เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โปรตีน และ สาหร่ายสไปรูลิน่า โดย กิฟฟารีน สไปริน่า

สารอาหารต่างๆนั้นมีความจำเป็นต่อร่างกายเราทุกคนนะครับ เพราะคนเราทุกคน ต้องกินอาหาร และ อาหารเหล่านั้นก็มีสารอาหารแตกต่างกันไป วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับ ว่า “โปรตีน และ สาหร่ายสไปรูลิน่า” เรามาเรียนรู้กันครับว่า มีอะไรกันบ้างดีกว่า

สารบัญ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โปรตีน

โปรตีนคืออะไร?

“โปรตีน (Protein)” มาจากคํา “ภาษากรีก ว่า Proteios” ซึ่งหมายถึง มีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่ง โปรตีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบมาก ในเซลล์และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตเป็น “อันดับ 2 รองจากน้ํา” ในร่างกายของเราจะมีโปรตีนอยู่ประมาณมากกว่า 1 ใน 7 ของน้ําหนักตัว โปรตีนจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต และซ่อมแซมเซลล์ต่างๆ ของ ร่างกาย

“โปรตีน (Protein)” หลายชนิดเป็น “เอนไซม์ (enzyme)” ที่ช่วยเร่งและควบคุมปฏิกิริยา เคมีในสิ่งมีชีวิตบางชนิด ทําหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆ ให้ทํางานได้ตามปกติ

ในกรณีที่ร่างกายขาดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ก็จะ สามารถได้รับพลังงานจากการสลายโปรตีนได้ด้วย อาหารที่มีโปรตีน มากได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วชนิดต่างๆ เมื่อสลายจะให้พลังงาน ประมาณ 4 กิโลแคลอรี

เมื่อเรารับประทานโปรตีนเข้าไปในร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อย ของร่างกาย ทําให้ได้หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน ที่จะสามารถดูดซึม ไปใช้ประโยชน์ได้ เรียกว่า “กรดอะมิโน (Amino acid)”

กรดอะมิโน (Amino acid)” กรดอะมิโน แต่ละโมเลกุลประกอบด้วยธาตุหลัก 4 ธาตุ ได้แก่ ไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน และไนโตรเจน โดยยึดกันด้วยพันธะเพปไทด์ นอกจากนั้น กรดอะมิโนบางชนิดยังมีกํามะถัน (S) และฟอสฟอรัส (P) เป็นส่วนประกอบด้วย

สรุปกันให้เข้าใจกันแบบง่ายๆ “โปรตีน ก็คือ กรดอะมิโน” นั่นเองครับ กรดอะมิโนที่พบในพืชและสัตว์มีประมาณ 20 ชนิด ทั้งนี้เราสามารถแบ่งกรดอะมิโนได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

กรดอะมิโน หรือ โปรตีน เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คืออะไร?
กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย (Essential amino acid)

“กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย (Essential amino acid)” เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง หรือสร้างได้ปริมาณน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จําเป็นต้องได้จากอาหารที่รับประทานเข้าไปเท่านั้น เพื่อช่วยในการ สร้างร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ดีขึ้น

กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกาย (Essential amino acid) กรดอะมิโนกลุ่มนี้ มีอยู่ 8 ตัว คืออะไรบ้าง?

 1. ลิวซีน (Leucine) : กระตุ้นการทำงานของสมอง เพิ่มกำลังให้กล้ามเนื้อ
 2. ไอโซลิวซีน (Isoleucine) : จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ผิวหนัง
 3. ไลซีน (Lysine) : เสริมสร้างการเจริญเติบโต สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและภูมิคุ้มกันระบบโลหิต มีผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตแข็งแรง
 4. เมไธโอนีน (Methionine) : ช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันและกรดไขมัน จึงบำรุงรักษาตับได้ และเป็นสารต้านความเครียด ทำให้ประสาทผ่อนคลาย
 5. เฟนิลอะลานีน (phenylalanine) : มีความจำเป็นสำหรับต่อมไธรอยด์ต่อการสร้างฮอร์โมนไธรอยด์ ที่จำเป็นต่อการเผาผลาญอาหารของร่างกาย
 6. ทรีโอนีน ( Threonine ) : ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินอาหาร ให้มีการย่อยและการดูดซึมที่ดีขึ้น ช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่ตับ
 7. ทริปโตเฟน (Tryptophan) : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามินบีได้มากขึ้น ส่งผลให้เซลล์ประสาทแข็งแรงและทำงงานได้ดีขึ้น ทำให้ช่วยผ่อนคลายความเครียดและทำให้เกิดความสงบใจเย็นลงได้
 8. วาลีน (Valine) : กระตุ้นการทำงานของระบบการควบคุมอารมณ์ และการประสานงานการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ

