานวน เซลล์ภูมิคุ้มกันชนิด CD4 Lymphocyte ในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้อีกด้วย

มีส่วนช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือด

เวย์โปรตีน มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการหลั่ง อินซูลิน (Insulinotropic Effect) และลดระดับน้ําตาลในเลือด เนื่องจาก

 • อุดมด้วยกรดอะมิโนลิวซีน (Leucine) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วน ช่วยในการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินในปริมาณที่พอเหมาะ
 • กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินศรีทิน (Incretin) ซึ่งทําหน้าที่ในการ กระตุ้นการหลั่งอินซูลินภายหลังรับประทานอาหาร อีกทั้งเพิ่ม ความสามารถในการตอบสนองต่ออินซูลินของร่างกาย ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ เนื่องจากอินซูลินทําหน้าที่ควบคุมน้ําตาลในกระแสเลือด

ดังนั้นเมื่อระดับน้ําตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น อินซูลินจะทําหน้าที่ใน การควบคุมให้น้ําตาลถูกดูดซึมและเก็บไว้ที่ตับหรือเนื้อเยื่ออื่นๆ เป็นผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงนั่นเอง

โดยจากงานวิจัยทําการศึกษาในมนุษย์พบว่า
 • ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 (ประเภทที่ดื้อต่ออินซูลิน) เมื่อได้รับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ําตาล (Glycemic Index : GI) สูง ร่วมกับเวย์โปรตีน พบว่า ผู้ป่วยจะมีการตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้น และมีระดับน้ําตาลในเลือดภายหลังทานอาหารต่ํากว่าการรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ําตาลสูงเพียงอย่างเดียว จากกราฟแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของเวย์โปรตีนในการลดระดับน้ําตาลในเลือดภายหลังมื้ออาหาร
 • ในกลุ่มคนน้ําหนักเกินที่รับประทานเวย์โปรตีน พบว่ามีการตอบสนอง ต่ออินซูลินที่เพิ่มขึ้น
 • ในกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดี พบว่าการรับประทานเวย์โปรตีนก่อน มื้ออาหาร จะสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดภายหลังมื้ออาหารได้ อีกทั้งยังพบว่า มีส่วนช่วยในการลดปริมาณการรับประทานอาหาร ในมื้อนั้นๆ ได้อีกด้วย
มีส่วนช่วยในการลดระดับไขมันในเลือดได้

มีส่วนช่วยในการลดระดับไขมันในเลือดได้ จากงานวิจัยศึกษาในมนุษย์ พบว่า การรับประทานเวย์โปรตีน

 • สามารถลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดในผู้ที่มีน้ําหนักเกิน
 • สามารถลดไขมันที่ตับ ในผู้ที่น้ําหนักเกิน
 • ลดระดับไขมันในเลือดภายหลังการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขมัน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ได้อีกด้วย
มีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิต

เนื่องจากเวย์ อุดมไปด้วยแอลฟ่าแลกตัลบูมิน (a-lactalbumin) และเบต้าแลกโตบูลิน (b-lactoglobulin) ซึ่งสารทั้ง 2 นี้ จัดเป็นสาร ตั้งต้นของตัวยับยั้งเอนไซม์แองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง (Angiotensin-Converting Enzyme) ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตได้

และจากงานวิจัยศึกษา พบว่า การรับประทานเวย์โปรตีนสามารถ ลดความดันโลหิตได้ในผู้ที่มีน้ําหนักเกิน ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อความดัน โลหิตสูง (120-139 mmHg) และผู้ที่มีความดันโลหิตสูงขั้นที่ 1 (140-159 mmHg) ได้

เพิ่มระดับกลูต้าไธโอนในร่างกาย

เนื่องจากกลูต้าไธโอน ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน 3 ตัว ได้แก่ กลูตามีน (Glutamine) ซีสเตอีน (Cysteine) และไกลซีน (Glycine) ดังนั้นการรับประทานเวย์โปรตีนที่อุดมด้วยกรดอะมิโนดังกล่าว จึงมี ส่วนช่วยเพิ่มระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายได้

ตัวอย่างการศึกษาในสัตว์ทดลอง พบว่าหนูที่ได้รับอาหารที่อุดมด้วย เวย์โปรตีนจะมีปริมาณกลูต้าไธโอนในเนื้อเยื่อตับและหัวใจมากขึ้น อีกทั้งมีอายุยืนยาวกว่าหนูที่รับประทานอาหารปกติที่มีปริมาณโปรตีนเท่ากัน

และจากตัวอย่างการศึกษาในมนุษย์ซึ่งศึกษาในผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่มี ระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายต่ํา พบว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV), โรคซิสติกไฟโบรซิส (cystic fibrosis) และผู้ป่วยโรคตับอักเสบ (non- alcoholic steatohepatitis) เมื่อรับประทานเวย์โปรตีนแล้วจะมีระดับ กลูต้าไธโอนในร่างกายเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในอาสาสมัครวัยรุ่นสุขภาพดี พบว่า เมื่อได้รับเวย์โปรตีนเสริม จะมีระดับกลูต้าไธโอนในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ลิมโฟซัยท์สูงขึ้นเช่นกัน

การที่ระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายเพิ่มขึ้น มีส่วนช่วยในการ

 • การที่ระดับกลูต้าไธโอนในร่างกายเพิ่มขึ้น มีส่วนช่วยในการ เพิ่มประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพ การทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน และการกําจัดสารพิษของร่างกายดีขึ้น
 • ป้องกันและบรรเทาโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง, โรคติดเชื้อ เอชไอวี, โรคซิสติกไฟโบรซิส และโรคที่เกี่ยวกับตับเป็นต้น
 • ชะลอกระบวนการชรา และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะชรา เช่น โรคสมองเสื่อม เป็นต้น

จากหลักฐานงานวิจัยทั้งหมดจึงสรุปได้ว่า เวย์โปรตีนมีคุณประโยชน์ ต่อร่างกาย ทั้งในด้านช่วยควบคุมน้ําหนัก, เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ และเร่ง การเผาผลาญไขมัน, เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน ลดระดับน้ําตาล ลดไขมันในเลือด และมีส่วนช่วยในการลดความดัน โลหิต อีกทั้งมีส่วนช่วยเพิ่มระดับกลต้าไธโอนในร่างกายอีกด้วย

สารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

อีกทางเลือกเพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

คอลลาเจน จาก ปลาทะเล (Fish Collagen Peptide)

“คอลลาเจน (Fish Collagen Peptide)” คือโปรตีนสกัดมาจากปลา มีลักษณะเป็นสายเกลียวที่มี หน่วยโมเลกุลเกี่ยวพันกันมากมาย มีหน้าที่เชื่อมต่อผสาน “เซลล์” ต่างๆ ไว้ด้วยกัน และเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ได้แก่ ผิวหนัง กระดูกอ่อน กล้ามเนื้อและเอ็น)

“คอลลาเจน” เปรียบเหมือนสปริงของผิวหนังที่ไปเสริมให้ผิวหนังเรียบตึง กระชับ มีความยืดหยุ่น และแข็งแรง โดยคอลลาเจนชนิด “ไดเปปไทด์” เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดจาก การคัดสรรเฉพาะคู่ของกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถดูดซึม ได้ง่าย และน่าไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

