, ,

อาหารเสริม น้ำมันปลา โดย ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอกซ์ และ วิตามินเอ ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน อควา เทียร์ (30 แคปซูล)

880฿

ตัวช่วยดูแล ปัญหาตาแห้ง และ ระคายเคืองตา

กิฟฟารีน อควา เทียร์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันปลา บาย อัลกาเทรียม มีสารสำคัญคือ ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ (Tridocosahexanoina-AOX) ซึ่งเป็น DHA แบบพิเศษ มีคุณสมบัติช่วยให้ตาชุ่มชื้น และ วิตามินเอ (Vitamin A) เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้ง แสบตา ระคายเคืองตา จากการใส่คอนแทคเลนส์ และใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน

Availability: มีสินค้าอยู่ 50

อาหารเสริม น้ำมันปลา โดย ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอกซ์ และ วิตามินเอ ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน อควา เทียร์ (30 แคปซูล)
Giffarine Aqua Tear : Fish Oil Supplement By Tridocosahexanoina-AOX and Vitamin A Capsule Type (30 capsules)

ตัวช่วยดูแล ปัญหาตาแห้ง และ ระคายเคืองตา

กิฟฟารีน อควา เทียร์ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำมันปลา บาย อัลกาเทรียม มีสารสำคัญคือ ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ (Tridocosahexanoina-AOX) ซึ่งเป็น DHA แบบพิเศษ มีคุณสมบัติช่วยให้ตาชุ่มชื้น และ วิตามินเอ (Vitamin A) เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้ง แสบตา ระคายเคืองตา จากการใส่คอนแทคเลนส์ และใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน

อควา เทียร์ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนํ้ามันปลา บาย อัลกาเทรียม) ใน 1 แคปซูล ประกอบไปด้วย :

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ (Tridocosahexanoina-AOX) DHA แบบพิเศษ (Fish Oil by Algatrium)

 • มีโครงสร้างเหมือนในน้ํานมแม่ (Human-like Triglyceride)
 • แตกต่างจาก DHA ในน้ํามันปลาทั่วไป โดย DHA จะอยู่ในตําแหน่ง Sn-2 จึงมีความคงตัว และดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่า
 • มีงานวิจัยว่าเป็นประโยชน์ในผู้ที่มีอาการตาแห้ง
 • นําเข้าจากสเปน
 • ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านวัตถุดิบเพื่อสุขภาพ (Best Innovation in Health Ingredients) ในงาน Health Ingredients World Exhibition 2008

วิตามินเอ (Vitamin A)

 • มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น
 • นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์

ปัญหาโรคตาแห้งนั้นส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หากปล่อยไว้นานๆ จะมีอาการที่รุนแรงขึ้น ทำให้กระจกตาเป็นแผล อักเสบ ติดเชื้อ อาจทำให้สูญเสียดวงตาได้

อควา เทียร์ เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่มีอาการตาแห้ง แสบตา ระคายเคืองตา จากการใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ
 • ผู้ที่ตาแพ้แสง ตาขาวแห้งและแดง จากการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน
 • ผู้ที่ตาแห้งจากการทำเลสิก
 • ผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และมีอาการตาแห้งจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น
 • ผู้ที่ตามักจะโดนลม มีอาการคันตาและเคืองตาบ่อยๆ

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ และ ดวงตา

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ คือ อะไร?

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ เป็น DHA ที่อยู่ในตําแหน่ง Sn-2 มีโครงสร้างเหมือนในน้ํานมแม่ ทําให้มีความคงตัว และดูดซึมนําไปใช้ประโยชน์ที่ดวงตาได้ดี (อ้างอิงที่ 1-2)

 

คุณสมบัติ ของ ไตรโลโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ คือ อะไร?

1. ช่วยลดอาการตาแห้ง
 • ช่วยให้สุขภาพตาดีขึ้น ในคนที่มีภาวะน้าตาแห้ง
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ําตาให้ดีขึ้น
 • ช่วยลดการระเหยของน้ําตา และช่วยเพิ่มปริมาณน้ําตา ทําให้ตาชุ่มชื้นขึ้น
 • ช่วยลดอาการน้ําตาไหล จากอาการคันและเคืองตk
 • ช่วยลดการใช้น้ําตาเทียม
ในน้ําตาคนเรามีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้
 1. สารประเภทไขมัน เป็นส่วนที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุด จึงทําให้ลอยอยู่ชั้นบนสุด
 2. น้ํา เป็นของเหลวใส อยู่ชั้นกลาง
 3. เยื่อเมือก ช่วยปกป้องเนื้อตาขาวและตาดํา จากสิ่งปลอมปนเคลือบอยู่ที่เนื้อลูกตา

