เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ กระชายขาว กับ โรคโควิด-19 โดย กิฟฟารีน เอส-กระชาย พลัส จินเจอร์ สูตรไม่เติมน้ำตาล

กระชายขาว สมุนไพร พื้นบ้านของไทย เราลองมาทำความเข้าใจกับ สารสกัดจากกระชายขาว กันครับ

สารบัญ

การศึกษาวิจัย กระชายขาว กับ โรคโควิด-19

ในปัจจุบัน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชากรและระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก ประเทศไทย จึงได้มีการศึกษาประสิทธิภาพของ “กระชายขาว (Fingerroot)” ในการต้านโรค COVID-19

โดย ความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พบว่า สารสกัดสมุนไพร 2 ชนิดจากทั้งหมด 121 ตัวอย่าง สามารถยับยั้ง การเจริญเติบโตของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ สารสกัดจาก “ขิง ginger” และสารสกัด “กระชายขาว (Fingerroot)” โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นในระดับน้อยๆ และไม่เป็นพิษ

ซึ่งผลดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงกับผลการยับยั้งของ ต่อเซลล์ FDA approved drugs ได้แก่ ยา Niclosamide และยา Hydroxy- chloroquine แล้ว

ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า สารสกัดจาก “กระชายขาว (Fingerroot)” มีฤทธิ์แรงที่สุดในการยับยั้งเชื้อไวรัส โดยสารสําคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ ไวรัส คือ “แพนดูราทิน เอ (Panduratin A)” และ “พินอสตรอบิน (Pinostrobin)” (อ้างอิงที่ 1-3)

ความสําเร็จดังกล่าวข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า สารสกัดจาก “กระชายขาว (Fingerroot)” มีฤทธิ์ต้าน COVID-19 ในหลอดทดลอง

ทั้งนี้ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล กําลังเร่งพัฒนาสารสกัดจาก “กระชายขาว (Fingerroot)” เพื่อใช้ เป็นยาสําาหรับโรค COVID-19 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในการวิจัยและพัฒนาให้สําเร็จ (อ้างอิงที่ 4)

จากข้อมูลคุณประโยชน์ข้างต้นที่กล่าวมา จึงส่งผลทําให้ ปัจจุบัน “กระชายขาว (Fingerroot)” และ “ขิง (Ginger)” เป็นที่นิยมมากในการรับประทานเพื่อส่งเสริม สุขภาพ

ปัจจุบันมีการนํามาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มสําเร็จรูป เพื่อเป็น ทางเลือกกับผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นและมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพียงฉีกซองแล้วเติมน้ําร้อนก็พร้อม รับประทานได้ทันที เหมาะสําหรับเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพที่ดื่มได้ทุกวัน ในผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ ทุกเพศ และทุกวัย

กระชายขาว (Fingerroot)

เรามาทําความรู้จักกับ กระชายขาว หรือ กระชายแกง และ คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ กันดีกว่า

“กระชายขาว (Fingerroot)” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boesenbergia rotunda (L.) เป็นสายพันธุ์ที่มีการใช้ มาอย่างยาวนาน และนิยมนํามา ประกอบอาหาร ซึ่งแตกต่างจาก กระชายดํา ที่นิยมใช้ในสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ

ใน “กระชายขาว (Fingerroot)” มีพฤกษเคมีประเภท “น้ํามันหอมระเหย (Essential oils)”, “ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)”, “ฟีนอลิก (Phenolics)” และ “อัลคาลอยด์ (alkaloids)”

โดยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ “กระชายขาว (Fingerroot)” มีหลาย ประการ เช่น ขับลม ลดการบีบตัวของลําไส้ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็น สาเหตุของอาการแน่น จุกเสียด ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ในกระชายขาวมีสารสําคัญหลายชนิด เช่น โบเซนเบอร์จิน (Boesenbergin), แพนดูราทิน (Panduratin), ฟินอสทรอบิน (Pinostrobin) เป็นต้น (อ้างอิงที่ 5-8)

สรรพคุณของ กระชายขาว

สรรพคุณของ “กระชายขาว (Fingerroot)” สามารถแบ่งได้ตามองค์ความรู้ดังนี้ (อ้างอิงที่ 5)