มีหน้าที่ช่วยปรับ “โครงสร้างของผิวให้แข็งแรงและเรียบตึง” ไม่หย่อนคล้อย มีรูปทรงที่สวยงาม ช่วยเพิ่ม ความชุ่มชื้นเปล่งปลั่งให้กับ ผิวพรรณ ช่วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่น หมองคลํา คงความอ่อนเยาว์ อยู่เสมอ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความ ยืดหยุ่นและลดการเสียดสีของข้อต่อต่างๆ ในร่างกาย ช่วยให้ ข้อต่อขยับหรือเคลื่อนไหวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. คอลลาเจน เป็นโครงสร้างที่ สําคัญของผิวหนัง ผิวหนังที่ เสื่อมจากวัยมีรอยย่นเกิดจากปริมาณคอลลาเจนในผิวหนังลดลง
 2. ช่วยให้ความแข็งแรงและความยืดหยุ่นกับผิว
 3. ช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์
 4. ช่วยการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว
 5. ช่วยสร้างโปรตีนทุกชนิดใน ร่างกาย ทั้งกระดูกอ่อนของข้อและสร้างเคราตินของผม
 6. ช่วยให้เลือดแข็งตัว ป้องกันไม่ให้ร่างกายเสียเลือดมากเกินไป
 7. ช่วยบํารุงกระดูก ข้อ และผม
โรค หรือ ภาวะที่จะแนะนำ ในการใช้ คอลลาเจน(Collagen)
 • ใช้ได้กับทุกคน
 • ผู้สูงอายุ
 • สตรีวัยทอง
 • โรคข้อเข่าเสื่อม
 • เพื่อการบํารุงผม
 • นักกีฬา
ข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการใช้ คอลลาเจน (Collagen)
 • คอลลาเจน ท่าจากปลาทะเล ไม่ควรรับประทาน ในผู้ที่แพ้อาหารทะเลหรือปลาทะเล
 • เด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์

โยเกิร์ต (Yoghurt)

“โยเกิร์ต (Yoghurt)” เป็นผลิตภัณฑ์จากนม ที่ผ่านกระบวนการเติมแบคทีเรียกรดแลกติด (lactic acid bacteria) ได้แก่ สเตรปโทคอกคัส เทอร์โมฟิลัส (Streptococcus thermophilus) และแลกโทบาซิลลัส บัลแกริคัส (Lactobacillus bulgaricus) โดยแบคทีเรียในกลุ่มนี้จะย่อยน้ําตาล แลคโตสในนมให้เป็นกรดแลคติคทําให้ผลิตภัณฑ์มีรสเปรี้ยว

คุณค่าของโยเกิร์ตอยู่ที่แบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งโยเกิร์ตตามท้องตลาด มักผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง ทําให้สูญเสียคุณค่าจากแบคทีเรียที่ดีไป เนื่องจาก กลุ่มแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ จะมีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติก (Probiotic) หรือจุลินทรีย์ที่ดีในระบบทางเดินอาหาร

ช่วยส่งเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ช่วยในระบบย่อยอาหาร, ปรับสมดุลระบบขับถ่าย บรรเทาอาการท้องผูก ลดอาการท้องเสีย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับ ใยอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก, ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่, บรรเทาอาการย่อยแลคโตสไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของภูมิคุ้มกัน อีกทั้งลดการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดเนื่องจากยีสต์

ดังนั้น การเลือกรับประทานโยเกิร์ตควรเลือกโยเกิร์ตที่มีแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อคุณประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย

 1. ช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น โยเกิร์ตมีแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้ สามารถช่วยเเก้อาการท้องผูกได้ดี
 2. ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้ดีขึ้น ในโยเกิร์ตมีแลคโตบาซิลัส ช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระเพาะ ช่วยลดการอักเสบของลำไส้
 3. มีแคลเซียมสูง ช่วยในเรื่องเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ป้องกันโรคกระดูกพรุน
 4. ช่วยลดคอเรสเตอรลอได้ดี โยเกิร์ตเต็มไปด้วยโพรไบโอติก ที่ช่วยลดระดับคอเรสเตอรอล เเละช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วย
 5. ช่วยควบคุมน้ำหนัก โยเกิร์ตรสธรรมชาติมีโปรตีนสูง เเละให้แคลอรี่ต่ำ ทานเเล้วอิ่มท้องนาน
 6. ช่วยลดกลิ่นปาก ฟันผุ โรคเหงือก การทานโยเกิร์ตแบบไม่มีน้าตาล จะช่วยลดกลิ่นปากได้ เพราะแบคทีเรียแลคโตบาซิลัส และสเต็ปโตค็อสคัส จะช่วยยับยั้งปริมาณไฮโดรเจรซัสไฟด์ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นปาก
 7. ช่วยเสริมสร้างคุ้มกัน มีการศึกษามากมาย ชี้ว่าการกินโยเกิร์ตทุก ๆ วันจะช่วยป้องกันการติดเชื้อในร่างกาย ดังนั้น โปรไบโอติกส์สำคัญมาก ๆ เพราะมันช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันไปจนถึงระดับเซลล์ ซึ่งจะปกป้องคุณจากไวรัส ปรสิต และมะเร็ง
 8. ช่วยให้หลับสบาย เพราะโยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม มีกรดอะมิโน และทริปโตเฟน ที่ทำให้ร่ายกายหลังฮอร์โมนเซโรโทนิน ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และหลับสบาย
 9. ช่วยรักษาเชื้อราในช่องคลอด เพราะโยเกิร์ตเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่ช่วยลดการเกิดเชื้อราในช่องคลอด เเละการตกขาว
 10. ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย โยเกิร์ตมีปริมาณโปรตีนสูง ซึ่งการทานหลังออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายสามารถดึงโปรตีนไปใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เเละช่วยฟื้นฟูความเสียหายของกล้ามเนื้ออีกด้วย
 11. ช่วยป้องกันมะเร็ง เพราะแลคโตบาซิลัสจะสามารถจับกับสารก่อมะเร็งได้ และช่วยยับยั้งกลุ่มแบคทีเรียในลำไส้ที่สร้างสารไนเตรท ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตัวหนึ่ง
 12. ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ เพราะแลคโตบาซิลัสในนมเปรี้ยวจะช่วยควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือด อันเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจได้
ประโยชน์ ของ สารสกัดจากโยเกิร์ต (Yogurt Extract) ในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
 1. ช่วยในการดูดขับสารพิษออกมาจากรูขุมขน
 2. ช่วยลดความมันบนใบหน้า ทำให้ใบหน้ากระชับขึ้นและช่วยกระชับรูขุมขน
 3. ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและกระตุ้นการทำงานของต่อมไขมัน เพื่อคงความชุ่มชื่นให้แก่ผิว สร้างสมดุลให้ผิวหน้า และผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวชั้นนอก และผิวชั้นในให้มีสุขภาพดี
 4. มี AHA อ่อนๆ ช่วยกระตุ้นการเกิดใหม่ของเซลล์ผิว ทำให้ผิวเก่าหลุดออกเผยผิวใหม่ที่สดใส และยังกระตุ้นการสร้างวิตามินและเกลือแร่ของเซลล์ผิว ช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่น
 5. เป็นตัวกลางในการซึมซับการไหลผ่านของวิตามินต่างๆเข้าสู่เซลล์ผิว ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว ทำให้ผิวนุ่ม นวลเนียน อ่อนเยาว์ หน้าขาวใสกระชับขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

ใยอาหาร (fiber)

“ใยอาหาร (Dietary Fiber)” หรือ “ไฟเบอร์ (fiber)” เราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อน ว่ามันคืออะไร?