สําหรับเด็กต้องการกรดอะมิโนจําเป็นเพิ่มขึ้น อีกตัว คือ ฮิสติดีน (Histidine)

กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ได้ (Non-essential amino acid)

“กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ได้ (Non-essential amino acid)” เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโน และสารอินทรีย์ชนิดอื่นๆ เช่น อะลานีน (Alanine) อาร์จีนีน (Arginine) ซีลเตอีน (Cysteine) โปรลีน (Proline) และไทโรซีน (Tyrosine) เป็นต้น (อ้างอิงที่ 1)

โปรตีน ตามหลักโภชนวิทยา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คืออะไร?

ถ้าแบ่งโปรตีนตามหลักโภชนวิทยาสามารถแบ่งโปรตีนออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

โปรตีนประเภทสมบูรณ์ (Complete protein)

“โปรตีนประเภทสมบูรณ์ (Complete protein)” คือ โปรตีนที่มีกรดอะมิโนชนิดที่จําเป็นต่อร่างกายครบทุกตัว ร่างกายสามารถนํามาใช้สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดี เป็นโปรตีนที่ได้รับจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเหลือง

โปรตีนประเภทไม่สมบูรณ์ (Incomplete Protein)

“โปรตีนประเภทไม่สมบูรณ์ (Incomplete Protein)” คือ โปรตีนที่มีกรดอะมิโนชนิดจําเป็นไม่ครบทุกตัว คือมีไม่พอ เป็นโปรตีนที่ร่างกายน่ามาใช้สร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไม่ดีเป็นโปรตีนที่ได้จากพืช เด็กที่ได้รับเฉพาะโปรตีนชนิดนี้อย่างเดียว จะทําให้การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และอาจเป็นโรคขาดโปรตีนก็ได้ (อ้างอิงที่ 2)

ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับ หน้าที่ของโปรตีน จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้ กําหนดปริมาณที่แนะนําให้บริโภคต่อ 1 วันสําหรับคนไทย อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป อยู่ที่ 50 กรัมต่อวัน และกําหนดข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับ หน้าที่ของโปรตีนไว้ คือ

จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
ให้กรดอะมิโนที่จําเป็นต่อการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆ ในร่างกาย

(อ้างอิงที่ 3,4)

โปรตีนคุณภาพที่นิยมนํามาใช้ทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มักจะเป็น “โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Isolated Soy Protein)” และ “โปรตีนสกัด เข้มข้นจากนม (Whey Protein Concentrate)” หรือทั้ง 2 ชนิดผสมกัน เพราะเป็น “โปรตีนประเภทสมบูรณ์ (Complete protein)”

“โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Isolated Soy Protein)” นั้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2542 คณะกรรมการอาหารและยา (FDA) สหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้เขียน บนฉลากอาหารซึ่งมีโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบว่า

โปรตีน จากถั่วเหลืองสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนารีได้ ทั้งนี้มีรายงานว่าการผสมโปรตีนจากถั่วเหลืองลงในอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลต่ํา จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของโรคหัวใจโคโรนารี

การทดลองทางคลินิกก็แสดงให้เห็นว่า การบริโภคโปรตีนจากถั่วเหลือง เมื่อเทียบกับโปรตีนชนิดอื่น เช่น โปรตีนจากนมหรือจากเนื้อจะ สามารถลดระดับโคเลสเตอรอล และแอลดีแอลโคเลสเตอรอลได้ (อ้างอิงที่ 5)

ส่วน “โปรตีนสกัด เข้มข้นจากนม (Whey Protein Concentrate)” หรือที่เรียกกันว่า “เวย์โปรตีน (Whey Protein)” นั้น เป็นโปรตีนสกัดที่ทํามาจากเวย์ ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการทําเนยแข็ง(Cheese) จากนม (อ้างอิงที่ 6) ปริมาณโปรตีนสําหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ อยู่ที่ประมาณ 80%

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับ ความรู้เกี่ยวกับ “โปรตีน” และ ต่อไปเราขอนำเสนอ แหล่งของ “โปรตีนสมบูรณ์แบบ” ที่เพียบพร้อมด้วยกรดอะมิโนชนิดที่จําเป็น ต่อ “ร่างกายครบทั้ง 8 ชนิด มันคืออะไรกันนะ?”