ตำรา ยาไทย
 • เหง้า แก้ลมอันบังเกิดแต่กองหทัยวาต ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด แก้ปวดมวนท้อง ขับลม ช่วยให้กระเพาะและ ลําไส้เคลื่อนไหวดีขึ้น แก้บิดมูกเลือด แก้ปวดเบ่ง รักษาลําไส้ใหญ่อักเสบ แก้โรคอันเกิดในปาก แก้ปากเปื่อย ปากแห้ง ปากแตกเป็นแผล แก้มุตกิด (ตกขาว) ขับระดูขาว บํารุงกําลัง ช่วยเจริญอาหาร แก้ใจสั่น
 • ราก (นมกระชาย) แก้กามตายด้าน ทําให้กระชุ่มกระชวย บํารุงความกําหนัด มีสรรพคุณคล้ายโสม หมอโบราณเรียกว่า “โสมไทย”
 • หัวและราก ขับปัสสาวะ แก้กระษัย เบาเหลือง-แดง เจ็บปวดบั้นเอว บํารุงกําหนัด บํารุงหัวใจ บํารุงกําลัง แก้ใจสั่นหวิว ขับปัสสาวะ หัวใช้เผาไฟแล้วนํามาฝนรับประทานกับน้ําปูนใส เป็นยาแก้บิด แก้โรคบังเกิดในปาก แก้มุตกิต (ตกขาว)
บัญชียาจากสมุนไพร

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ ระบุตํารับ “ยาเลือดงาม” มีส่วนประกอบของ “เหง้า” กระชายร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตํารับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการ ปวดประจําเดือน ช่วยให้ประจําเดือนมาเป็นปกติ แก้มุตกิด (ตกขาว)

คุณประโยชน์ของ กระชายขาว จากงานวิจัย
 1. ต้านอักเสบ
 2. ต้านอนุมูลอิสระ (อ้างอิงที่ 9, 10)
 3. ต้านไวรัส HIV-1 และไวรัสโรคมือเท้าปาก
 4. ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา อะมีบา และปรสิต (อ้างอิงที่ 11, 12)
 5. ช่วยป้องกันมะเร็ง ยับยั้ง เชลล์มะเร็ง มะเร็งเต้านม (MCF-7) มะเร็งลําไส้ใหญ่ (H-29) มะเร็งต่อมลูกหมาก (PC3 และ DU145) มะเร็งปอด (A549) และลูคิเมีย (อ้างอิงที่ 11, 12)
 6. ประโยชน์ของ กระชายขาว ต่อระบบ ทางเดินอาหาร ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา อะมีบา และปรสิต ช่วยลดอาการ ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยขับลม ต้านการเกิดแผล ในกระเพาะอาหาร ส่งผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร (อ้างอิงที่ 13)
 7. ประโยชน์ของ กระชายขาว ต่อตับ ลดการทําลายตับ เมื่อได้รับสารพิษ (อ้างอิงที่ 14)
 8. ช่วยยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มในช่องปาก ต้านโรคปริทันต์ อักเสบ ป้องกันการเกิดมะเร็งที่ฟัน และช่วยลดกลิ่นปาก
 9. กระชายขาว กับ โควิด-19 จากงานวิจัยในหลอดทดลอง พบว่า…สารสกัดจากกระชายขาว มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ เพิ่มจํานวนของไวรัสโควิด-19 (SARS-CoV-2)ได้ ที่ปริมาณความเข้มข้นในระดับน้อยๆ โดยไม่เป็นพิษต่อเซลล์ โดยสารสําคัญที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งไวรัสคือ แพนดูราทิน เอ (Panduratin A) และพินอสทรอบิน (Pinostrobin) “จึงถือได้ว่า กระชายขาว เป็นสมุนไพรทางเลือกในการ ดูแลสุขภาพ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกต่อไป” (อ้างอิงที่ 1-4)

จากข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว จึงถือได้ว่า “กระชายขาว (Fingerroot)” เป็น สมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ที่น่าสนใจ และถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ ดูแลสุขภาพ

เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด ในการรับประทานสมุนไพรทุกชนิด ควรศึกษาข้อห้ามข้อควรระวัง ก่อนการรับประทานทุกครั้ง

 1. เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงไม่แนะนําในเด็ก สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร
 2. เนื่องจากมีความเป็นสมุนไพร จึงควรระวังและควรปรึกษาแพทย์ในผู้ที่ตับอักเสบมาก คือมีค่าการทํางานของตับ เอนไซม์ SGOT SGPT มากกว่า 40 IU
 3. ควรระวัง และควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัว ของเลือดหรือเกล็ดเลือด และผู้ที่มีโรคเกล็ดเลือดต่ำ

กลับสู่สารบัญ

“ขิง (Ginger)” เป็นพืชอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Zingiber officinale Roscoe ขิงมีสรรพคุณเป็นยา ทั้งในตํารับยา ไทย จีน และแพทย์อายุรเวท มีคุณสมบัติเป็นยาขับลม ลดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน แก้ท้องผูก เหงือกอักเสบ แก้ไอขับเสมหะ บรรเทา ข้ออักเสบ รักษาอาการปวดศีรษะรวมทั้งช่วยกระตุ้นการอยากอาหาร (อ้างอิงที่ 15)

ประโยชน์ ของ สารสกัดจาก ขิง (Ginger Extract) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 1. ลดอาการปวดและอักเสบในผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และลดการปวดกล้ามเนื้อ (อ้างอิงที่ 16-19)
 2. ลดอาการปวดประจําเดือนได้ไม่แตกต่างจากยาต้านการอักเสบ ที่นิยมใช้กันทั่วไป และช่วยลดการสูญเสียเลือดประจําเดือน ในผู้หญิงที่มีปัญหาประจําเดือนมามาก (อ้างอิงที่ 20,21)
 3. ลดอาการคลื่นไส้ อาเจียนในสตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบําบัด และจากการเมารถเมาเรือ (อ้างอิงที่ 22-24)
 4. ลดระดับไขมันในเลือด (อ้างอิงที่ 25)
 5. ช่วยลดความรุนแรงของอาการปวดไมเกรน (อ้างอิงที่ 26)
 6. ช่วยเรื่องอาหารไม่ย่อย (อ้างอิงที่ 27)
โรค หรือ ภาวะที่จะแนะนำ ในการใช้ ขิง
 • ใช้ได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่ต้องการควบคุม นํ้าหนัก
 • ผู้ป่วยนอนกรน
 • ผู้ป่วยเบาหวาน
 • ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง
 • สตรีปวดประจําเดือน
 • สตรีหลังคลอด
 • ผู้ป่วยข้อเสื่อม เข่าเสื่อม ข้อกระดูกสันหลังเสื่อม
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ (ที่ไม่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือเกล็ดเลือด)
 • ผู้ป่วยไมเกรน
ข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการใช้ ขิง
 1. ระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (Anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelets) เนื่องจากอาจทําให้เลือดแข็งตัวช้า และทําให้เลือดไหลหยุดยาก
 2. ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ําดี ยกเว้นภายใต้ การดูแลของแพทย์
 3. ไม่แนะนําให้รับประทานในเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี 

“วิตามินซี (Vitamin C)” หรือ “กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid)”

“วิตามิน ซี (Vitamin C)” เป็น “สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)” ที่ดี มีส่วนช่วยในการสร้าง เนื้อเยื่อ “คอลลาเจน (Collagen)” จึงช่วยลดการเกิดริ้วรอยและช่วยป้องกันอันตรายจากรังสียูวีจากแสงแดด นอกจากนี้ยังสามารถลดภาวะการเกิดผิวหมองคล้ําได้อย่างนัยสําคัญ จึงเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ผิวพรรณแลดูกระจ่างใส และมีสุขภาพดี 

ประโยชน์ของ วิตามินซี (Vitamin C) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