ไฟเบอร์ คือ อะไร? เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ใยอาหาร และ ประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ

“ไฟเบอร์ (หรือใยอาหาร)” คือ “คาร์โบไฮเดรต” ที่พบในพืช ร่างกายของเราไม่สามารถย่อยใยอาหารได้ ซึ่งแตกต่างจากคาร์โบไฮเดรตประเภทอื่นๆ แต่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่จะถูกทำลายแทน

คาร์โบไฮเดรต คือ อะไร?

“คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)” เป็น “สารชีวโมเลกุล” ที่สำคัญที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด

“ใยอาหาร (Dietary Fiber)” คือ ส่วนที่เป็น “กากอาหาร” ของพืชผัก ผลไม้ ธัญพืชและเมล็ดพืชต่างๆ ซึ่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้ไม่สามารถย่อยสลายได้ ใยอาหาร จึงถูกขับออกมากับ อุจจาระ

โดย “ใยอาหาร” ไม่ใช่ “สารอาหาร” จึงไม่มีพลังงาน แต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้น เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จึงควรต้องรับประทานใยอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

“ใยอาหาร” มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งอาหารสำหรับ “แบคทีเรียที่ดี” ในระบบย่อยอาหารของเรา ช่วยดูแลให้ระบบย่อยทำงานเป็นปกติ ดังนั้น อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มองข้ามส่วนประกอบสำคัญของอาหารที่สมดุลสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในทุกมื้อ

“ใยอาหาร (Fiber)” ถือเป็นแหล่งอาหารที่ให้พลังงานต่ํามาก มีคุณสมบัติในการพองตัว และอุ้มน้ํา จึงทําให้รู้สึกอิ่มได้เร็วและนานขึ้น อีกทั้งมีคุณสมบัติในการจับน้ําตาล และดูดซับไขมันได้ดี จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดน้ําหนักอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การรับประทานใยอาหารที่มีคุณสมบัติเป็น พรีไบโอติก (Prebiotic) ได้แก่ อินนูลิน และ โอลิโกฟรุกโตส (Oligofructose) ยังมีส่วนช่วยในการปรับสมดุล การทํางานของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้ให้ทํางานเป็นปกติ ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วย

 1. ช่วยในการขับถ่ายของลําไส้ใหญ่ 
 2. ช่วยเพิ่มมวลของกากอาหาร 
 3. ช่วยป้องกันและรักษาอาการท้องผูก และริดสีดวงทวาร 
 4. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่ 
 5. ช่วยควบคุมน้ําหนัก โดยใยอาหารชนิดละลายน้ําจะทําให้อาหาร อยู่ในกระเพาะนานขึ้น (delay gastric emptying time) โดยการฟอร์มตัวเป็นเจลเหนียวในกระเพาะ ทําให้ รู้สึกอิ่มนาน จึงรับประทานอาหารน้อยลง
 6. มีประโยชน์ในการควบคุมระดับกลูโคส และไขมันในเลือด 
 7. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการทําหน้าที่ของแบคทีเรีย ชนิดดีในลําไส้ใหญ่ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ช่วยทําให้ เยื่อบุผิวของลําไส้แข็งแรง

(อ้างอิงที่ 8-55)

 • วัยรุ่นและเด็ก โปรตีน 1.0-1.2 g ต่อนํ้าหนักตัว 1 kg
 • ชาย-หญิงทั่วไป โปรตีน 0.8-1.0 g ต่อนํ้าหนักตัว 1 kg
 • ผู้ที่รักสุขภาพ โปรตีน 1.3-1.7 g ต่อนํ้าหนักตัว 1 kg
 • ผู้ที่ต้องการ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ โปรตีน 1.4-2.0 g ต่อนํ้าหนักตัว 1 kg
 • ผู้สูงอายุ โปรตีน 1.0-1.5 g ต่อนํ้าหนักตัว 1 kg

วิธีคํานวณ ปริมาณโปรตีน ที่ต้องการใน 1 วัน ใน 1 วันคนทั่วไป ควรได้รับโปรตีน 0.8-1.0 กรัม ต่อนํ้าหนักตัว เช่น นํ้าหนักตัว 60 กก. ควรได้รับโปรตีน 48-60 กรัม

 • เด็ก ช่วยให้ร่างกาย เจริญเติบโต
 • เด็กวัยเรียน เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ และฮอร์โมน
 • วัยทํางาน ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ดูแลผิวพรรณ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเพิ่มการสร้างกลูตาไธโอน
 • คนออกกําลังกาย ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มกระบวนการ เผาผลาญไขมันในร่างกาย
 • ผู้สูงอายุ ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัว จากอาการเหนื่อยล้า และเจ็บป่วย

(อ้างอิงที่ 56)

 • ภูมิคุ้มกันต่ำ ป่วยง่าย
 • ผิวแห้งหยาบ
 • อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
 • กล้ามเนื้อใม่มีแรง จากการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ
 • เล็บ และกระดูกเปราะ
 • ผมร่วงเยอะขึ้น
 • แผลหายช้า

Q & A ถาม-ตอบ เกี่ยวกับ การทาน เวย์ โปรตีน

Q: ควรเลือกทานเวย์โปรตีนในช่วงเวลาใด?

A: สามารถเลือกทานเวย์โปรตีนในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 1. เช้าหลังตื่นนอน: ช่วยป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อในร่างกาย และเป็นช่วงเวลาที่ท้องว่าง จึงทำให้ร่างกายดูดซึมโปรตีนได้ดีที่สุด และช่วยลดความอยากอาหารในระหว่างวัน
 2. ก่อนออกกำลังกาย: เพื่อเสริมโปรตีนและพลังงานต่อการใช้งานของร่างกายในขณะออกกำลังกาย
 3. หลังออกกำลังกาย: เป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะร่างกายต้องการโปรตีนไปชดเชยและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกาย และเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายสามารถดูดซึมโปรตีนและสารอาหารต่างๆ ได้ดี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญให้ดีได้อย่างต่อเนื่อง
 4. ก่อนเข้านอน: ช่วงเวลาของการนอนหลับคือช่วงเวลาฟื้นฟูร่างกาย การดื่มเวย์ก่อนเข้านอนจะช่วยให้ร่างกายได้รับปริมาณโปรตีนที่เพียงพอเพื่อนำไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการใช้กล้ามเนื้อตลอดทั้งวันสำหรับคนที่ลดน้ำหนักอยู่
 5. เวลาหิว: การดื่มเวย์ในช่วงเวลาหิวช่วยทำให้อิ่มท้องได้ และร่างกายยังได้รับโปรตีนไปบำรุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอีกด้วย
Q: ควรทานโปรตีนเท่าไหร่ในแต่ละวัน?

