, ,

อาหารเสริม กระชายขาวผง ผสม เบต้า-กลูแคนจากยีสต์ วิตามินซี และ ซิงก์ ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน กระชาย-พลัส (60 แคปซูล)

300฿

กระชายบดผงเข้มข้น เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีกว่า

กระชายขาวบดผงในรูปแบบแคปซูล เข้มข้นกว่ากระชายสดถึง 15 เท่า เพิ่มคุณประโยชน์ด้วยส่วนผสมของ เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan), ชิงค์ (Zinc) และ วิตามินซี (Vitamin C) สะดวก รับประทานง่าย จากสมุนไพรใกล้ตัว สู่การดูแลร่างกาย ในแบบที่ดีกว่า กิฟฟารีน กระชาย-พลัส ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

 • กระชายผง 250 มก.
 • เบต้า-กลูแคน จากยีสต์ 23.53 มก.
 • ซิงก์ 3.75 มก.
 • วิตามินซี (Vitamin C) 15 มก.

Availability: มีสินค้าอยู่ 20

อาหารเสริม กระชายขาวผง ผสม เบต้า-กลูแคนจากยีสต์ วิตามินซี และ ซิงก์ ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน กระชาย-พลัส (60 แคปซูล)
Giffarine Krachai-Plus : Dietary Supplement Fingerroot Powder Mixed With Beta-Glucan from Yeast Vitamin C and Zinc Capsule Type (60 capsules)

กระชายบดผงเข้มข้น เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีกว่า

กระชายขาวบดผงในรูปแบบแคปซูล เข้มข้นกว่ากระชายสดถึง 15 เท่า เพิ่มคุณประโยชน์ด้วยส่วนผสมของ เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan), ชิงค์ (Zinc) และ วิตามินซี (Vitamin C) สะดวก รับประทานง่าย จากสมุนไพรใกล้ตัว สู่การดูแลร่างกาย ในแบบที่ดีกว่า กิฟฟารีน กระชาย-พลัส ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

 • กระชายผง 250 มก.
 • เบต้า-กลูแคน จากยีสต์ 23.53 มก.
 • ซิงก์ 3.75 มก.
 • วิตามินซี (Vitamin C) 15 มก.

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ กระชายขาว กับ โรคโควิด-19

การศึกษาวิจัย กระชายขาว กับ โรคโควิด-19

ในปัจจุบัน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชากรและระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก ประเทศไทย จึงได้มีการศึกษาประสิทธิภาพของ “กระชายขาว (Fingerroot)” ในการต้านโรค COVID-19

โดย ความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พบว่า สารสกัดสมุนไพร 2 ชนิดจากทั้งหมด 121 ตัวอย่าง สามารถยับยั้ง การเจริญเติบโตของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ สารสกัดจาก “ขิง ginger” และสารสกัด “กระชายขาว (Fingerroot)” โดยใช้ปริมาณความเข้มข้นในระดับน้อยๆ และไม่เป็นพิษ

ซึ่งผลดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบเทียบเคียงกับผลการยับยั้งของ ต่อเซลล์ FDA approved drugs ได้แก่ ยา Niclosamide และยา Hydroxy- chloroquine แล้ว

ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า สารสกัดจาก “กระชายขาว (Fingerroot)” มีฤทธิ์แรงที่สุดในการยับยั้งเชื้อไวรัส โดยสารสําคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ ไวรัส คือ “แพนดูราทิน เอ (Panduratin A)” และ “พินอสตรอบิน (Pinostrobin)”

ความสําเร็จดังกล่าวข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า สารสกัดจาก “กระชายขาว (Fingerroot)” มีฤทธิ์ต้าน COVID-19 ในหลอดทดลอง

ทั้งนี้ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล กําลังเร่งพัฒนาสารสกัดจาก “กระชายขาว (Fingerroot)” เพื่อใช้ เป็นยาสําาหรับโรค COVID-19 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในการวิจัยและพัฒนาให้สําเร็จ (อ้างอิงที่ 4)

จากข้อมูลคุณประโยชน์ข้างต้นที่กล่าวมา จึงส่งผลทําให้ ปัจจุบัน “กระชายขาว (Fingerroot)” และ “ขิง (Ginger)” เป็นที่นิยมมากในการรับประทานเพื่อส่งเสริม สุขภาพ

ปัจจุบันมีการนํามาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มสําเร็จรูป เพื่อเป็น ทางเลือกกับผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นและมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพียงฉีกซองแล้วเติมน้ําร้อนก็พร้อม รับประทานได้ทันที เหมาะสําหรับเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพที่ดื่มได้ทุกวัน ในผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ ทุกเพศ และทุกวัย

กระชายขาว (Fingerroot)

เรามาทําความรู้จักกับ กระชายขาว หรือ กระชายแกง และ คุณประโยชน์ที่น่าสนใจ กันดีกว่า

“กระชายขาว (Fingerroot)” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Boesenbergia rotunda (L.) เป็นสายพันธุ์ที่มีการใช้ มาอย่างยาวนาน และนิยมนํามา ประกอบอาหาร ซึ่งแตกต่างจาก กระชายดํา ที่นิยมใช้ในสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ

ใน “กระชายขาว (Fingerroot)” มีพฤกษเคมีประเภท “น้ํามันหอมระเหย (Essential oils)”, “ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids)”, “ฟีนอลิก (Phenolics)” และ “อัลคาลอยด์ (alkaloids)”

โดยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ “กระชายขาว (Fingerroot)” มีหลาย ประการ เช่น ขับลม ลดการบีบตัวของลําไส้ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็น สาเหตุของอาการแน่น จุกเสียด ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านมะเร็ง ในกระชายขาวมีสารสําคัญหลายชนิด เช่น โบเซนเบอร์จิน (Boesenbergin), แพนดูราทิน (Panduratin), ฟินอสทรอบิน (Pinostrobin) เป็นต้น

สรรพคุณของ กระชายขาว

สรรพคุณของ “กระชายขาว (Fingerroot)” สามารถแบ่งได้ตามองค์ความรู้ดังนี้

ตำรา ยาไทย
 • เหง้า แก้ลมอันบังเกิดแต่กองหทัยวาต ลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด แก้ปวดมวนท้อง ขับลม ช่วยให้กระเพาะและ ลําไส้เคลื่อนไหวดีขึ้น แก้บิดมูกเลือด แก้ปวดเบ่ง รักษาลําไส้ใหญ่อักเสบ แก้โรคอันเกิดในปาก แก้ปากเปื่อย ปากแห้ง ปากแตกเป็นแผล แก้มุตกิด (ตกขาว) ขับระดูขาว บํารุงกําลัง ช่วยเจริญอาหาร แก้ใจสั่น
 • ราก (นมกระชาย) แก้กามตายด้าน ทําให้กระชุ่มกระชวย บํารุงความกําหนัด มีสรรพคุณคล้ายโสม หมอโบราณเรียกว่า “โสมไทย”
 • หัวและราก ขับปัสสาวะ แก้กระษัย เบาเหลือง-แดง เจ็บปวดบั้นเอว บํารุงกําหนัด บํารุงหัวใจ บํารุงกําลัง แก้ใจสั่นหวิว ขับปัสสาวะ หัวใช้เผาไฟแล้วนํามาฝนรับประทานกับน้ําปูนใส เป็นยาแก้บิด แก้โรคบังเกิดในปาก แก้มุตกิต (ตกขาว)
บัญชียาจากสมุนไพร

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชี ยาหลักแห่งชาติ ระบุตํารับ “ยาเลือดงาม” มีส่วนประกอบของ “เหง้า” กระชายร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตํารับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการ ปวดประจําเดือน ช่วยให้ประจําเดือนมาเป็นปกติ แก้มุตกิด (ตกขาว)