กลับสู่สารบัญ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ สาหร่ายสไปรูลิน่า

สาหร่ายสไปรูลิน่า คืออะไร?

“สาหร่ายสไปรูลิน่า” เป็น สาหร่ายรูปเกลียวขนาดเล็กมาก จนต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ นับเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่มีสารอาหารหลาก หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก

“สาหร่ายสไปรูลิน่า” เป็นแหล่งของ”โปรตีนประเภทสมบูรณ์ (Complete protein)” ที่เพียบพร้อมด้วยกรดอะมิโนชนิดที่จําเป็นต่อ ร่างกายครบทั้ง 8 ชนิด (กรดอะมิโนเอสเซนเชียล, ไอโซลิวซีน, ลิวซีน, ไลซีน เมไธโอนีน, เฟนนิลอะลานิน, ทรีโอนีน, วาลีน) และอื่นๆ อีกกว่า 10 ชนิด

“โปรตีนสมบูรณ์เหล่านี้อยู่ในรูปที่ย่อยง่าย ดูด ซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็ว” สาหร่ายสไปรูลิน่ายังมีกรดไขมันที่จําเป็น และเป็นแหล่งของธาตุเหล็ก และโฟลิค แอซิด (Folic Acid) ชั้นดี ซึ่งมีความสําคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง

“สาหร่ายสไปรูลิน่า” ยังอุดม ไปด้วยแร่ธาตุที่ช่วยชะลอความเสื่อมชราของร่างกาย และลดโอกาส เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน วิตามิน อี สังกะสีและซิลิเนียม ซึ่งยังช่วยลดระดับไขมันในเลือดอีกด้วย

“สาหร่ายสไปรูลิน่า” เป็นสารอาหารจากพืช เป็นอาหารที่ดีเยี่ยมสําหรับผู้ที่ รับประทานเจและมังสวิรัติ เพราะมีโปรตีนสูง และมีวิตามินที่ช่วย ป้องกันโรคโลหิตจาง (ซึ่งอาจพบได้ในผู้ที่รับประทานอาหารเจและมังสวิรัติ)

คุณค่าทางโภชนาการ ของ สาหร่ายสไปรูลิน่า เมื่อเทียบกับอาหารอื่น
 • มีโปรตีนสูงกว่าเนื้อวัว 3-4 เท่า มากกว่าไข่ 4-5 เท่า
 • มีกรดอะมิโนทั้ง 8 ชนิด ที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ครบถ้วน
 • มีเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินเอ ที่มีมากกว่าแครอทถึง 20-25 เท่า
 • มีวิตามินและเกลือแร่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เมื่อเทียบต่อน้ําหนักกับอาหารชนิดอื่น
 • มีวิตามินบี 1 มากกว่าผัก ผลไม้ และสัตว์บางชนิดเกือบ 100 เท่า
 • มีวิตามินบี 2 มากกว่าอาหารอื่นๆ 5-20 เท่า
 • มีวิตามินบี 12 ซึ่งช่วยเสริมความจํา และช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง คนส่วนมากบริโภควิตามินบี 12 จากตับสัตว์เท่านั้น แต่ในสาหร่าย สไปรูลิน่ามีวิตามินบี 12 มากกว่าที่จะพบในดับของวัวถึง 2.5 เท่า ดังนั้น นอกเหนือจากเป็นอาหารสมองที่ดีแล้ว ยังเป็นอาหารที่ดี เยี่ยมสําหรับผู้ที่บริโภคอาหารเจ และมังสวิรัติ
 • มีกรดแกมมา-ไลโนเลนิก (Gamma Linolenic Acid) ซึ่งเป็น กรดไขมันที่สําคัญในการช่วยลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย
 • ช่วยป้องกันโรคหัวใจ
สาหร่ายสไปรูลิน่า มีผลต่อร่างกายของเรา อย่างไร ?
 1. ต้านเชื้อไวรัสหลายชนิด (Antiviral) และลดการก่อมะเร็ง(Antimutagenic)
 2. ช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
 3. ลดไขมันในเลือด ได้ทั้งโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์อย่างมีนัยสําคัญ
 4. มีสารเบต้าแคโรทีน ไฟโคไซยานิน และคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นสาร ต่อต้านมะเร็ง มีงานวิจัยว่าสามารถลดการเกิดมะเร็งในช่องปากในประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งชนิดนี้
 5. มีกรดอะมิโนเมไธโอนิน ช่วยบํารุงตับ และสามารถลดความเป็น อันตรายต่อตับเมื่อได้รับสารพิษ
 6. มีความปลอดภัยสูง ได้มีการวิจัยความเป็นพิษ และผลต่อการ ตั้งครรภ์ในสัตว์ทดลอง และพบว่าปลอดภัย