A: โดยทั่วไปคนเราควรทานโปรตีน 1.0 กรัม ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม เช่น หากน้ำหนัก 50 กิโลกรัม ต้องทานโปรตีนให้ได้อย่างน้อย 50 กรัม แต่ถ้าในแต่ละวันมีกิจกรรมให้เคลื่อนไหวตัวเยอะ หรือมีการออกกำลังกาย ให้เพิ่มโปรตีนไปอีก 2-3 เท่า เพื่อให้ได้โปรตีนเข้าไปทดแทนกล้ามเนื้อที่สูญเสียไป ช่วยให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพพร้อมไปกับสุขภาพที่ดี

หมายเหตุ: เพื่อการควบคุมน้ำหนักที่ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรทานเวย์โปรตีนร่วมกับการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร การทานเวย์โปรตีนช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้ร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดอาการอยากอาหารระหว่างวัน กล้ามเนื้อไม่ทรุดโทรมจากการลดน้ำหนัก ช่วยรักษาระบบการเผาผลาญให้อยู่ในระดับที่สมดุล และช่วยให้ไม่เกิดเอฟเฟคโยโย่ตามมาอีกด้วย

กลับสู่สารบัญ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวย์โปรตีน จากกิฟฟารีน มีอะไรบ้าง?

ก็จบกันไปกับ เรื่องน่ารู้ของ เวย์โปรตีน และ สารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ก็ได้เวลา แนะนำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวย์โปรตีน จากกิฟฟารีน กันอีก เช่นเคย มีอะไรบ้าง? ไปดูกันครับ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ เวย์โปรตีนไอโซเลท ผสมเบต้า-แคโรทีน และคอลลาเจน

อาหารเสริม ไอโซเลทโปรตีน สกัดจากถั่วเหลือง และ เวย์โปรตีน จากนม ผสม แคลเซียม ชนิดผง กิฟฟารีน โซย่า-เวย์ โปรตีน (10.25 กรัม x 30 ซอง)

ตัวช่วย เสริมสร้างกล้ามเนื้อ คืนผิวพรรณให้สดใส มีน้ำมีนวล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไอโซเลทโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง และ เวย์โปรตีนจากนม ชนิดผง ผสมแคลเซียม มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน และมีกรดอะมิโนแอล-เมไธโอนีน ช่วยเร่งการสลายไขมันสะสมในร่างกาย ปราศจากน้ำตาล ใช้ซูคราโลสและแอซีซัลเฟม เค เป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ไม่มีไขมัน ให้โปรตีน 8 กรัม/ซอง ให้พลังงานเพียง 40 กิโลแคลอรี่

 • อุดมด้วยโปรตีนและแคลเซียม
 • มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กิฟฟารีน โซย่า-เวย์ โปรตีน เหมาะกับ
 • เด็กวัยกำลังโต ที่ต้องการโปรตีนในการเสริมสร้างการเจริญเติบโต
 • ผู้ที่ทำงานหนัก นักกีฬา ผู้ป่วยที่กำลังพักฟื้น ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
 • ผู้สูงอายุ ที่ต้องการสารอาหารมาทดแทนมากขึ้น
 • สตรีวัยหมดประจำเดือน
 • ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

กิฟฟารีน โซย่า-เวย์ โปรตีน (10.25 กรัม x 30 ซอง)

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใน 1 ซอง:
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง 72.91% (7.47 ก.)
โปรตีนสกัดเข้มข้นจากนม 23.64% (2.42 ก.)
แคลเซียมคาร์บอเนต 1.97% (0.20 ก.)
แอล-เมไธโอนีน 0.59% (60.6 มก.)
วิธีรับประทาน:
รับประทานวันละ 2 ซอง พร้อมมื้ออาหาร โดยผสมผลิตภัณฑ์ 1 ซองกับน้ำ 150 มล. หรือผสมในอาหาร หรือเครื่องดื่มต่างๆ เช่น นม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ เพื่อเพิ่มรสชาติ
ใช้ซูคราโลสและแอซีซัลเฟม เค เป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล *ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
เครื่องดื่ม เวย์โปรตีน ผสม คอลลาเจน และ ใยอาหาร ชนิดผง รสวานิลลา/โกโก้ กิฟฟารีน เวย์ มารีน ดริ้งก์ (30 กรัม x 15 ซอง)

ตัวช่วยทำให้ หุ่นสวย สุขภาพดี สูตรลดน้ำตาล เสริมโปรตีนให้กับร่างกาย

เครื่องดื่มเวย์โปรตีนชนิดผง ผสมคอลลาเจน และใยอาหาร รสวานิลลา/โกโก้ รสชาติกลมกล่อม หอมละมุนด้วยกลิ่นวานิลา หรือ หอมเข้มข้นด้วยกลิ่นโกโก้ รสชาติอร่อย ใช้ซูคราโลสและสติวิออลไกลโคไซด์เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ให้คอลลาเจน 700 มก. ให้โปรตีน 9 กรัม และให้พลังงานเพียง 120 Kcal./ซอง ประกอบด้วย:

 1. เวย์โปรตีน คอนเซนเทรท จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้โปรตีนคุณภาพสูง
 2. คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก จากประเทศฝรั่งเศส มีประโยชน์ต่อสุขภาพผิว
 3. ใยอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไปโอติก มีประโยชน์ต่อสุขภาพและระบบขับถ่าย

เครื่องดื่ม โปรตีนกิฟฟารีน เวย์ มารีน ดริ้งก์ เหมาะกับ:

 • ผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่ออกกำลังกาย
 • ผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีน และเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อ

กิฟฟารีน เวย์ มารีน ดริ้งก์ (30 กรัม x 15 ซอง)

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 ซอง (30 กรัม) ประกอบด้วย:
โปรตีนเวย์เข้มข้นสกัดจากนม 7 กรัม
น้ำตาลพรุกโตส 6.72 กรัม
นมผงขาดมันเนย 6.15 กรัม
มอลต์สกัด 2.3 กรัม
ใยอาหารชนิดไม่ละลายน้ำ 1.02 กรัม
คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก 700 มิลลิกรัม
อินนูลินและโอลิโกฟรุกโตส (ให้ใยอาหารละลายในน้ำ) 500 มิลลิกรัม
วิธีรับประทาน:
เทเวย์ มารีน วานิลลา/โกโก้ 1 ซอง ลงในน้ำร้อน 125 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน
อาหารเสริม คอลลาเจน เวอริซอล® ผสม เวย์โปรตีนไอโซเลท ใยอาหาร วิตามิน และ แร่ธาตุ ชนิดผง รสโกโก้ กิฟฟารีน คอลลาเจน เวย์ โปรตีน พลัส+ (26 กรัม x 10 ซอง)