มีบทบาทในระบบ “ปฏิกิริยาไฮดร๊อกซิเลชั่น (Hydroxylation)” ของ “โพรลีน (Proline)” เพื่อสร้าง “คอลลาเจน (Collagen)” ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระดูก กระดูกอ่อน ฟัน และผนังเส้นเลือด ช่วยเพิ่มการดูดซึมของเหล็ก ถ้าขาดจะมีเลือดออกตามไรฟัน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหงือกบวม ฟันหลุดง่าย

 1. มีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 2. มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
 3. มีช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
 4. มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนเพื่อการทํางานตามปกติของผิวหนัง (อ้างอิงที่ 28)
โรค หรือ ภาวะที่จะแนะนำ ในการใช้ วิตามินซี
 • เหมาะกับบุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียเป็นประจํา

“ชิงค์ (Zinc) หรือ สังกะสี ” เป็น “แร่ธาตุ” ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกาย ถึงแม้ร่างกายจะต้องการในปริมาณน้อย แต่ไม่สามารถสังเคราะห์ ได้เอง จึงควรได้รับจากอาหารเพิ่มเติม

โดยซิงค์ “กลูโคเนต(Gluconate)” เป็น “ชิงค์ (Zinc)” ในรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมและนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย “ชิงค์ (Zinc)” ทํางานคล้ายเป็น “ตํารวจจราจร” คอยควบคุมให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทํางานร่วมกับเอนไซม์ต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการทํางานของอวัยวะในร่างกาย หลายด้าน

เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของร่างกาย การสร้าง เนื้อเยื่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกัน การกําจัดสารพิษ กระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต อีกทั้งยังช่วยสร้างความแข็งแรงของเส้นผมและรากผม จึงลดอาการขาดหลุดร่วงของเส้นผมก่อนเวลาอันสมควร

นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสมดุลของปริมาณไขมันในผิวหนัง และช่วยลดการอุดตันของไขมันบริเวณชุมชนซึ่งเป็นที่มาของการอักเสบของผิว จึงช่วยป้องกันการเกิด “สิว” ได้

นอกจากนี้ยังพบว่า “ชิงค์ (Zinc)” เกี่ยวข้องกับการทํางานของต่อมลูกหมาก และจําเป็นในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย ช่วยให้สเปิร์มแข็งแรง และช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศของเพศชายอีกด้วย

ทั้งนี้จากงานวิจัยพบว่า “ชิงค์ (Zinc)” ช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในเซลล์ (ด้วยกลไกยับยั้งการสังเคราะห์ RNA ของไวรัส) โดยมีรายงานว่าช่วยยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดดังนี้

 • HIV-1
 • Poliovirus
 • Influenza virus (ไวรัสไข้หวัดใหญ่)
 • SARS-coronavirus (SARS-CoV) หรือไวรัสก่อโรคซาร์สได้ดี
ประโยชน์ ของ ชิงค์ (Zinc)
 1. ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโต สร้างเนื้อเยื่อ ระบบสืบพันธุ์ ให้เป็นไปตามปกติ
 2. มีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 3. มีช่วยสร้างความแข็งแรงของ ผิว ผมและเล็บ (อ้างอิงที่ 29)
โรค หรือ ภาวะที่จะแนะนำ ในการใช้ ชิงค์ (Zinc)
 • บุคคลทั่วไป
 • บุคคลที่ต้องการบํารุงผิวพรรณ
 • ผู้ที่มีปัญหามีบุตรยาก จากสเปิร์มไม่แข็งแรง

“เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)” เป็นสารประกอบประเภทน้ําตาล หลายโมเลกุลหรือที่เรียกกันว่า โพลีแซคคาไรด์ พบได้ในผนังเซลล์ ของยีสต์ เห็ดรา ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ โดยคุณประโยชน์ของ “เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)” มีงานวิจัยสนับสนุนว่า “เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)” มีคุณสมบัติในเรื่องการกระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกัน ทําให้ร่างกายสามารถต้านเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม ได้ดีขึ้น ช่วยปกป้องร่างกายจากการเจ็บป่วย และทําให้ร่างกายอยู่ใน สภาวะที่เตรียมพร้อมและตื่นตัวอยู่เสมอ (อ้างอิงที่ 30-35)