ร่างกายของคนเราจะมีต่อม Meibomian ทําหน้าที่ผลิตสารกลุ่มไขมัน เพื่อใช้ปกป้องการระเหยของชั้นฟิล์มที่เคลือบลูกตา ช่วยลด การระเหยของน้ําตา และทําให้ตาชุ่มชื้นตลอดเวลา แต่เมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง, มีการสัมผัสความเย็น, มลภาวะเป็นพิษ หรือ มีอนุมูลอิสระในร่างกายปริมาณสูง ต่อม Melbomian จะเกิดการอักเสบ อุดตันหรือเสื่อม

ทําให้ร่างกายผลิตน้ําตาที่ด้อยคุณภาพ มีส่วนประกอบ ประเภทไขมันที่ไม่ปกติ จึงไม่สามารถป้องกันการระเหยของของเหลวได้ ทําให้น้ําตาระเหยได้ง่าย และไม่สามารถหล่อลื่นระหว่างเนื้อเยื่อดวงตา (ลูกตา) กับเปลือกตาได้ ทําให้ชั้นเยื่อบุตาเกิดการฉีกขาด อักเสบ และระคายเคือง จนเยื่อบุตาขาวสร้างเนื้อนูน หรือพังผืดขึ้น เป็นสาเหตุของโรค ตาแห้ง ต้อลม และต้อเนื้อได้

มีงานวิจัยหลายฉบับแสดงให้เห็นว่า ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ ส่งเสริมให้ต่อม Meibomian ผลิตสารกลุ่มไขมันได้ตามปกติ และ ทําให้น้ําตามีคุณภาพ ซึ่งช่วยป้องกันและลดอาการตาแห้งหรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ (อ้างอิงที่ 3-8)

2. ช่วยทําให้ความดันลูกตาลดลง

โรคต้อหิน เป็นภาวะที่มีการทําลายหรือสูญเสียเส้นประสาทที่จอประสาทตาก่อนวัยอันควร สาเหตุหลักคือความดันในลูกตาสูงจากการ มีความผิดปกติของการไหลเวียนของน้ําหล่อเลี้ยงลูกตา ทําให้ความดันตาสูงขึ้น ความดันที่สูงจะไปกดจอประสาทตาทําให้เส้นประสาทตาเสียหายและตายในที่สุด แต่ในผู้ป่วยต้อหินบางรายก็มีการทําลายของเส้นประสาทตา โดยที่ความดันตาไม่ได้สูงกว่าคนปกติ ทั้งนี้ปัจจัยที่สําคัญอื่นๆ ได้แก่ พันธุกรรม อายุ จึงแนะนําให้ไปตรวจตาทุกปีหลังอายุ 40 ปี

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ มีงานวิจัยว่าทําให้ไขมันหรือของเหลวละลายได้ดีขึ้น จึงระบายออกได้ง่ายขึ้น อีกทั้งมีคุณสมบัติ ต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบ จึงมีส่วนช่วยทําให้ความดันลูกตาลดลง ส่งผลดีในผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดต้อหิน (อ้างอิงที่ 9-11)

 

3. ช่วยลดอาการงอตาบวมนํ้าจากภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy)

โรคเบาหวาน มักก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาหลายประการ ไม่เพียงแต่ต้อกระจก ยังมีอาการผิวกระจกหลุดลอก ต้อหิน จอประสาท ตาเสื่อม รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นสาเหตุของการตาบอดได้ คือ ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (Diabetic retinopathy) เกิดจากน้ําตาล ในเลือดสูง ทําให้เกิดความผิดปกติของเส้นเลือดฝอยในจอตา อาจเกิดจุดเลือดออกในจอตา ทําให้มีน้ําและไขมันรั่วออกมาทําให้จอตาบวมน้ํา

หากเส้นเลือดรั่วที่จุดภาพชัด (Macular Edema) จะก่อให้เกิดอาการตามัว บางรายเห็นภาพบิดเบี้ยว ถ้าเส้นเลือดที่ผิวจอประสาทตาแตกจะทําให้เกิด เลือดออกในน้ําวุ้นตา เห็นเงาดําคล้ายหยากไย่ หรือเห็นควันสีแดงลอยไปมา ถ้าโรคมีความรุนแรงอาจเกิดจอประสาทตาหลุดลอก เห็นเหมือน มีม่านบังตา หากเป็นมากจะรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้

ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาพบได้บ่อยในปัจจุบัน และพบมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น แนวทางการป้องกัน คือการควบคุมน้ําตาลในเลือด ตรวจตา เป็นระยะ อย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่านั้นตามคําแนะนําของจักษุแพทย์ ปัจจุบันมีงานวิจัยพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า -เอโอเอ็กซ์ ร่วมกับ ยาควบคุมเบาหวาน (Ranibizumab) เป็นเวลา 36 เดือน จะช่วยให้อาการจอตาบวมน้ําจากเบาหวานดีขึ้น (อ้างอิงที่ 12-14)

4. ช่วยเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงในการออกกาลังกาย

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ จะช่วยให้ร่างกายรับออกซิเจนได้มากขึ้น และเพิ่มกระบวนการเผาผลาญไขมันไปเป็นพลังงานได้ดีขึ้น จึงช่วยให้ออกกําลังกายได้นานขึ้น ทนทานขึ้น อีกทั้งยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ โดยเพิ่ม SOD GPX และ Catalase ทําให้ยับยั้งความเสื่อมเซลล์ และลดการเจ็บปวดกล้ามเนื้อในผู้ที่ออกกําลังอย่างหนักได้เป็นอย่างดี (อ้างอิงที่ 15)

5. ช่วยพัฒนาความจํา และการเรียนรู้ให้ดีขึ้น

DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในเซลล์สมอง ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ ที่มี DHA อยู่ในตําแหน่ง Sn-2 จะเป็นโครงสร้างที่คล้ายกับ DHA ที่พบในน้ํานมแม่ จึงดูดซึมและนําเข้าสู่เซลล์ได้ดี จึงมีส่วนช่วยในการทํางานของเซลล์สมอง พัฒนาความจํา และการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งยังช่วยปกป้องเซลล์จากการทําร้ายจากอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ DHA ที่อยู่ในตําแหน่ง Sn-2 มีรายงาน ว่ามีผลต่อระบบประสาทซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อโรคพาร์กินสันได้ (อ้างอิงที่ 16,17)

6. ช่วยยับยั้งไม่ให้ DNA เกิดความเสียหายจากผลของมลภาวะ

ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์ กระตุ้นการสร้างกลูตาไธโอนในร่างกาย จึงมีส่วนช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยศึกษาผลของ DHA ที่อยู่ในตําแหน่ง Sn-2 ในการปกป้องเซลล์จาก Air pollution พบว่าช่วยยับยั้ง DNA damage ได้ (อ้างอิงที่ 18,19)

สรุปคุณประโยชน์ ของ ไตรโลโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์

 1. ช่วยลดอาการตาแห้ง ปรับปรุง คุณภาพน้ําตาให้ดีขึ้น
 2. ช่วยลดการระเหยของน้ําตา และช่วยเพิ่มปริมาณน้ําตา ทําให้ตาชุ่มชื้นขึ้น
 3. ช่วยลดอาการน้ําตาไหลจากอาการคันและเคืองตา
 4. ช่วยลดการใช้นําตาเทียม ช่วยให้สุขภาพตาดีขึ้น ในคนที่มีภาวะน้ําตาแห้ง
 5. ช่วยลดอาการตาแห้งในผู้ที่รักษาโรคต้อหิน
 6. ช่วยเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงในการออกกําลังกาย
 7. ช่วยพัฒนาความจําและการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
 8. ช่วยยับยั้งไม่ให้ DNA เกิดความเสียหายจากมลภาวะ
 9. ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
โรค หรือ ภาวะที่จะแนะนำ ในการใช้ ไตรโลโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอ็กซ์
 • ผู้ที่มีอาการตาแห้ง
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นเวลานาน
 • ผู้ที่ผ่านการทําเลสิก หรือผ่าตัดแก้ไขสายตา
 • ผู้ที่ใช้น้ําตาเทียมเป็นประจํา
ข้อห้าม ข้อควรระวัง
 • ห้ามรับประทาน ในผู้ที่ เกล็ดเลือดต่ํา เลือดออกง่าย หรือมีประวัติ เส้นเลือดแตกในสมอง หรือผู้ที่รับประทานยา แอสไพริน หรือยาต้าน การแข็งตัวของเกล็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาละลายลิ่มเลือด เพราะอาจจะส่งเสริมทําให้เลือดหยุดได้ยาก เวลามีบาดแผลหรือเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ ได้
 • ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ปลาทะเล หรือนํามันปลา
หมายเหตุ

ไม่รับประทานพร้อมกับ สารที่ลดการดูดซึมน้ํามัน เช่น กลูโคแมนแนน ไคโตซาน และสารสกัดจากกระบองเพชร