นวัตกรรมใหม่ ดูแลผิวสวย โปรตีนครบ จบในหนึ่งซอง

นวัตกรรมใหม่คอลลาเจนระดับพรีเมี่ยม ดูแลผิวได้ในแบบที่คุณต้องการ ด้วยนวัตกรรมคอลลาเจน VERISOL® Bioactive Collagen Peptides จากปลา คอลลาเจน ถึง 5,000 มก./ซอง ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน ผสมเวย์โปรตีนเข้มข้น และเวย์โปรตีนไอโซเลทที่มีไขมันต่ำ พร้อมวิตามินและแร่ธาตุ ไม่ใส่น้ำตาลทราย ใช้ชูคราโลสและหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล อร่อย ได้ประโยชน์ เต็มรสโกโก้

กิฟฟารีน คอลลาเจน เวย์โปรตีน พลัส+ ประกอบด้วย:
 • คอลลาเจน VERISOL® Bioactive Collagen Peptides จากปลา 5,000 มก./ซอง
 • โปรตีนสูง 11 กรัม/ซอง (เวย์โปรตีนเข้มข้น และเวย์โปรตีนไอโซเลท)
 • ใยอาหาร 4 กรัม/ซอง
 • มีวิตามินและเกลือแร่รวม
 • พลังงาน 90 กิโลแคลอรี่/ซอง
 • ไม่มีไขมัน ไม่ใส่น้ำตาลทราย ใช้ซูคราโลสและหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล

รู้หรือไม่..อายุยิ่งมากขึ้นคอลลาเจนยิ่งลดลง

ตั้งแต่อายุ 25 ปีขึ้นไป ร่างกายจะสูญเสียคอลลาเจนปีละ 1-2% ส่งผลให้ความแข็งแรงของผิวลดลง ผิวไม่เรียบเนียน หย่อนคล้อย และเกิดริ้วรอย

6 ปัจจัยหลักที่ทำให้คอลลาเจนที่ผิวลดลง

 1. แสงแดด ความร้อน มลภาวะ
 2. ความเครียด
 3. อาหารที่มีน้ำตาลสูง
 4. อายุที่เพิ่มขึ้น
 5. การสูบบุหรี่
 6. อนุมูลอิสระต่างๆ

Bioactive Collagen Peptides เป็นนวัตกรรมใหม่ของคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและผิวพรรณ ดูดซึมได้ง่าย โดยมีงานวิจัยทางคลินิกว่าสามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวที่เริ่มหย่อนคล้อยและช่วยลดเลือนริ้วรอยได้

คุณสมบัติของ Bioactive Collagen Peptides ใน กิฟฟารีน คอลลาเจน เวย์ โปรตีน พลัส+:

 • เป็นคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดพิเศษมีความจำเฉพาะต่อผิวชั้นล่าง
 • ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนีมีการควบคุมขนาดมวลโมเลกุลที่อยู่ประมาณ 2000 ดาลตัน ทำให้ง่ายต่อการดูดซึมเข้าสู่ผิว
 • มีกรดอะมิโนที่จำเพาะต่อการสร้างคอลลาเจนที่ผิวในปริมาณสูงจึงออกฤทธิ์ที่ผิวได้ดี
มีการศึกษารับรองจากประเทศเยอรมนี ในผู้หญิง อายุ 50-70 ปี จำนวน 76 คน โดยให้รับประทานคอลลาเจนชนิด Bioactive Collagen Peptides วันละ 5,000 มก. พบว่า:
 • ความยืดหยุ่นของผิวเพิ่มขึ้น 7.6%
 • ริ้วรอยรอบดวงตาลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลัง 4 สัปดาห์
 • ริ้วรอยลดลง 15% หลังครบ 8 สัปดาห์

เอกสารอ้างอิง:

Proksch,E.,Schunck, M. and Oesser, S. 2020. Positive effect of fish-derived Bioactive Collagen Peptides on skin health. Nutrafoods 1:127-133.

กิฟฟารีน คอลลาเจน เวย์ โปรตีน พลัส+ (26 กรัม x 10 ซอง)

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 ซอง (46 กรัม) ประกอบด้วย:
นมผงขาดมันเนย,
คอลลาเจนเปปไทด์จากปลา,
โพลีเด็กซ์โตรส,
เวย์โปรตีนไอโซเลท,
ผงโกโก้,
แคลเซียมคาร์บอเนต,
แมกนีเซียมออกไซด์,
วิตามินซี,
ไอรอน อะมิโน เอซิด คีเลต,
ซิงค์บิสไกลซีเนตคีเลต,
ดี-แพนโททีเนต แคลเซียม, ไ
พริดิกซิน ไฮโดรคลอไรด์,สารสกัดจากส้ม,
วิตามินบี 12,
วิตามินดี 3,
วิตามินบี 2,
ไทอะมีนโมโนไนเตรต,
วิตามินเค 1, กรดโฟลิก,
ดี-ไบโอติน, มอลโตเดกซ์ตริน,
กัมอคาเชีย,
ซูคราโลส (ใช้เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล),
สติวิออลไกลโคไซด์
วิธีรับประทาน:
ผสมกิฟฟารีน คอลลาเจน เวย์ โปรตีน พลัส+ 1 ซอง ต่อน้ำ 150 มิลลิลิตร ชงในน้ำอุ่น หรือเชคกับน้ำเย็น หรือน้ำอุณหภูมิห้อง ไม่แนะนำชงในน้ำร้อน รับประทานวันละ 1 ซอง
เครื่องดื่ม เวย์โปรตีน ผสม น้ำมะพร้าวผง คอลลาเจน กรดอะมิโนบีซีเอเอ ซิงค์ และ วิตามินรวม ชนิดผง รสกาแฟ กิฟฟารีน ไฮ เวย์ มารีน คอฟฟี่ (46 กรัม x 10 ซอง)

เครื่องดื่ม โปรตีนสูง ไขมันต่ำ รสชาติอร่อย หอมเข้มเต็มรสกาแฟ

ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนคอนเซนเทรทและเวย์โปรตีนไอโซเลท ผสมคอลลาเจน น้ำมะพร้าวผง กรดอะมิโนบีซีเอเอ ซิงค์ และวิตามินรวม รสกาแฟ อร่อย หอม เข้มข้นรสกาแฟ บรรจุซอง พกพาสะดวก เติมโปรตีนให้ร่างกายได้ทุกที่ ทุกเวลา ให้โปรตีนสูง ไขมันต่ำ ไม่มีไขมันทรานส์ ใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล มีกรดอะมิโน BCAA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ร่างกายสูงถึง 6,458.40 มก. ให้โปรตีน 32 กรัม และให้พลังงาน 180 Kcal./ซอง ประกอบด้วย:

เวย์โปรตีนกิฟฟารีน ไฮ เวย์ มารีน คอฟฟี่ ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ ประกอบด้วย:

 • เวย์โปรตีนคอนเซนเทรท และเวย์โปรตีนไอโซเลท นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คอลลาเจนจากปลาทะเล จากประเทศฝรั่งเศส
 • น้ำมะพร้าวบริสุทธิ์สกัด ชนิดผง ให้สารเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย
 • วิตามินซี วิตามินบีรวม ซิงค์ และใยอาหาร ที่ช่วยส่งเสริมการทำงานในกระบวนการเผาผลาญอาหาร

เวย์โปรตีนกิฟฟารีน ไฮ เวย์ มารีน คอฟฟี่ เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่รักสุขภาพ และผู้ที่ออกกำลังกาย
 • ผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการเครื่องดื่มโปรตีนสูง ทดแทนมื้ออาหาร
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อ