ประโยชน์ ของ เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทําลายเชื้อโรคต่างๆ ของ เม็ดเลือดขาว
 2. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําให้ ร่างกายสามารถต้านเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น
โรค หรือ ภาวะที่จะแนะนำ ในการใช้ เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)
 • ผู้ที่เป็นภูมิแพ้หรือ ผู้ที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกัน
 • โรคมะเร็ง
 • โรคเอดส์
 • ผู้สูงอายุ
ข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการใช้ เบต้า-กลูแคน
 • ห้ามรับประทานในผู้ป่วย ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ เพราะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

ผลิตภัณฑ์ สารสกัดจากกระชายขาว จาก กิฟฟารีน มีอะไรบ้าง?

อาหารเสริม สารสกัดจากกระชายขาว เบต้า-กลูแคน, ซิงก์ และ วิตามิน ซี สูตรไม่เติมน้ำตาล กิฟฟารีน กระชาย-พลัส (60 แคปซูล)

กระชายบดผงเข้มข้น เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีกว่า

กระชายขาวบดผงในรูปแบบแคปซูล เข้มข้นกว่ากระชายสดถึง 15 เท่า เพิ่มคุณประโยชน์ด้วยส่วนผสมของ เบต้า-กลูแคน, ซิงก์ และ วิตามิน ซี สะดวก รับประทานง่าย

ประโยชน์ของกระชายขาวในด้านต่างๆ

 • ต้านอักเสบ
 • ต้านอนุมูลอิสระ
 • ต้านไวรัส HIV-1 และไวรัสโรคมือเท้าปาก
 • ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา อะมีบา และปรสิต
 • ยับยั้งเซลล์มะเร็ง (เต้านม, ลำไส้ใหญ่, ต่อมลูกหมาก, ปอด และลูคิเมีย)

ประโยชน์ของกระชายขาว ต่อ ระบบทางเดินอาหาร

 • ช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
 • ช่วยขับลม
 • ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
 • ส่งผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ

ประโยชน์ของกระชายขาว ต่อ ตับ

 • ลดการทำลายตับเมื่อได้รับสารพิษ

กระชายขาว กับ โควิด-19

จากงานวิจัยในหลอดทดลอง พบว่า สารสกัดจากกระชายขาว มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโควิด-19 (SARS-CoV-2) ได้ที่ปริมาณความเข้มข้นในระดับน้อยๆโดยไม่เป็นพิษต่อเซลล์ 

โดยสารสำคัญที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งไวรัสคือ แพนดูราทิน เอ (Panduratin A) และพินอสทรอบิน (Pinostrobin) จึงถือได้ว่า กระชายขาวเป็นสมุนไพรทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิคต่อไป

คำเตือน

 • เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงไม่แนะนำในเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
 • เนื่องจากมีความเป็นสมุนไพร จึงควรระวังและควรปรึกษาแพทย์ในผู้ที่ตับอักเสบมาก คือมีค่าการทำงานของตับ เอนไซม์ SGOT SGPT มากกว่า 40 IU
 • ควรระวัง และควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่รับยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือเกล็ดเลือด และผู้ที่มีโรคเกล็ดเลือดต่ำ

กิฟฟารีน กระชาย-พลัส (60 แคปซูล)

ส่วนประกอบสำคัญใน 1 แคปซูล:
กระชายผง 250 มก.
เบต้า-กลูแคนจากยีสต์ 85% 23.53 มก.
ซิงก์ อะมิโน แอซิตคีเลต 20% 18.75 มก. (ให้ซิงก์ 3.75 มก.)
กรดแอสคอร์บิก 15 มก. (ให้วิตามินซี 15 มก.)
วิธีรับประทาน:
รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร

เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป ผสมกระชายผง วิตามินซี ซิงก์ และเบต้า-กลูแคน กิฟฟารีน เอส-กระชาย พลัส จินเจอร์ (5 กรัม x 10 ซอง)

ดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยสมุนไพรไทยใกล้ตัว โรคโควิด-19

เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูป ผสมกระชายผง วิตามินซี ซิงก์ และเบต้า-กลูแคน อร่อย สดชื่น ได้ประโยชน์จากสมุนไพรเข้มข้น ดื่มได้ทุกวัน สูตรไม่เติมน้ำตาล ใช้ซูคราโลส และแอซีซัลเฟม เค เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาล ให้พลังงานต่ำเพียง 15 กิโลแคลอรี/ซอง

 • ให้ วิตามินซีสูง
 • ให้ สังกะสีสูง

กิฟฟารีน เอส-กระชาย พลัส จินเจอร์ สูตรไม่เติมน้ำตาล (5 กรัม x 10 ซอง)

ส่วนประกอบโดยประมาณใน 1 ซอง:
ขิงผง 2.75 กรัม (เทียบเท่ากับการรับประทานขิงสด 6.875 กรัม)
กระชายผง 1.25 กรัม (เทียบเท่ากับการรับประทานกระชายขาวแบบสด 18.75 กรัม)
วิตามินซี 67.50 มก.
เบต้า-กลูแคนจากยีสต์ 53 มก.
ซิงก์อมิโนแอซิดคีเลต 20 มก.
ไม่ใส่น้ำตาลทราย ใช้ซูคราโลส และแอซีซัลเฟม เค เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทราย
วิธีรับประทาน:
ชง 1 ซอง ต่อน้ำร้อน 1 ถ้วย (120 มล.) แล้วคนให้เข้ากัน

น้ำยากระชายกึ่งสำเร็จรูป อาหารไทย ภาคกลาง มีติดบ้านไว้ อุ่นใจแน่นอน กิฟฟารีน น้ำยากระชาย (42 กรัม x 6 ซอง)

น้ำยากระชาย รสชาติเข้มข้นถึงเครื่อง ทานคู่กับอะไรก็อร่อย

อร่อยลงตัวด้วยสมุนไพรไทย รับประทานคู่กับเส้นหมี่ เส้นขนมจีน เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือ ข้าวสวยร้อนๆ สามารถเติมผัก เนื้อสัตว์ ลูกชิ้นและอื่นๆได้ เพื่อความอร่อยยิ่งขึ้น พกพาสะดวก ประหยัดเวลาในการประกอบอาหารรับประทานเอง

1 ซอง รสชาติเข้มข้นถึงเครื่อง ผสมผสานความอร่อยลงตัวด้วยสมุนไพรไทย

 • ซีอิ๊วขาว
 • น้ําพริกเผา
 • ข่า
 • พริก
 • มะพร้าว
 • กะทิ
 • ถั่วเหลือง
 • กระชาย
 • น้ําตาลทราย

มีติดบ้านไว้ อิ่มอร่อย ได้ง่ายๆ ในทุกมื้ออาหาร

 1. น้ํายากระชาย 1 ซอง (42 กรัม)
 2. เติมน้ําร้อน 100 มล. (สามารถปรับเพิ่มลดปริมาณน้ําได้ เพื่อความ เข้มข้นที่ต้องการ)
 3. คนให้เข้ากัน รับประทาน คู่กับเส้นหมี่ เส้นขนมจีน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป หรือข้าว

รับประทานคู่กับอะไรก็อร่อย มีติดบ้านไว้ อุ่นใจแน่นอน

 • เส้นบะหมี่ กึ่งสําเร็จรูป
 • ข้าวสวย
 • เส้นขนมจีน
 • เส้นหมี่
ส่วนประกอบสำคัญใน 1ซอง (42 กรัม):
กะทิ 38.00 %
ถั่วเหลือง 25.00 %
กระชาย 10.00 %
ตะไคร้ 5.00 %
พริก 5.00 %
ซีอิ๊วขาว 5.00 %
มะพร้าว 4.00 %
ข่า 2.00 %
เกลือเสริมไอโอดีน 2.00 %
น้ำตาล 2.00 %
น้ำพริกเผา 2.00 %
วิธีรับประทาน: 1 ซอง เติมน้ำร้อน 100 มล. (สามารถปรับเพิ่ม ลดปริมาณน้ำได้เพื่อความเข้มข้นที่ต้องการ) รับประทานคู่กับเส้นหมี่ เส้นขนมจีน เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือ ข้าวสวยร้อนๆ