คุณประโยชน์ของ กระชายขาว จากงานวิจัย
 1. ต้านอักเสบ
 2. ต้านอนุมูลอิสระ
 3. ต้านไวรัส HIV-1 และไวรัสโรคมือเท้าปาก
 4. ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา อะมีบา และปรสิต
 5. ช่วยป้องกันมะเร็ง ยับยั้ง เชลล์มะเร็ง มะเร็งเต้านม (MCF-7) มะเร็งลําไส้ใหญ่ (H-29) มะเร็งต่อมลูกหมาก (PC3 และ DU145) มะเร็งปอด (A549) และลูคิเมีย
 6. ประโยชน์ของ กระชายขาว ต่อระบบ ทางเดินอาหาร ต้านแบคทีเรีย เชื้อรา อะมีบา และปรสิต ช่วยลดอาการ ท้องอืดท้องเฟ้อ ช่วยขับลม ต้านการเกิดแผล ในกระเพาะอาหาร ส่งผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร
 7. ประโยชน์ของ กระชายขาว ต่อตับ ลดการทําลายตับ เมื่อได้รับสารพิษ
 8. ช่วยยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มในช่องปาก ต้านโรคปริทันต์ อักเสบ ป้องกันการเกิดมะเร็งที่ฟัน และช่วยลดกลิ่นปาก
 9. กระชายขาว กับ โควิด-19 จากงานวิจัยในหลอดทดลอง พบว่า…สารสกัดจากกระชายขาว มีฤทธิ์ในการยับยั้งการ เพิ่มจํานวนของไวรัสโควิด-19 (SARS-CoV-2)ได้ ที่ปริมาณความเข้มข้นในระดับน้อยๆ โดยไม่เป็นพิษต่อเซลล์ โดยสารสําคัญที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งไวรัสคือ แพนดูราทิน เอ (Panduratin A) และพินอสทรอบิน (Pinostrobin) “จึงถือได้ว่า กระชายขาว เป็นสมุนไพรทางเลือกในการ ดูแลสุขภาพ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนา และทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกต่อไป”

จากข้อมูลงานวิจัยดังกล่าว จึงถือได้ว่า “กระชายขาว (Fingerroot)” เป็น สมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ที่น่าสนใจ และถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ ดูแลสุขภาพ

เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด ในการรับประทานสมุนไพรทุกชนิด ควรศึกษาข้อห้ามข้อควรระวัง ก่อนการรับประทานทุกครั้ง

 1. เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงไม่แนะนําในเด็ก สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร
 2. เนื่องจากมีความเป็นสมุนไพร จึงควรระวังและควรปรึกษาแพทย์ในผู้ที่ตับอักเสบมาก คือมีค่าการทํางานของตับ เอนไซม์ SGOT SGPT มากกว่า 40 IU
 3. ควรระวัง และควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัว ของเลือดหรือเกล็ดเลือด และผู้ที่มีโรคเกล็ดเลือดต่ำ

“วิตามินซี (Vitamin C)” หรือ “กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid)”

“วิตามิน ซี (Vitamin C)” เป็น “สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant)” ที่ดี มีส่วนช่วยในการสร้าง เนื้อเยื่อ “คอลลาเจน (Collagen)” จึงช่วยลดการเกิดริ้วรอยและช่วยป้องกันอันตรายจากรังสียูวีจากแสงแดด นอกจากนี้ยังสามารถลดภาวะการเกิดผิวหมองคล้ําได้อย่างนัยสําคัญ จึงเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้ผิวพรรณแลดูกระจ่างใส และมีสุขภาพดี

ประโยชน์ของ วิตามินซี (Vitamin C) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

มีบทบาทในระบบ “ปฏิกิริยาไฮดร๊อกซิเลชั่น (Hydroxylation)” ของ “โพรลีน (Proline)” เพื่อสร้าง “คอลลาเจน (Collagen)” ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระดูก กระดูกอ่อน ฟัน และผนังเส้นเลือด ช่วยเพิ่มการดูดซึมของเหล็ก ถ้าขาดจะมีเลือดออกตามไรฟัน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหงือกบวม ฟันหลุดง่าย

 1. มีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 2. มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ
 3. มีช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง
 4. มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนเพื่อการทํางานตามปกติของผิวหนัง
โรค หรือ ภาวะที่จะแนะนำ ในการใช้ วิตามินซี
 • เหมาะกับบุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียเป็นประจํา

“ชิงค์ (Zinc) หรือ สังกะสี ” เป็น “แร่ธาตุ” ชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกาย ถึงแม้ร่างกายจะต้องการในปริมาณน้อย แต่ไม่สามารถสังเคราะห์ ได้เอง จึงควรได้รับจากอาหารเพิ่มเติม

โดยซิงค์ “กลูโคเนต(Gluconate)” เป็น “ชิงค์ (Zinc)” ในรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมและนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย “ชิงค์ (Zinc)” ทํางานคล้ายเป็น “ตํารวจจราจร” คอยควบคุมให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทํางานร่วมกับเอนไซม์ต่างๆ ที่มีความสําคัญต่อการทํางานของอวัยวะในร่างกาย หลายด้าน

เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของร่างกาย การสร้าง เนื้อเยื่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกัน การกําจัดสารพิษ กระบวนการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต อีกทั้งยังช่วยสร้างความแข็งแรงของเส้นผมและรากผม จึงลดอาการขาดหลุดร่วงของเส้นผมก่อนเวลาอันสมควร

นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสมดุลของปริมาณไขมันในผิวหนัง และช่วยลดการอุดตันของไขมันบริเวณชุมชนซึ่งเป็นที่มาของการอักเสบของผิว จึงช่วยป้องกันการเกิด “สิว” ได้

นอกจากนี้ยังพบว่า “ชิงค์ (Zinc)” เกี่ยวข้องกับการทํางานของต่อมลูกหมาก และจําเป็นในระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย ช่วยให้สเปิร์มแข็งแรง และช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศของเพศชายอีกด้วย

ทั้งนี้จากงานวิจัยพบว่า “ชิงค์ (Zinc)” ช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในเซลล์ (ด้วยกลไกยับยั้งการสังเคราะห์ RNA ของไวรัส) โดยมีรายงานว่าช่วยยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดดังนี้

 • HIV-1
 • Poliovirus
 • Influenza virus (ไวรัสไข้หวัดใหญ่)
 • SARS-coronavirus (SARS-CoV) หรือไวรัสก่อโรคซาร์สได้ดี
ประโยชน์ ของ ชิงค์ (Zinc)
 1. ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโต สร้างเนื้อเยื่อ ระบบสืบพันธุ์ ให้เป็นไปตามปกติ
 2. มีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 3. มีช่วยสร้างความแข็งแรงของ ผิว ผมและเล็บ
โรค หรือ ภาวะที่จะแนะนำ ในการใช้ ชิงค์ (Zinc)
 • บุคคลทั่วไป
 • บุคคลที่ต้องการบํารุงผิวพรรณ
 • ผู้ที่มีปัญหามีบุตรยาก จากสเปิร์มไม่แข็งแรง

“เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)” เป็นสารประกอบประเภทน้ําตาล หลายโมเลกุลหรือที่เรียกกันว่า โพลีแซคคาไรด์ พบได้ในผนังเซลล์ ของยีสต์ เห็ดรา ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ โดยคุณประโยชน์ของ “เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)” มีงานวิจัยสนับสนุนว่า “เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)” มีคุณสมบัติในเรื่องการกระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกัน ทําให้ร่างกายสามารถต้านเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม ได้ดีขึ้น ช่วยปกป้องร่างกายจากการเจ็บป่วย และทําให้ร่างกายอยู่ใน สภาวะที่เตรียมพร้อมและตื่นตัวอยู่เสมอ

ประโยชน์ ของ เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทําลายเชื้อโรคต่างๆ ของ เม็ดเลือดขาว
 2. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทําให้ ร่างกายสามารถต้านเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น
โรค หรือ ภาวะที่จะแนะนำ ในการใช้ เบต้า-กลูแคน (Beta-Glucan)
 • ผู้ที่เป็นภูมิแพ้หรือ ผู้ที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกัน
 • โรคมะเร็ง
 • โรคเอดส์
 • ผู้สูงอายุ
ข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการใช้ เบต้า-กลูแคน
 • ห้ามรับประทานในผู้ป่วย ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ เพราะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

เรียบเรียงและจัดทำโดย Sirikul Shop

รหัสสินค้า : 41038เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์ : 13-1-03440-5-0047

ขนาด กxยxส : 5.5×5.5×10

น้ำหนัก/กิโลกรัม : 0.07

กิฟฟารีน กระชาย-พลัส (60 แคปซูล)

ส่วนประกอบสำคัญใน 1 แคปซูล:
กระชายผง 250 มก.
เบต้า-กลูแคนจากยีสต์ 85% 23.53 มก.
ซิงก์ อะมิโน แอซิตคีเลต 20% 18.75 มก. (ให้ซิงก์ 3.75 มก.)
กรดแอสคอร์บิก 15 มก. (ให้วิตามินซี 15 มก.)
วิธีรับประทาน:
รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อาหารเสริม กระชายขาวผง ผสม เบต้า-กลูแคนจากยีสต์ วิตามินซี และ ซิงก์ ชนิดแคปซูล กิฟฟารีน กระชาย-พลัส (60 แคปซูล)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart
Scroll to Top