กิฟฟารีน ไฮ เวย์ มารีน คอฟฟี่ (46 กรัม x 10 ซอง)

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 ซอง (46 กรัม) ประกอบด้วย:
เวย์โปรตีนคอนเซนเทรท,
เวย์โปรตีนไอโซเลท,
ผงกาแฟ,
ครีมเทียม,
มอลโตเด็กซ์ตริน,
น้ำมะพร้าวผง,
นมผง,
คอลลาเจนจากปลาทะเล,
กรดอะมิโนกลุ่มบีซีเอเอ,
อินนูลิน,
โอลิโกฟรุกโตส,
โซเดียมคลอไรด์,
วิตามินซี,
ซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลต,
ไนอะซินาไมด์ (วิตามินบี 3),
ไซยาโนโคบาลามิน (วิตามินบี 12),
ไทอะมีนโมโนไนเตรต (วิตามินบี 1),
กรดโฟลิก,
ซูคราโลส (ใช้เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล)
วิธีรับประทาน:
1 ซองต่อน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกติ 150 มล. ชงใส่แก้วหรือใส่กระบอกเชคคนหรือเชคให้เข้ากันรับประทานได้ทันที
เครื่องดื่มโยเกิร์ต ผสม เวย์โปรตีน และ คอลลาเจน ชนิดผง กิฟฟารีน เวย์ มารีน โยเกิร์ต (30 กรัม x 15 ซอง)

รูปร่างสวย สุขภาพดี ด้วยคุณค่าจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิต โพรไบโอติกในโยเกิร์ต

เครื่องดื่มโยเกิร์ตชนิดผง ผสมเวย์โปรตีน และคอลลาเจน รสชาติอร่อย สะดวก ทานง่าย ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ มีส่วนผสมของโยเกิร์ตชนิดผงคุณภาพ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น โพรไบโอติกส์ (Probiotic) ให้แล็กติกแอซิดแบคทีเรีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีชีวิตชนิดดีต่อลำไส้ พร้อมด้วยใยอาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น พรีไบโอติก (Prebiotic) ช่วยหล่อเลี้ยงแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ กระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ใช้ซูคราโลสและสติวิออลไกลโคไซด์เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ให้คอลลาเจน 700 มก. ให้โปรตีน 8 กรัมและให้พลังงานเพียง 110 Kcal./ซอง

เครื่องดื่ม โปรตีนกิฟฟารีน เวย์ มารีน โยเกิร์ต ประกอบด้วย:

 • โยเกิร์ตชนิดผงคุณภาพดี จากประเทศฝรั่งเศส ให้แล็กติกแอซิดแบคทีเรียที่ดีต่อสุขภาพ
 • เวย์โปรตีน คอนเซนเทรท จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้โปรตีนคุณภาพสูง
 • คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก จากประเทศฝรั่งเศส มีประโยชน์ต่อสุขภาพผิว
 • ใยอาหาร ที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก มีประโยชน์ต่อสุขภาพและระบบขับถ่าย

เครื่องดื่ม โปรตีนกิฟฟารีน เวย์ มารีน โยเกิร์ต เหมาะกับ:

 • ผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่ออกกำลังกาย
 • ผู้ที่ต้องการเสริมโปรตีน และเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
 • ผู้สูงอายุที่ต้องการป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อ
 • ผู้ที่ต้องการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ กระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

กิฟฟารีน เวย์ มารีน โยเกิร์ต (30 กรัม x 15 ซอง)

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 ซอง (30 กรัม) ประกอบด้วย:
โยเกิร์ตผง 17 กรัม
น้ำตาลฟรุกโตส 7.28 กรัม
เวย์โปรตีนเข้มข้น 4 กรัม
คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึก 700 มิลลิกรัม
อินนูลินและโอลิโกฟรุกโตส (ให้ใยอาหารละลายในน้ำ) 850 มิลลิกรัม
วิธีรับประทาน:
เทเวย์มารีน โยเกิร์ต 1 ซอง ลงในน้ำเย็น 125 มล. คนให้เข้ากัน

เวย์โปรตีนไอโซเลท ตัวช่วยเพื่อความ ฟิตแอนด์เฟิร์ม !

เครื่องดื่มเวย์โปรตีนไอโซเลทผสมคอลลาเจน วิตามินซี วิตามินบี 3 และเบต้าแคโรทีน รสโกโก้ อร่อย ดื่มง่าย ได้ประโยชน์เต็มๆ บรรจุแบบซอง พกพาสะดวก เสริมโปรตีนให้ร่างกายได้ทุกที่ทุกเวลา ย่อยง่าย ดูดซึมไว แลคโตสต่ำ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่แพ้แลคโตสในนม มีกรดอะมิโน BCAA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อถึง 6,277.60 มก. ไขมันต่ำ ให้โปรตีนสูงถึง 31 กรัม ให้พลังงาน 150 Kcal./ซอง ประกอบด้วย:

 • เวย์โปรตีนไอโซเลท จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • คอลลาเจนจากปลาทะเล จากประเทศฝรั่งเศส
 • วิตามินบี 3 วิตามินซี และเบต้าแคโรทีน
 • ใช้ซูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล

ผู้ชายสมัยนี้ เค้าดูแลตัวเองอย่างไร

5. เคล็ดลับดูดี หล่อขั้นเทพ เคล็ดลับดีๆ ที่ผู้ชายต้องแชร์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ แอสตาแซนธิน และสารที่มีประโยชน์ กับ ริ้วรอยบนผิวหนัง

หุ่นปัง!! งาน Six pack ต้องมา
คืนพลังหนุ่ม ฟื้นฟูความแข็งแรง

คู่ฮิต ฟิต และเฟิร์ม

เสริมกล้ามได้ง่ายๆที่คุณไม่ควรพลาด

ฮิต 1 คู่ฮิต…เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
ฮิต 2 คู่ฮิต…เพื่อหุ่นเฟิร์มกระชับ
ฮิต 3 คู่อิต…..เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย

กลับสู่สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

 1. โปรตีน วิชาเคมี สารชีวโมเลกุล, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ค.ส.ท.http://www.tpc.or.th/writer/head_this_book_topic.php?pos=20983123eb4bb0cb25003000popd-e8bookD-1408–
 2. ประเภทของโปรตีน วิชาเคมี สารชีวโมเลกุล, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ต.ค.ทhttp://www.tpc.or.th/writer/read_this_book_topic.php?padda5e8904393051dbd2cc30cd0&bookD=140&pageid=7&red=true&count=true
 3. ประกาศกระทรวงการ (ฉบับที่ 182 ) พ.ศ.2541 เอง จากกรมาการสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 4. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการแสดงความกล่าวบ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของการอาหาร, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงดารณสุข
 5. Health Claims: Soy Protein and Coronary Heart Disease: Final Rule. Feceral Register 6 FRE 376 October 28, 1999 – Food Lobeling US Food and Drug Administrationhttp://www.fda.gov/food/LabelingNutrition/LabelClaims/HealthComMeeting@gnificantScientificAgreemenISSA/ucm074740.htm
 6. Whey protein. Wikipedia, the free encyclopedia.http://en.wikipedia.org/wiki/Whey protein
 7. “เวย์โปรตีน” คืออะไร https://shorturl.asia/wuQhK
 8. Adolfsson, Oskar, Simin Nikbin Meydani, and Robert M. Russell. “Yogurt and gut function.’ The American journal of clinical nutrition 80.2 (2004): 245-256.
 9. Akhavan, T., Luhovyy, B. L., Brown, P. H., Cho, C. E., & Anderson, G. H. (2010). Effect of premeal consumption of whey protein and its hydrolysate on food intake and postmeal glycemia and insulin responses in young adults. The American journal of clinical nutrition, 91(4), 966-975.
 10. Akhavan, T., Luhovyy. B. L., Panahi, S., Kubant, R., Brown, P. H., & Anderson, G. H. (2014). Mechanism of action of pre-meal consumption of whey protein on glycemic control in young adults. The Journal of nutritional biochemistry, 25(1), 36-43.
 11. Alonso, Alvaro, et al. “Low-fat dairy consumption and reduced risk of hypertension: the Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) cohort.” The American Journal of clinical nutrition 82.5 (2005): 972-979.
 12. Balbis, E., Patriarca, S., Furfaro, A. L., Millanta, S., Sukkar, S. G., Marinari, U. M….. & Traverso, N. (2009). Whey proteins influence hepatic glutathione after CCl4 intoxication. Toxicology and industrial health, 25(4-5), 325
 13. Bortolotti, M., Maiolo, E., Corazza, M., Van Dijke, E., Schnelter, P., Boss, A., … & Tappy, L. (2011). Effects of a whey protein supplementation on intrahepatocellular lipids in obese female patients. Clinical Nutrition, 30(4), 494-498.
 14. Bounous, G., Batist, G., & Gold, P. (1989). Immunoenhancing property of dietary whey protein in mice: role of glutathione. Clin Invest Med, 12(3), 154-61.
 15. Bounous, G. (2000). Whey protein concentrate (WPC) and glutathione modulation in cancer treatment. Anticancer Research, 20(6), 4785-4792
 16. Castelo-Branco C., Pons F., Gratacos E., Fortuny A., Vanrell J.A., and Gonzalez-Merle J. Relationship between skin collagen and bone changes during aging. Maturitas 1994; 18: 199-206.
 17. Chitapanarux, T., Tienboon, P., Pojchamarnwiputh, S., & Leelarungrayub, D. (2009). Open labeled pilot study of cysteine rich whey protein isolate supplementation for nonalcoholic steatohepatitis patients. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 24(6), 1045-1050.
 18. Cooke, M. B., Rybalka, E., Stathis, C. G., Cribb, P. J., & Hayes, A. (2010). Whey protein isolate attenuates strength decline after eccentrically- induced muscle damage in healthy individuals. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 7(1), 30.
 19. Cribb, P. J., Williams, A. D., Carey, M. F., & Hayes, A. (2006). The effect of whey Isolate and resistance training on strength, body composition, and plasma glutamine. International journal of sport nutrition and exercise metabolism,16(5), 494.
 20. Dial, E. J., Hall, L. R., Sema, H., Romero. J. J., Fox. J. G., & Lichtenberg, L. M. (1998). Antibiotic properties of bovine lactoferrin in the host infected with Helicobacter pylori. Digestive Diseases Science, 43, 2750-2756.
 21. Fluegel, S. M., Shultz, T. D., Powers, J. R., Clark, S., Barbosa-Leiker, C.. Wright. B. R.. … & Di Filippo. M. M. (2010). Whey beverages decrease blood pressure in prehypertensive and hypertensive young men and women.International Dairy Journal, 20(11), 753-760.
 22. Frestedt, J. L., Zenk, J. L., Kuskowski, M. A., Ward, L. S., & Bastian, E. D. (2008). A whey-protein supplement increases fat loss and spares lean muscle in obese subjects: a randomized human clinical study. Nutr Metab (Lond), 5(8), 8.
 23. Frid, A. H., Nilsson, M., Holst, J. J., & Bjorck, I. M. (2005). Effect of whey on blood glucose and insulin responses to composite breakfast and lunch meals in type 2 diabetic subjects. The American journal of clinical nutrition, 82(1), 69-75.
 24. Grey, V., Mohammed, S. R., Smountas, A. A., Bahlool, R., & Lands, L. C. (2003). Improved glutathione status in young adult patients with cystic fibrosis supplemented with whey protein. Journal of Cystic Fibrosis, 2(4), 195-198.
 25. Hackney, K. J., Bruenger, A. J., & Lemmer, J. T. (2010). Timing protein Intake Increases energy expenditure 24 h after resistance training. Med Sci Sports Exerc, 42(5), 998-1003.
 26. Hilton, Eileen, et al. “Ingestion of yogurt containing Lactobacillus acidophilus as prophylaxis for candidal vaginitis.” Annals of Internal Medicine 116.5 (1992): 353-357.
 27. Huh, Jung Wook, et al. “Effect of yogurt enriched water-soluble fiber on functional constipation.” Journal of the Korean Society of Coloproctology 23.5 (2007): 312-320.
 28. Hursel, R., van der Zee, L., Westerterp-Plantenga, M.S. (2010). Effects of a breakfast yoghurt, with additional total whey protein or caseinomacropeptide-depleted alpha-lactalbumin-enriched whey protein, on diet-induced thermogenesis and appetite suppression. Br. J. Nutr., 103, 775-780
 29. Kikuchi K., Matahira Y. Efficacy of orally-ingested marine collagenpeptide on dryness and roughness of the human skin. Fragrance Journal 2003; 9: 97-102.
 30. Luhovyy, B. L., Akhavan, T., & Anderson, G. H. (2007). Whey proteins in the regulation of food intake and satiety. Journal of the American College of Nutrition, 26(6), 7045-7125.
 31. Madureira, A. R., Pereira, C. I., Gomes, A. M., Pintado, M. E., & Xavier Malcata, F. (2007). Bovine whey proteins-overview on their main biological properties. Food Research International, 40(10), 1197-1211.
 32. Meydani, Simin Nikbin, and Woel-Kyu Ha. “Immunologic effects of yogurt.” The American journal of clinical nutrition 71,4 (2000): 861-872.
 33. Micke, P., Beeh, K. M., Schlaak, J. F., & Buhl, R. (2001). Oral supplementa tion with whey proteins increases plasma glutathione levels of HIV infected patients. European Journal of clinical investigation, 31(2), 171-178.
 34. Micke, P., Beeh, K. M., & Buhl, R. (2002). Effects of long-term supplementation with whey proteins on plasma glutathione levels of HIV-infected patients. European Journal of Nutrition, 41(1), 12-18.
 35. Mortensen, L. S., Hartvigsen, M. L., Brader, L. J., Astrup, A., Schrezenmeir, J., Holst, J. J., … & Hermansen, K. (2009). Differential effects of protein quality on postprandial lipemia in response to a fat-rich meal in type 2 diabetes: comparison of whey, casein, gluten, and cod protein. The American journal of clinical nutrition, 90(1), 41-48.
 36. Pal, S., & Ellis, V. (2009). The chronic effects of whey proteins on blood pressure, vascular function, and Inflammatory markers in overweight individuals.Obesity, 18(7), 1354-1359.
 37. Pal, S., Ellis, V., & Dhaliwal, S. (2010). Effects of whey protein isolate on body composition, lipids, insulin and glucose in overweight and obese Individuals.British Journal of Nutrition, 104(05), 716-723
 38. Pennings. B., Boirie, Y., Senden, J. M., Gijsen, A. P., Kuipers, H., & van Loon, L. J. (2011). Whey protein stimulates postprandial muscle protein accretion more effectively than do casein and casein hydrolysate in older men. The American journal of clinical nutrition, 93(5), 997-1005
 39. Peters, Ruth K., et al. “Diet and colon cancer in Los Angeles county. California. Cancer Causes & Control 3.5 (1992): 457-473
 40. Phuchalwattananon A., and Surutsawadee S. (2014). inňu nu. (Online). Available from: http://www.esrg.kku.ac.th/Newsletters/4.%201%20su.pdf. 10 December 2014.
 41. Pomnchalermpong P., and Ratthanapanon N. (2014). Yoghurt. (Online). Available from: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1077/ yogurt-lain. 27 November 2014.
 42. Rongkitwatthanakul T. Clinical Highlight of Dietary Fibers on Various Disorders. In: Pothitirat W, Chansing T. Wathanalai R, editors. Pharmaceutical Diagnosis 2013: Confernce on Dietary Supplements for Community Pharmacists. Bangkok: Faculty of Pharmacy, Siam University. 2013; 1-8
 43. Saint-Sauveur, D., Gauthier, S. F., Boutin, Y., Montoni, A., & Fliss, I. (2009). Effect of feeding whey peptide fractions on the immune response in healthy and Escherichia coli infected mice. International Dairy Journal, 19(9), 537-544.
 44. Sattler, F. R., Rajicic, N., Mulligan, K., Yarasheski, K. E., Koletar, S. L., Zolopa, A., … & Bistrian, B. (2008). Evaluation of high-protein supplementation in weight-stable HIV-positive subjects with a history of weight loss: a randomized, double-blind, multicenter trial. The American journal of clinical nutrition, 88(5), 1313-1321.
 45. Shin, K., Wakabayashi, H., Yamauchi, K., Teraguchi, S., Tamura, Y., Kurokawa, M., & Shiraki, K. (2005). Effects of orally administered bovine lactoferrin and lactoperoxidase on influenza virus infection in mice. Journal of medical microbiology, 54(8), 717-723.
 46. Shin, K., Wakabayashi, H., Yamauchi, K., Teraguchi, S., Tamura, Y., Kurokawa, M., & Shiraki, K. (2005). Effects of orally administered bovine lactoferrin and lactoperoxidase on influenza virus infection in mice. Journal of medical microbiology, 54(8), 717-723.
 47. Shute, M. (2004). Effect of Whey Protein Isolate on Oxidative Stress, Exercise Performance, and Immunity (Doctoral dissertation, Virginia Polytechnic).
 48. Souza, G. T., Lira, F. S., & Rosa Neto, J. C. (2012). Dietary whey protein lessens several risk factors for metabolic diseases: a review. Lipids Health Dis, 11(1), 67.
 49. Tipton, K. D., Elliott, T. A., Cree, M. G., Wolf, S. E., Sanford, A. P., & Wolfe, R. R. (2004). Ingestion of casein and whey proteins result in muscle anabolism after resistance exercise. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36, 2073-2081.
 50. Townsend, D. M., Tew, K. D., & Tapiero, H. (2003). The importance of glutathione in human disease. Biomedicine & Pharmacotherapy, 57(3). 145-155.
 51. Wolber, F. M., Broomfield, A. M., Fray, L., Cross, M. L., & Dey, D. (2005). Supplemental dietary whey protein concentrate reduces rotavirus-induced disease symptoms in suckling mice. The Journal of nutrition, 135(6), 1470-1474.
 52. Wu, G., Fang, Y. Z., Yang, S., Lupton, J. R., & Turner, N. D. (2004). Glutathione metabolism and its implications for health. The Journal of nutrition,134(3), 489-492.
 53. Xu Z.R., Hu C.H., Xia M.S., Zhan X.A., and Wang M.Q. Effects of dietary fructooligosaccharide on digestive enzyme activities, Intestinal microflora and morphology of male broilers. Poultry Science. 2003; 82:1030-1036.
 54. Zafar, T. A., Waslien, C., AlRaefael, A., Alrashidi, N., & AlMahmoud, E. (2013). Whey protein sweetened beverages reduce glycemic and appetite responses and food intake in young females. Nutrition Research.
 55. Zavorsky, G. S., Kubow, S., Grey, V., Riverin, V., & Lands, L. C. (2007). An open-label dose-response study of lymphocyte glutathione levels in healthy men and women receiving pressurized whey protein isolate supplements. International journal of food sciences and nutrition, 58(6), 429.
 56. Kathleen M. Zelman, MPH, RD, LD. Protein: Are You Getting Enough. WebMD Medical. November 12, 2018