กลับสู่สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

 1. High-content screening of Thai medicinal plants reveals extract and its component Panduratin A as anti-SARS-COV-2 agents. https://www.nature.com/ articles/s41598-020-77003-3
 2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “ประสิทธิภาพของกระชายขาว ด้าน COVID-19- มหาวิทยาลัยมหิดล https://mahidol.ac.th/th/2020/fcels-covid-19/
 3. กระชาย กับศักยภาพการพัฒนา เป็นยาต้านไวรัสก่อโรคโควิค -19 กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข http://ttmic.co.th
 4. สารสกัดกระชายขาว ด้าน COVID-19 รามาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.rama.mahidol.ac.th/ramaclinic/article/0sep2020-1522
 5. กระชาย ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=3
 6. กระชาย สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 7. Fingerroot, Boesenbergia rotunda and its Aphrodisiac Activity. Pharmacogn Rev. 2017 Jan-Jun; 11(21): 27-30.
 8. กระชายดํากับสมรรถภาพทางเพศชาย, อรัญญา ศรีบุศราคัม. สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
 9. Boesenbergia rotunda: From Ethnomedicine to Drug Discovery Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012:1-25.
 10. Therapeutic Effects of Boesenbergia rotunda. International Journal of Science and Research. 2017;6(8):1323-1327.
 11. Boesenbergia rotunda: From Ethnomedicine to Drug Discovery Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2012:1-25.
 12. Therapeutic Effects of Boesenbergia rotunda. International Journal of Science and Research. 2017;6(8):1323-1327.
 13. Efficacy and Safety of Fingerroot (Boesenbergia rotundal Extract in Patients with Functional Dyspepsia: A Randomized, Placebo-Controlled Trial Digestion. 2020 Sep 30,1-8
 14. Machanism of Hepatoprotective Effect of Boesenbergia rotunda in Thioacetamide-Induced Liver Damage in Rat, 2013:1-13
 15. ประสิทธิภาพของสมุนไพรขิงในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน, สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_details.subpage =article_detail&id=266
 16. Effects of a ginger extract on knee pain in patients with ccteoarthritis. Arthritis Rheum, 2001 Nov:44:11:2531-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11710709/
 17. The effects of Zintona EO (a ginger extract) on symptomatic gonarthritis, Osteoarthritis Cartilage. 2003 Nov:11011):783-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14509531/
 18. Ginger (Zingiber officinale) in rheumatism and musculoskeletal disorden. Med Hypotheses. 1992 Dec;39(4):342-8. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pi/030698779290059
 19. Effect of ginger powder supplementation on nitric oxide and C-reactive protein in elderly knee osteoarthritis patients: A 12-week double-blind randomized placebo-controlled clinical trial. J Tradit Complement Med. 2015 Jan 28,6(3):199-203. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27419081/
 20. Comparison of effects of ginger, mefenamic acid, and ibuprofen on pain in women with primarydysmenorrhea. J Altern Complement Med. 2009 Feb;15(2):129-32. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216660/
 21. Effect of ginger (Zingiber officinale) on heavy menstrual bleeding: a placebo-controlled, randomized clinical trial. Phytother Res. 2015 Jan;29(1):114-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25298352/
 22. Effect of a ginger extract on pregnancy-induced nausea: a randomised controlled trial. Aust NZJ Obstet Gynaecol. 2003 Apr;43(2):139-44. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14712970/
 23. The efficacy of ginger for the prevention of postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2006 Jan;194(1):95-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14712970/
 24. ขิง, ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, http://www.thaicrudedrug.com/main.php?action=viewpage&pid=39
 25. Investigation of the effect of ginger on the lipid levels. A double blind controlled clinical trial. Saudi Med J. 2008 Sep;29(9):1280-4, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18813412/
 26. Comparison between the efficacy of ginger and sumatriptan in the ablative treatment of the common migraine. Phytother Res. 2014 Mar;28(3):412-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23657930/
 27. Effect of ginger on gastric motility and symptoms of functional dyspepsia. World J Gastroenterol. 2011 Jan 7; 17(1): 105-110. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21218090/
 28. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร http://www.ratchakitcha.soo.go.th/DATA/PDF/2562/E/146/T_0051.PDF
 29. DiSilvestro, R.A. and Swan, M. Comparison of Four Commercially Available Zinc Supplements for Performance in a Zinc Tolerance Test. The FASEB Journal 22, 2008.
 30. Immune-modulatory effects of dietary Yeast Beta-1,3/1,6-D-glucan. Stier et al. Nutrition Journal 2014, 13:38. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4012169/pdf/1475-2891-13-38.pdf
 31. Dietary modulation of immune function by beta-glucans. Review Physiol Behav. 2008 May 23,94(2):276-84. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18222501/
 32. Purification of soluble beta-glucan with immune-enhancing activity from the cell wall of yeast. Biosci Biotechnol Biochem. 2001 Apr;65(4):837-41. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11388461/
 33. Effects of Yeast (1,3)-(1,6)-Beta-Glucan on Severity of Upper Respiratory Tract Infections: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study in Healthy Subjects. Journal of the American College of Nutrition Volume 38, 2019 – Issue 1. Pages 40-50 | Received 18 Jan 2018, Accepted 15 May 2018, Published online: 10 Sep 2018. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07315724.2018.1478339
 34. Yeast (1,3)-(1,6)-beta-glucan helps to maintain the body’s defence against pathogens: a double-blind, randomized, placebocontrolled, multicentric study in healthy subjects. Eur J Nutr (2013) 62:1913-1918. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3832763/pdf/394_2013_Article_492.pdf
 35. A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Nutritional Study Using an Insoluble Yeast Beta-Glucan to Improve the Immune Defense System. Food and Nutrition Sciences > Vol.3 No.6, June 2012. https://www.scirp.org/journal/Paperinformation.aspx?PaperD=19913