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับลูทีน ซีแซนทีน วิตามิน เอ และ สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อ ดวงตา  ท่านใดสนใจ สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

ตาแห้ง ปัญหาที่ ไม่ควรละเลย

 • ตาแห้งจากการ ใส่คอนแทคเลนส์ เป็นประจํา
 • แพ้แสง ตาขาวแห้ง และแดง
 • ตาแห้ง จากการ ทําเลลิก
 • โดนลม คันตาและ เคืองตาบ่อยๆ

อาการของ โรคตาแห้ง ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจําวัน และการมองเห็น “หากปล่อยไว้นาน จนมีอาการที่รุนแรงขึ้น จะทําให้กระจกตา เป็นแผลอักเสบ ติดเชื้อ อาจทําให้สูญเสียดวงตาได้”

ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ช่วยลดอาการตาแห้ง ทั้งที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น และจากกิจวัตรประจําวัน ยืนยันจากผลงานวิจัย ในอาสาสมัคร

 • กลุ่มคนที่ ทํางานออฟฟิศ ใช้สายตาเป็นประจํา (ช่วงอายุ 25-44 ปี)
 • กลุ่มคนที่ ตาแห้งจากอายุ (ในช่วงอายุ 45 ปีขี้นไป)

จากผลงานวิจัยพบว่าการรับประทาน DHA ที่อยู่ในตําแหน่ง Sn-2 วันละ 500 มก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ช่วยให้

 • รู้สึกสบายตา ตอนตื่นนอน
 • นํ้าตาไหล จากการ ระคายเคืองตา ลดลง
 • สบายตาขึ้น มองเห็นภาพ ได้ชัดขึ้น
 • ตาขาวแดง น้อยลง
 • รู้สึกตา ชุ่มชื้นขึ้น
 • กระพริบตา ได้ง่ายขึ้น ไม่ฝืด
 • สามารถ ลดการใช้ นํ้าตาเทียม ลงได้
 • ใส่คอนแทคเลนส์ ได้นานขึ้น

เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ควรรับประทานคู่กับ :

เอกสารอ้างอิง

 1. Martin J-C, Bougnoux P. et al., 1993. Lipids.
 2. López-López A. et al. 2002. European Journalof Clinical Nutrition.
 3. 3. Galbis-Estrada. C. Mol Vis 21.
 4. Ribelles A. 2015. Biomed Res Int.
 5. Olenik A. 2014. Clin Ophthalmol 8.
 6. Pinazo-Durán MD. 2013. Clin Interv Aging 8.
 7. Olenik A. 2013. Clin Interv Aging 8.
 8. Gatell-Tortajada J. 2016. Clin Interv Aging.
 9. Villadóniga SR. et al. 2018. Journal of Ophthalmology.
 10. Galbis-Estrada C. 2013. Clin Interv Aging.
 11. Tellez-Vazquez J. 2016. Clin Ophthalmol.
 12. Lafuente M. et al. 2019. Retina.
 13. María Elena Rodríguez. et al. 2018. Clin Ophthalmol.
 14. Lafuente M. 2017. RETINA.
 15. José A. Villegas Dep. et al. 2008. Comunicación presentada enel 30 Congreso Mundial de Medicina del Deporte; Barcelona.
 16. Joan Carles.. Universitat De Barcelona.
 17. Gómez-Soler M. et al. 2018. Frontiers of Neuroscience.
 18. International Application Published under The Patent Cooperation Treaty (PCT). WO2007/071733.
 19. International Patent PCT/EP2006/070016

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

รหัสสินค้า : 41715

เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-2-02456-2-0070

ขนาด กxยxส : 5.5×5.5×10

น้ำหนัก/กิโลกรัม : 0.04

กิฟฟารีน อควา เทียร์ (30 แคปซูล)

ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ 1 แคปซูล :
น้ำมันปลา 250 มก.

วิตามินเอ 0.67 มก.

วิธีใช้ :
รับประทานวันละ 2 แคปซูล พร้อมอาหารเช้า คำเตือน : อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค ห้ามใช้ในผู้แพ้ปลาทะเล หรือน้ำมันปลา ควรระวังในผู้ที่เลือดแข็งตัวช้า หรือผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือแอสไพริน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อาหารเสริม น้ำมันปลา โดย ไตรโดโคซาเฮกซาโนอิน่า-เอโอเอกซ์ และ วิตามินเอ ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน อควา เทียร์ (30 แคปซูล)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart
Scroll to Top