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

สิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกกิฟฟารีนกับเรา

 • ค่าสมัครเพียง 180 บาท เป็นสมาชิกตลอดชีพ ไม่มีค่าต่ออายุรายปี
 • รับแคตตาล็อกสินค้าพร้อมบัตรสมาชิก และรับส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาสมาชิก 25% ได้ทันที
 • รับเงินปันผล 10%-15%-25% คืนกลับมาจากการใช้สินค้าทุกเดือน และรับโบนัสพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
 • รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าราคาโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน และโปรโมชั่นของแถมประจำสัปดาห์ ได้ทุกเดือน
 • ประกันคุ้มครองชีวิตฟรี ในรหัสเดียวกัน สามี/ภรรยา วงเงินตั้งแต่ 120,000-320,000 บาท
 • สามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นผู้ใช้สินค้าเพียงอย่างเดียว หรือ ต้องการทำเป็นธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
 • สร้างเครือข่ายได้รับลิขสิทธิ์ 4%-10% พร้อมส่งต่อเครือข่าย และรายได้ทั้งหมด เป็นมรดกให้ทายาท
 • เมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วจะไม่มีการปรับหรือลดตำแหน่งในภายหลัง แม้ว่าจะไม่ได้รักษายอดในเดือนถัดไป
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกกิฟฟารีน กับ ทางเว็บไซต์ ของเรา
 • รหัส สมาชิก ของท่าน คือ คูปองส่วนลด 25% ในการ ซื้อ สินค้า กับทาง เว็บไซต์ ของเรา
 • เราจำกัดแค่ ต้องใช้คูปองกับ เว็บไชต์ ของเรา แต่ เราไม่ได้จำกัด ผู้ใช้ คุณ จะให้ใครใช้ก็ได้ โดย เราจัดส่งให้ ฟรี !
 • สำหรับ ท่าน ที่ต้องการต่อยอด ธุรกิจ ลองปรีกษาเรา เรายินดีที่จะให้คำปรึกษา แก่คุณ
 • ช่องทางสะดวกให้คำปรึกษา Fan Page Sirikul Shop
สมัครสมาชิก กิฟฟารีน
Shopping Cart
Scroll to Top