(อ้างอิงที่ 7-13)

 1. ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย เพื่อความแข็งแรงและเสริมภูมิคุ้มกัน ด้วยคุณสมบัติของโปรตีนที่ได้จากสาหร่าย Spirulina ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้ปริมาณโปรตีนสูงถึง 60-70% อุดมด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดล้วนมีประโยชน์มากมาย
 2. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูความสดชื่นให้กับร่างกาย เนื่องจากในสาหร่ายสไปรูลิน่า จะให้สารไฟโคไซยานิน ( Phycocyanin ) และโพลีแซคคาไรด์ ( Polysaccharide ) ซึ่งจะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว จึงช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทาน
 3. ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ป้องกันโรคโลหิตจาง เนื่องจากอุดมด้วยธาตุเหล็กและโฟลิก แอซิค
 4. ช่วยปรับสมดุลของระบบขับถ่าย สาหร่ายสไปรูลิน่ายังจัดเป็น Dietary fiber และมี คลอโรฟิลล์ ( Chlorophyll ) จึงสามารถปรับสมดุลของระบบขับถ่าย บรรเทาอาการท้องผูก
 5. ช่วยบำรุงระบบประสาท สาหร่ายสไปรูลิน่าอุดมด้วยกลุมวิตามินบีจ่างๆ เช่น บี 1 บี2 บี6 บี12 จึงช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้.
 6. ป้องกันโรคไขมันในเลือดสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สาหร่ายสไปรูลิน่ามีกรดแกมม่าไลโนเลนิก (GLA) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นของร่างกาย ที่ช่วยลดปริมาณของคลอเรสเตอรอลในเลือดอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคดังกล่าวได้
 7. บำรุงสายตา ป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม ในสาหร่ายสไปรูลิน่าจัดว่าเป็นแหล่งที่อุดมด้วยสารกลุ่มคาร์โรทีนอยด์ โดยเฉพาะเบต้าคาร์โรทีน ซึ่งจะเป็นสารที่ให้วิตามินเอ ซึ่งมีประโยชน์ต่อสายตา
 8. ให้แคลเซียม ป้องกันกระดูกพรุน ยังอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินอี เบต้าแคโรทีน แร่ธาตุสังกะสี แมงกานีส ซิลิเนียม ซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังมีคุณสมบัติที่ช่วยปกป้องผิวต่อแสงแดด และยังช่วยในการชะลอริ้วรอยด้วยเช่นกัน
 1. ช่วยยับยั้งผมร่วงได้
 2. ช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผม
 3. ช่วยให้สารอาหารกับรากผมทำให้เม็ดสีเพิ่มขึ้น และผมดำ ขึ้น
สาหร่ายสไปรูลิน่า เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกาย เพิ่มความแข็งแรงกับร่างกาย ผู้ใหญ่ วัยทำงาน นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา
 • ผู้ที่ขาดสารอาหาร หรือรับประทานอาหารไม่ครบ 5หมู่ในแต่ละวัน
 • ผู้ที่อ่อนเพลีย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
 • ผู้ที่มีปัญหาระบบขับถ่าย
 • ผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร อาหารไม่ย่อย
 • ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
 • ผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมักมีอาการเบื่ออาหาร และร่างกายมีกระบวนการเผาผลาญสารอาหารที่บกพร่อง จึงมีผลให้ลุ่มผู้สูงอายุขาดสารอาหารได้และมีอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้น
 • ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ
 • ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก

เอกสารอ้างอิง

 1. โปรตีน วิชาเคมี สารชีวโมเลกุล, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ค.ส.ท.http://www.tpc.or.th/writer/head_this_book_topic.php?pos=20983123eb4bb0cb25003000popd-e8bookD-1408–
 2. ประเภทของโปรตีน วิชาเคมี สารชีวโมเลกุล, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ต.ค.ทhttp://www.tpc.or.th/writer/read_this_book_topic.php?padda5e8904393051dbd2cc30cd0&bookD=140&pageid=7&red=true&count=true
 3. ประกาศกระทรวงการ (ฉบับที่ 182 ) พ.ศ.2541 เอง จากกรมาการสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 4. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการแสดงความกล่าวบ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของการอาหาร, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงดารณสุข
 5. Health Claims: Soy Protein and Coronary Heart Disease: Final Rule. Feceral Register 6 FRE 376 October 28, 1999 – Food Lobeling US Food and Drug Administrationhttp://www.fda.gov/food/LabelingNutrition/LabelClaims/HealthComMeeting@gnificantScientificAgreemenISSA/ucm074740.htm
 6. Whey protein. Wikipedia, the free encyclopedia.http://en.wikipedia.org/wiki/Whey protein
 7. Pharmacology and toxicology of Spirulina algae Rev Invest Clin 1996:48(5):389-99.
 8. Activation of the human innate immune system by Spirulina augmentation of interferon production and NK cytotoxicity by oral administration of hot water extract of Spirulina platensis.int Immunophammacol 2002 Mar;2(4):423-34
 9. Hypocholesterolemic effect of spirulina in patients with hyperlipidemic nephrotic syndrome. J Med Food 2002 Summer;5(2):91-6
 10. Evaluation of chemoprevention of oral cancer withSpirulina fusifommis. Nutr Cancer 1995,24(2):197-202
 11. Studies on the preventive effect of Spirulinamaxima on fatty liver development induced by carbon tetrachloride, in the rat. J Ethnopharmacol 1999;64(2):141-7.
 12. Selective inhibition of cyclooxygenase-2 by C-phycocyanin, a biliprotein from Spirulina platensis. Biochem Biophys Res Commun 2000 Nov 2.277(3):599-603
 13. Teratogenic study of Spirulina in rats. ArchLatinoam Nutr 1989:39(4):641-9

หลังจากที่ท่านได้รู้ว่า แหล่งของ โปรตีนสมบูรณ์แบบ ที่มีกรดอะมิโน ครบทั้ง 8 ชนิด ก็มีอยู่ที่เจ้า “สาหร่ายสไปรูลิน่า” กันไปแล้ว ก็ได้เวลา ขายของ! กันอีกเช่นเคย โดยเราขอแนะนำ อาหารเสริม สาหร่ายสไปรูลิน่า จาก กิฟฟารีน

กลับสู่สารบัญ

ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลิน่า จาก กิฟฟารีน มีอะไรบ้าง?

อาหารเสริม สาหร่ายสไปรูลิน่า ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน สไปริน่า (50 แคปซูล)

ตัวช่วย บำรุงตับ ป้องกันโรคหัวใจ และ ป้องกันโรคโลหิตจาง

กิฟฟารีน สาหร่ายสไปรูลิน่า แหล่งโปรตีนคุณภาพสูง

เป็นสาหร่ายรูปเกลียวขนาดเล็กมาก จนต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ นับเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่มีสารอาหารหลากหลายมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นแหล่งของโปรตีนสมบูรณ์แบบ ที่เพียบพร้อมด้วยกรดอะมิโนชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายครบทั้ง 8 ชนิด(กรดอะมิโนเอสเซนเชียล, ไอโซลิวซีน, ลิวซีน, ไลซีน, เมไธโอนีน, เฟนนิลอะลานิน, ทรีโอนีน, วาลีน) และอื่นๆ อีกกว่า 10 ชนิด

เอสเซนส์ ผสม สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูไลน่า สารสกัดจากต้นวิชฮาเซล และ สารสกัดจากดอกคาโมมายล์ กิฟฟารีน สไปริน่า พอร์ มินิไมซิ่ง เอสเซนส์ (100 มล.)