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

สิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิกกิฟฟารีนกับเรา

 • ค่าสมัครเพียง 180 บาท เป็นสมาชิกตลอดชีพ ไม่มีค่าต่ออายุรายปี
 • รับแคตตาล็อกสินค้าพร้อมบัตรสมาชิก และรับส่วนลดในการซื้อสินค้าราคาสมาชิก 25% ได้ทันที
 • รับเงินปันผล 10%-15%-25% คืนกลับมาจากการใช้สินค้าทุกเดือน และรับโบนัสพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
 • รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าราคาโปรโมชั่นพิเศษประจำเดือน และโปรโมชั่นของแถมประจำสัปดาห์ ได้ทุกเดือน
 • ประกันคุ้มครองชีวิตฟรี ในรหัสเดียวกัน สามี/ภรรยา วงเงินตั้งแต่ 120,000-320,000 บาท
 • สามารถเลือกได้ว่าต้องการเป็นผู้ใช้สินค้าเพียงอย่างเดียว หรือ ต้องการทำเป็นธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
 • สร้างเครือข่ายได้รับลิขสิทธิ์ 4%-10% พร้อมส่งต่อเครือข่าย และรายได้ทั้งหมด เป็นมรดกให้ทายาท
 • เมื่อขึ้นตำแหน่งแล้วจะไม่มีการปรับหรือลดตำแหน่งในภายหลัง แม้ว่าจะไม่ได้รักษายอดในเดือนถัดไป

สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกกิฟฟารีน กับ ทางเว็บไซต์ ของเรา

 • รหัส สมาชิก ของท่าน คือ คูปองส่วนลด 25% ในการ ซื้อ สินค้า กับทาง เว็บไซต์ ของเรา
 • เราจำกัดแค่ ต้องใช้คูปองกับ เว็บไชต์ ของเรา แต่ เราไม่ได้จำกัด ผู้ใช้ คุณ จะให้ใครใช้ก็ได้ โดย เราจัดส่งให้ ฟรี !
 • สำหรับ ท่าน ที่ต้องการต่อยอด ธุรกิจ ลองปรีกษาเรา เรายินดีที่จะให้คำปรึกษา แก่คุณ
 • ช่องทางสะดวกให้คำปรึกษา Fan Page Sirikul Shop
สมัครสมาชิก กิฟฟารีน
Shopping Cart
Scroll to Top