เอสเซนส์ สมานผิวและกระชับรูขุมขน ช่วยทำความสะอาดผิวและความมันส่วนเกิน

เอสเซนส์สมานผิวและกระชับรูขุมขน ช่วยทำความสะอาดผิวและความมันส่วนเกิน พร้อมกับเติมความชุ่มชื่นด้วยการผสานการทำงานของสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูไลน่า สารสกัดจาก Witch Hazel และสารสกัดจากดอกคาโมมายล์ อ่อนโยนต่อผิวด้วยสูตรปราศจากแอลกอฮอล์ และน้ำหอม เพื่อผิวที่เนียนเรียบ เปล่งปลั่งกระจ่างใส

สัมผัสบางเบา แต่มอบการบํารุงอย่างล้ําลึก เต็มประสิทธิภาพ

เอสเซนส์เพื่อการปรนนิบัติดูแลผิวอย่างล้ําลึก ช่วยเติมความชุ่มชื้น คืนความสดใสเปล่งปลั่ง พร้อมกระชับรูขุมขนให้ผิวเรียบเนียน จากส่วนผสมทรงคุณค่าในการบํารุงผิว ทั้งสารสกัดจากทับทิม, สารสกัดจาก ต้นวิชฮาเซล (Witch Hazel), สารสกัดจากสาหร่ายสไปรูไลน่า (Spirulina Extract) และสารสกัดจากดอกคาโมมายล์ (Chamomile Extract) อ่อนโยนต่อผิวด้วยสูตรปราศจากแอลกอฮอล์และน้ําหอม

ผลิตภัณฑ์บำรุงหนังศีรษะ สูตรปราศจากแอลกอฮอล์อ่อนโยนต่อหนังศรีษะ

กลับสู่สารบัญ

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

สิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกกิฟฟารีนกับเรา

 • ค่าสมัครเพียง 180 บาท เป็นสมาชิกตลอดชีพ ไม่มีค่าต่ออายุรายปี
 • รับแคตตาล็อกสินค้าพร้อมบัตรสมาชิก และรับส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาสมาชิก 25% ได้ทันที
 • รับเงินปันผล 10%-15%-25% คืนกลับมาจากการใช้สินค้าทุกเดือน และรับโบนัสพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
 • รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าราคาโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน และโปรโมชั่นของแถมประจำสัปดาห์ ได้ทุกเดือน
 • ประกันคุ้มครองชีวิตฟรี ในรหัสเดียวกัน สามี/ภรรยา วงเงินตั้งแต่ 120,000-320,000 บาท
 • สามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นผู้ใช้สินค้าเพียงอย่างเดียว หรือ ต้องการทำเป็นธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
 • สร้างเครือข่ายได้รับลิขสิทธิ์ 4%-10% พร้อมส่งต่อเครือข่าย และรายได้ทั้งหมด เป็นมรดกให้ทายาท
 • เมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วจะไม่มีการปรับหรือลดตำแหน่งในภายหลัง แม้ว่าจะไม่ได้รักษายอดในเดือนถัดไป
สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกกิฟฟารีน กับ ทางเว็บไซต์ ของเรา
 • รหัส สมาชิก ของท่าน คือ คูปองส่วนลด 25% ในการ ซื้อ สินค้า กับทาง เว็บไซต์ ของเรา
 • เราจำกัดแค่ ต้องใช้คูปองกับ เว็บไชต์ ของเรา แต่ เราไม่ได้จำกัด ผู้ใช้ คุณ จะให้ใครใช้ก็ได้ โดย เราจัดส่งให้ ฟรี !
 • สำหรับ ท่าน ที่ต้องการต่อยอด ธุรกิจ ลองปรีกษาเรา เรายินดีที่จะให้คำปรึกษา แก่คุณ
 • ช่องทางสะดวกให้คำปรึกษา Fan Page Sirikul Shop
สมัครสมาชิก กิฟฟารีน
Shopping Cart
Scroll to Top